Lichtwerkers; let op de komende kosmische impulsen die je flink zullen veranderen

lotus houding paarsAlle hogere en aardse informatie die in het dagelijks leven op ons afkomt werd tot voor kort getoetst aan slechts één bewust deel van onszelf; namelijk ons aardse zelf óf ons hogere zelf deel. We identificeerden ons voornamelijk met dat ene deel waarvanuit we functioneerden. Sinds augustus 2017 wil de Tijdsgeest dat we vanuit die beiden delen tegelijk de informatie verwerken. Dan zullen we zowel voelen wat de input uit de Bovenwereld, als vanuit het aardse plan (bijvoorbeeld van onze vrienden, familie of collega's), met ons doet. We ervaren en verwerken dan in meerdere dimensies tegelijk. We reageren bewust op wat het hogere én aardse doet met onze basis(on)veiligheid, ons praktisch en zakelijke zelf en ons onzeker innerlijk kind, als wat het doet voor ons hoger zelf en ziel. Beide delen moeten nu samenwerken en in elkaar integreren om een co-creatieve, onbaatzuchtige en angstloze medeschepper te kunnen worden die meebouwt aan de nieuwe samenleving d.m.v. van de eigen omgang en werkzaamheden. Je moet nu van de hemel en van de aarde zijn.

Opgeblazen (spiritueel of aards) ego zal, net als het tegenoverliggende vasthouden aan de onzekerheid van het kleine zelf en het versterken hiervan door vrienden met dezelfde kenmerken, wakker mogen worden. De energie van het ego kan dan voortaan als gezuiverde kracht de gelijkwaardigheid van het hart en de hoger bedoeling gaan ondersteunen. We zullen daarmee zachte en tegelijkertijd krachtige medescheppers en vrienden kunnen gaan aantrekken die ons eigen hart, kracht en missie komen versterken zogauw we niet meer blijven hangen in één pool van onszelf.

Dit kwartaal zal het begin worden van een nieuwe cultuur en samenleving

Deze zal gebaseerd zijn op ons voelend maar ook praktisch, Goddelijk Zelf. Op de eigen autonomie en het innerlijk, natuurlijk leiderschap dat samenwerkt vanuit verbondenheid en authenticiteit, en niet vanuit op zichzelf staande afgescheiden kracht.

Pair-TogethernessDe eerste groeivorm naar de 5de en 6de dimensie zal massaal ontstaan

Ook in onze romantische en andere relatievormen. De 5 en 6 dimensionale Christuskracht zal betekenen dat we de relatie met onze geliefden niet meer aangaan omdat we ons gesteund, geliefd en gerespecteerd bij die ander willen voelen, maar de tijd zal komen waarin we niet bij geliefden zijn om te krijgen, maar bij hun zijn omdat ons systeem zich aangetrokken voelt om hun hoogste zelf, hun aards en hoger doel, te activeren. Het is dat "geven" dat ons gelukkig zal maken, niet het "nemen", want dat werd en wordt slechts veroorzaakt door karma en het gevoel van onvolledigheid en iets of iemand nodig hebben. Als we niet belangeloos kunnen geven is er geen sprake van het geven vanuit de Vrijheid en onafhankelijkheid van onze Goddelijke Essentie. We worden vaak verliefd op de eigenschappen en uitstraling van de ander die bij ons zelf nog sluimeren en die door het contact wakker kunnen worden in onszelf. Maar de tijd komt dat we ons die gewenste mooie sfeer en eigenschappen sneller bewust zijn en het in onszelf opvullen en naar boven halen zodat we ons volledig potentieel worden. Daarna kan het de bedoeling zijn toch bij elkaar te blijven en te geven zonder te nemen en zonder te leunen of onze kracht-macht, deels aan een ander te geven. Hetzelfde gaat gelden voor werknemer- en werkgevers relaties.


