Leven vanuit onderste chakra's van wereldbelang!

Geweldig als iedereen vanuit hart en ziel gaat leven! Er ontstaat daardoor al een warme, minder geharde maatschappij van de 4-5de dimensie. Maar om de 4de en 5de dimensie ook te belichamen vanuit eenheid zijn ook de chakra's ónder het hartchakra nodig!

Dimensie.jpgWat het Elohim Centre nog toevoegt aan deze 4-5de dimensie zijn sessies en workshops voor al diegenen die de hogere liefde, scheppingskracht en de bijdrage aan een nieuwe maatschappij óok in de onderste chakra's willen belichamen. Daarnaast biedt het centrum de mogelijkheid om de hogere eenheid in verbinding te belichamen vanuit buik en basis en in het gedrag te beoefenen. Dit kan als vrijwilliger of teamlid in de Elohim woon-werk gemeenschap"The Diamond New Earth" op de krachtplaats. Het oefenen gaat dan juist om het hart en de buik met het hogere eenheidsveld, ook toe te passen tijdens irritatie, werk en in de dagelijkse omgang. Net als het functioneren en meenemen van het subtiel voelend vermogen. Ook wordt het echt en duidelijk zijn beoefend zonder afgescheidenheid en onzekerheid maar juist in verbinding.
Daarvoor is eerst innerlijke groei nodig want dan komt het echt aan op ons aller verlicht, vredig innerlijk kind dat voorbij de dualiteit en voorbij onze eigen mening, inzichten en belangen kan verbinden, communiceren en handelen.

Genoeg van die groepen en mensen doet uiteindelijk het wereldbewustzijn omslaan van dualiteit naar eenheid

Verlicht en verbonden leven, niet alleen vanuit hart, bewustzijn en ziel, maar ook vanuit de onderste 2 chakra's is de enige manier om bij onderlinge meningsverschillen tussen 2 mensen of landen, het grotere geheel en de essentie (van de situatie en elkaar) te blijven zien. Om niet in afgescheidenheid, onderstromen en reactiviteit terecht te komen. De enige manier voor wereldvrede, het ware zelf en de nieuwe aarde. Er zijn voldoende mensen nodig die dat op een plek met elkaar praktiseren. Een kristallijnen vortex en Christuskracht ontstaan dan. Genoeg van die mensen en groepen doet uiteindelijk het wereldbewustzijn omslaan van dualiteit naar eenheid. Deze universele nieuwe aarde eenheidsblauwdruk ligt al klaar in de velden van Gaia en moet alleen nog in de dichtere maatschappij en onderste chakra's door groepen non duale lichtwerkers, worden gerealiseerd in de stof. De Elohim Krachtplaats draagt daarvoor de individuele en planetaire lichtcodes en het doel voor de wereld. Juist in Nederland omdat Nederland een spiritueel voorlopersland is, dat gedragen wordt door water. Het hoogste doel van water is de universele, onvoorwaardelijke wij-liefde en scheppingskracht vasthouden. In de Inwijdingstuinen van de Elohim Krachtplaats halen bewoners en bezoekers, bewust of onbewust, de codes op voor de nieuwe Mens en Aarde, de Mens die het hogere licht in de onderste chakra's en de wij-zorgzaamheid op multidimensionale wijze, brengt.

De 144.000 Nieuwe Aarde lichtwerkers

De mensen die de eigen hogere dimensies, het kristallijnen en de Christuskracht ook in buik, basis en als samenwonende groep beoefenen behoren tot de 144000 nieuwe aarde lichtwerkers die onder leiding van Sananda, (kosmisch geworden Jezus) dienstbaar zijn aan de wereldomslag. Zij leven in meerdere dimensies tegelijk en functioneren als groep vanuit hun eenheidsbewustzijn, hun subtiele voelendheid, wij-gevoel en daadkracht. Horizontaal én verticaal. De Elohim woonwerk gemeenschap en Krachtplaats is hiervoor de kraamkamer en Moederplek. Het oefenen om als kanaal te luisteren naar de Bovenwereld, Moeder Natuur en de eigen ziel en Godsvonk verdiept en verspreidt zich daar reeds. Bewoners, vrijwilligers en medewerkers nemen het hogere mee in de vertaalslag van het verbonden dagelijks werken en omgaan. Daarbij worden ook de onderste chakra's meegenomen. Lichtwerkersvriendschappen belichamen niet altijd de onderste chakra's en functioneren vaker vanuit de hogere chakra's en het hart. Dagelijkse omgang en gedrag heeft diepgaand met het 1ste en 2de chakra te maken. In de ondergrondse spelonken van ons eerste en tweede chakra kunnen juist de subtiele afgescheidenheid maar ook terrorisme, oorlog en ego-keuzes ontstaan die de groepsziel en het grote doel niet dienen. Het is daarom dat de Lichtwerkers van het Sananda team dat op zoveel lagen tegelijk vanuit de universele Christuskracht dienstbaar is, ondersteuning krijgt van andere ontwaakte spirituele mensen; het Messias team. Dit ontstaat zo gauw de leden zich niet langer afzetten en vergelijken met de leden van het 13 dimensionale Sananda team, maar de eigen rol op aarde zien. Zij zijn, naast ondersteuning van het Sananda-team, bedoeld om richtingaanwijzer en hulpverlener te zijn voor hen die nog vast zitten in de zwaarte. Dat is een grote Taak die beslist niet licht te noemen is. Er zitten immers nog vele medemensen vast in het duale 3de dimensie grid. De Messiasteamleden hoeven echter niet alles op te geven om samen te leven om de wereldomslag te dienen op acupunctuur plaatsen (krachtplaatsen) voor de nieuwe tijd.

Voel je het verlangen om je licht ook in de onderste chakra's te belichamen, zodat je werkelijk een verschil kunt maken?

Wat kun je doen om dit te ondersteunen:

Boek een verblijf op de Elohim krachtplaats en ervaar hoe het is om te leven vanuit het eenheidsveld en wij-gevoel. Door de codes voor de nieuwe tijd die in de krachtplaats verankerd liggen, daalt je bewustzijn in de onderste chakra's zodat het ook in je gedrag en relaties makkelijker tot uiting komt.

Boek een live/afstand consult bij een van de Elohim Master healer-readers die zelf deze ontwikkeling hebben doorgemaakt en je kunnen begeleiden in dit proces.

Combineer je verblijf op de krachtplaats met één of meerdere consulten

Steeds meer mensen kiezen voor een week verblijf op de Krachtplaats en volgen daarbij meerdere consulten. Zo kun je een diepergaande doorbraak maken en opnieuw in verbinding komen met je ware natuur, Gaia en de blueprints en bestemming van dit leven.

Klik hier om alle verblijfsmogelijkheden te bekijken

Lees hier meer over de Elohim Master Healingen

Om te boeken:

Contact en route

T: +31 (0) 597 541 539
E: info@elohim-centre.org

Klik hier voor openingstijden, route en vakanties


Auteursrechten
De auteursrechten op deze tekst zijn voorbehouden.

Volg ons op:

 Facebook  Youtube  Twitter  Linkedin