De groei naar multidimensionaal bewustzijn

We gaan ervaren en verwerken in meerdere dimensies tegelijkMultidimensionaal 2.jpg

Alle hogere en aardse informatie die in het dagelijks leven op ons afkomt werd tot voor kort slechts getoetst aan één bewust deel van onszelf; namelijk aan ons aardse zelf óf ons hogere zelf deel. We identificeerden ons tot voor kort voornamelijk met dat ene deel waarvanuit we meer functioneerden, waardoor het onmogelijk is te functioneren vanuit ons multidimensionale bewustzijn.

Ervaren vanuit een multidimensionaal bewustzijn

Sinds augustus 2017 wil de Tijdsgeest dat we met onze beide delen, het aardse én het hogere, tegelijkertijd de binnenkomende informatie verwerken en aangaan. Met dit multidimensionale bewustzijn voelen we wat de input is uit de Bovenwereld, zowel als vanuit het aardse plan. We voelen dan bijvoorbeeld hoe onze eigen mensen, ons beïnvloeden. Hebben we vrienden die onze aardse onzekerheid, een (te) groot gevoel van verantwoordelijkheid of een focus op ideale liefde en harmonie, versterken? Wordt onze aardse zowel als ons hoger zelf gestimuleerd of aangesproken door onze omgeving?

De Tijdgeest wil dat we gaan ervaren en verwerken vanuit een multidimensionaal bewustzijn, in meerdere dimensies tegelijk. We zullen in de nabije toekomst daarom aangetrokken worden tot vrienden en werkplekken waarbij dat mogelijk is. Je zult onvrede kunnen gaan voelen als je vooral vrienden of collega's hebt die je voornamelijk op één pool aanspreken, die het hogere en praktische niet genoeg integreren en zijn. Kijk daarom met welke vrienden jij graag omgaat, wat jij in jezelf door hen laat bekrachtigen. Want als je hogere ziel, je engelencontact of verruimd waarnemingsvermogen samenwerkt met je aardse en praktische verantwoordelijkheid en met verbondenheid, word je een medeschepper die mee kan bouwen aan de nieuwe samenleving.

Hemel en aarde komen samen

Iedere Lichtwerker zal in de toekomst van de hemel én van de aarde worden en functioneren vanuit een multidimensionaal bewustzijn. In het midden van de hemel en de aarde zit het hart. De aardse verantwoordelijkheid en sociale omgang zowel als het subtiele waarnemen en geestelijk hoederschap, zullen vanuit het hart in de omgeving moeten worden gebracht, want alleen in het hart komen de beide polen bij elkaar. Dan zal in het eigen systeem de interne afgescheidenheid tussen hoog en aards, en dus de comfortzone, oplossen en ontstaat er een volledigheid en co-creatieve kracht. We weten dan dat vanuit het hart werken ook bidden is. Een bepaalde afgescheidenheid in de omgang omdat je invalshoek maar vanuit een deel functioneert, zal zich ook vanzelf oplossen.

We zullen zachte en tegelijkertijd krachtige medescheppers als vrienden en collega's kunnen gaan aantrekken die ons eigen hart, kracht en missie komen versterken zo gauw we niet meer blijven hangen in één pool en daarop vrienden aantrekken. Dit zal het begin zijn van een nieuwe cultuur en multidimensionale samenleving.

De eerste groei naar de 5de en 6de dimensie breekt nu massaal door!

Ook in onze romantische en andere relatievormen ontstaat dit multidimensionale bewustzijn. De eigen autonomie en het innerlijk natuurlijk leiderschap, dat vanuit verbondenheid samenwerkt, in plaats van op zichzelf staande afgescheidenheid, wegduw- of kleefkracht, zijn daarvoor nodig. 

De 5de en 6de dimensie is ook de Christuskracht, de wij- en eenheidsvorm. Het zal betekenen dat we de relatie met onze geliefden niet meer aangaan omdat we ons gesteund, geliefd en gerespecteerd bij die ander willen voelen, maar omdat ons systeem zich aangetrokken voelt om hun hoogste zelf, hun aards en hoger doel, te activeren. De tijd komt waarin we niet bij geliefden, vrienden en collega's zijn om te krijgen, maar om te geven. Het is dat "geven" dat ons gelukkig zal maken, niet het "nemen", want dat werd en wordt slechts veroorzaakt door karma, eigenbelang en het gevoel van onvolledigheid.

Geven vanuit de Vrijheid en onafhankelijkheid van onze Goddelijke EssentieTweelingziel, liefde, relatie.jpg [1]

We worden vaak verliefd op de uitstraling en eigenschappen van de ander die bij onszelf nog sluimeren en door het contact wakker kunnen worden in onszelf, maar de tijd komt dat we dat tijdig bewust zijn en dan onszelf opvullen met die eigenschappen. Daarna kan het de bedoeling zijn toch bij elkaar te blijven zonder kleef- en duwkracht, zonder oordeel. Dus te geven zonder te nemen en zonder te leunen.

Hetzelfde gaat gelden voor de relatie tussen werknemer en werkgever

We zijn daar dan niet zozeer om het geld of onze ambitie maar voelen vanuit ons hart het aardse en hoger doel van het bedrijf te willen dienen. De geldelijke beloning is dan geen doel maar een gevolg van onze innerlijke rijkdom. We voelen ons dan niet verplicht het opgedragen of noodzakelijke werk te doen maar kiezen het vanuit onszelf omdat we achter het grotere belang ervan staan. We worden dan ook minder kieskeurig. We maken dan net zo gemakkelijk het toilet schoon als dat we de boekhouding doen omdat we weten dat we het voor het grotere belang doen waarvoor ons hart heeft gekozen. Onze innerlijke autonomie ontstaat. Zo wordt de belangeloze Christuskracht uiteindelijk ook op het werk geboren. Bij het Elohim Centre wordt dit door teamleden en vrijwilligers en soms zelfs door bezoekende gasten, reeds prachtig voorgeleefd. Toch vraagt het veel zelfonderzoek en een wens om steeds opnieuw te kiezen voor de weg van je Ziel. Bij de voorlopers wordt dit nu langzaam bewust en uiteindelijk ook geleefd in liefde en werk. Waarna de maatschappij gaat volgen! Zie je de nieuwe Aarde en hoe je mee kunt werken door jouw multidimensionale bewustzijn te ontwikkelen?!


Auteursrechten
De auteursrechten op deze tekst zijn voorbehouden.

Volg ons op:

 Facebook  Youtube  Twitter  Linkedin