Als het lichaam en het aardse gerichtzijn niet ondersteund worden door de gerichtheid en aansluiting op het hogere geestelijke zullen we steeds sneller ziek worden en tegenslagen krijgen. De flow stopt. Ook omgekeerd is dat het geval.


Hoe word je werk anders in de nieuwe energie vanaf februari

In de komende tijd zullen we ook werkplekken kiezen waar we kunnen "geven" en van betekenis zijn om de organisatie en haar mensen te bekrachtigen in het aardse en hogere doel daarvan. Onze eigen levensbestemming moet dan deel uit willen maken van de gezamenlijke bestemming en maatschappelijke bijdrage. Als dat niet zo voelt, zullen we daar uiteindelijk niet willen werken. We zullen daar ons hart, verstand, handen en hoger zelf niet aanbieden.

Nieuwetijds leiders van een bewuste organisatie geven de werknemer vrijheid, vertrouwen en ruimte wanneer die het aankan en het voelbaar is dat niet alleen de praktische vaardigheden voldoende zijn, maar dat hij/zij vanuit zichzelf wil geven en bijdragen aan hetzelfde hogere en aardse doel als dat van de organisatie. Hij/zij denkt mee. Andersom zal dat ook het geval zijn. De leiding zal het salaris betalen (aardse kant) zowel als hart hebben voor de ontwikkeling van het ware zelf en de levensbestemming van het personeel (hogere deel). Samen zullen ze creëren voor hetzelfde doel dat de samenleving dient.

werk levensbestemmingLevensbestemming van bedrijf en werknemer op één lijn brengen

Als de levensbestemming en het ware zelf van het personeel past binnen het grotere organisatiedoel zal er vanuit het hart in Vrijheid gegeven en gewerkt worden. Afgescheiden belangen bestaan dan niet meer, alle neuzen staan dezelfde kant op. Autoritair leiderschap en controle blijven niet bestaan daar waar medewerkers zich graag inzetten voor hetzelfde aardse en hogere doel en er niet slechts solliciteren voor eigen doelen en belangen. Het gaat om win-win-win waarbij de laatste win om het grotere maatschappelijke belang gaat. Alleen werken voor het geld of er alleen zijn voor de mogelijkheid tot eigen innerlijke en spirituele ontwikkeling, zijn in deze toekomst niet meer voldoende. De dynamiek voor een geweldige flow en blije co-creatiestroom zal dan gaan ontbreken en ook het universum kan dan niet meer voldoende steunen. Waar en met wie we wonen en werken zal de komende tijd aan ons gaan trekken!


 Het is goed om je eigen weg te gaan maar je krijgt tegenstand of tegenspoed als je daarin niet je omgeving meeneemt en jezelf, als ware zelf, niet deelt in de groep!


Nieuwetijds kinderen en volwassenen denken niet als de massa

Ze hebben een geheel eigen, individuele kijk. Ze zetten vraagtekens en nemen niets zomaar aan. Hebben eigen ideeën en andere ingangen. Ze zijn niet in staat school-, werk- en relatiekeuzes te maken of regels na te leven waarvan ze niet snappen wat dat kan brengen. Ze kunnen de wijsheid van hun gevoel niet verloochenen. Ze zullen zich niet aanpassen uit angst niet door de groep geaccepteerd te worden. Zo behouden ze hun eigen autonomie en oorspronkelijkheid. Sommigen daarvan moeten nog leren verbónden autonomie of leiderschap te belichamen, andere zielen kennen ook de duale afgescheiden autoriteit in deze incarnatie al niet meer en belichamen goedheid en verbondenheid. Ze delen en zetten zich vanzelf in voor de groep.

Ze resoneren niet op opdrachten van hoger hand zonder uitleg

Ze resoneren als een opdracht ook gevoelsmatig klopt en dienend is aan het grotere geheel. De oude generatie heeft een basis kunnen leggen in het gevoel van de nieuwetijds kinderen en volwassenen. Zij hebben door hun harde werken en hun gevende krachten hun kinderen een basisvertrouwen van altijd voldoende eten en kleding gegeven. Dit is een groot geschenk dat vele angsten van in tekort denken verder zal oplossen. Sommigen nieuwetijds kinderen en volwassenen zijn al voorbij aan de angst voor inkomsten verlies en gaan niet voor het aanzien van een baan of positie. Anderen moeten daarvoor eerst 50 jaar of ouder worden of in een burnout terecht komen. De nieuwe generatie gaat voor hun passie en voor dat wat hun hart en begeestering heeft. Wel is vaak begeleiding nodig om deze trouw aan hun ware Aard te ankeren in de oude maatschappij waardoor die kan gaan veranderen en afgescheidenheid niet altijd hoeft plaats te vinden.


 Als je je aanpast om geaccepteerd te worden of meer geld te krijgen
verlies je je ziel, je lichtkracht en bezieling


Beroepsopleiding Healer Reader Coach "Volledig

gevoeligheid, raken.jpg

potentieel, zelfrealisatie"

Leer je volledig potentieel, multidimensionaliteit en eenheidsbewustzijn in je gedrag te brengen. Activeer je helderwetendheid, helder invoelend en aanvoelend vermogen, verruimd inzicht, overzicht, de samenwerking met de Bovenwereld, je Goddelijke Vonk en natuur(spirits).
Leer ook anderen hierin te coachen en begeleiden.

Klik hier voor meer informatie over deze opleiding

Deelnemers ervaring opleiding

Ik ben bezig met de opleiding. Ik heb nu 6 workshops gevolgd. Wat me opvalt is de diversiteit in de verschillende weekenden. Het is erg afwisselend, waardoor ik geboeid blijf. De verdieping vind ik fijn, merk ook dat het altijd toepasbaar is op vele situaties in mijn thuissituatie. De workshops vallen vaak samen met thema’s die ik aan het uitwerken ben, dat geeft me kracht, maar ook de theorie vind ik fijn, zodat het allemaal een plekje kan krijgen.
Wat er sowieso veranderd is is dat ik steeds beter naar mijn buik kan gaan. Is erg lastig, aangezien mijn hoofd alles altijd overnam, maar daar zit zeker groei in. Ik krijg ook de mensen nu op mijn pad om dit in de praktijk te brengen, eerder had ik dit nooit gedaan en gekund. Ik ontmoet ook de mooiste mensen tijdens de opleiding, wat kan ik daar veel leren en wat is het fijn om dan in een eenheidsenergie te zitten, wat ik thuis niet vaak kan voelen.
Ik geef regelmatig healingen aan mensen, live, maar vaker op afstand. De ene keer gaat het makkelijker dan de andere keer. Maar andere gevoelige mensen geven vaak precies aan wat ik ook voel tijdens healing en dat is erg fijn om te ervaren.


 Je verstand reageert op je verleden en wil een betere toekomst bedenken


eik, mooi.jpgWelke producten kunnen ondersteunen?

Elohim Eik tinctuur helpt om je staande te houden tijdens deze omslag in de wereld en je zelf.

Het Elohim aura healingsbuisje om je te beschermen tegen prikkels en je lichtkracht vast te houden in moeilijke omstandigheden.

De Elohim Gaia-Christ© Zonnesteen bol om het hogere licht van je ziel en Goddelijke Vonk te openen en te gaan belichamen.


 Je gevoel, hart, ziel en intuïtie resoneren met het NU.
Geluk en genieten bestaan alleen in het nu.
De rest is een herinnering aan geluk en genieten of een verwachting van geluk of genot!
Wie in jou volg je; je zielsgevoel of verstand?


Auteursrechten
De auteursrechten op deze tekst zijn voorbehouden.

Volg ons op:

 Facebook  Youtube  Twitter  Linkedin