Omploegjaren van de wortels van je bestaan, karakterpantseringen en Godrealisatie

Geschreven door Joke ElZiam Nootebos

Dit nieuwe jaar zal Vlinder, multidimensionaal 2.jpgje nog meer stuwing geven om vanuit je gevoel je functioneren aan te sturen. De afgelopen en ook de komende 4 jaar, waren voor iedereen omploegjaren van de wortels van je bestaan en van je karakterpantseringen. Dit jaar gaat het om je gevoel achter je materialisatie in materie te zetten. Je krijgt kansen om uit het harnas van je opvoeding, afgescheiden gevoelens en eigen wil te stappen. Dit zal uiteindelijk niet alleen individueel maar ook collectief doorwerken. Zelfs tot in je DNA. 

Dit jaar kun je Ontwaken uit je ik-matrix en opgebouwd karakter

Geef daarom de Christuskracht, het eenheidsliefdesveld, de kans je denken, omgang, gedrag en handelingen voortaan aan te sturen. Word deel van het "wij" met je omgeving. Dit ontstaat vanzelf als je de identificatie waarachter je je hebt verschanst wilt doorzien en de waarnemer wordt van je ego-ikje. Als je steeds opnieuw doorziet hoe je ego-ikje gelooft in de ik-illusies. Zoals oppassen niets tekort te komen, ze geven toch niet om me, nodig moeten zijn om een goed gevoel over jezelf te hebben, steeds ergens naar moeten streven zoals geld, meer knuffels, een betere relatie, mooier huis of niet boos mogen zijn. Dit geloof heeft je karakter gevormd en als je dit toestaat af te brokkelen neemt je Christushart, het eenheidsliefdesveld met je Goddelijk Zelf, de besturing van je omgang en handelingen over. Je ego-ik-kern laat dan los.

Bewustwording van ego-identificaties en de grote illusie

Dit jaar word je je ook steeds bewuster van de zin of zinloosheid van je huidige werk en relatie(s).
Is dat gebaseerd op de groei van je ziel, dat gestuurd wordt vanuit je gevoel en verbondenheid, op samendoen, eerlijkheid en basisvertrouwen? Functioneer je reeds vanuit de gelijkwaardigheid van het hart welke niets te maken heeft met positie? Kun je jezelf delen in de groep? Of spelen in je relaties en werk je innerlijke onmacht, onveiligheid, ruilhandel, maskers en onderliggende miskenning een rol? Of is het pijn, bang zijn niet te tellen of gekwetst te worden wat op de achtergrond op je werk en in je relatie speelt? Als (onbewust) je werk of relatie(s) gebouwd zijn op ontvangen van geld, eigenbelang, bewondering, steun, respect of liefde of op iemand moeten voorstellen en nodig zijn, dan loop je dit jaar steeds meer vast en ontstaat er zinloosheid, overleven, nog meer zelfbescherming en op jezelf staan, kortom meer eenzaamheid. Lijden en pijn zullen aanzienlijk versterken omdat de tijdgeest het ego-ik niet meer kan steunen. De gedachten van je ego-ik zullen jou en je hart dit jaar steeds meer verstikken, tot het moment dat je je belangeloos kunt openen in het eenheidsliefdesveld of de groepsziel.

spirituele groei, levenspad, poort.jpgBen je bereid verder te ploegen?

Wil je je ego identificaties ontmantelen en je kansen pakken?
Het is een illusie overal wat van te vinden en er een verhaal van te maken. Of je nu wordt aangevallen of iemand je lief heeft, de situatie leuk of juist niet leuk is; ontmantel het ik-kleven daaraan. De grote Jij valt er niet van om. De Tijdsgeest laat je weten dat je Goddelijk Licht bent. Hij richt je aandacht steeds opnieuw op Vrede, Verbinding, Wij-Liefde, Vreugde en Passie en maakt je minder resultaatgericht. Dit jaar krijg je de kans met je hart en volledige aandacht aanwezig te zijn bij vervelende zowel als leuke situaties en personen zonder er wat van te vinden of mee te moeten. Doe dit zonder de zelfopoffering van je ziel en weet ook te zeggen; “genoeg is genoeg” en vind er ook in dat geval niets van.

Leer het “nee" van je ziel te onderscheiden

Leer het “nee" van je ziel te onderscheiden van het “nee” van je ego want dat laatste zal je niet willen versterken. Je zult zien dat je steeds sneller terugkeert naar innerlijke vrede zogauw de waarnemer in je je ikje naar onvrede, afgescheidenheid, onmacht of dualiteit ziet bewegen. Volg slechts het integere hogere Lichtdeel in je. Weet dat elke lichtwerker nu het opgebouwde zelfbeschermende karakter omploegt zoals jij dat ook doet. Doe dat net zolang tot je ego-ik kern stap voor stap, levensthema voor levensthema, verdwenen is. Daarvoor in de plaats komt dan steeds meer de Christuskracht en het lichte blije eenheidsgevoel. Delen van je karakter die gekoppeld zijn aan je hogere Ziel zullen blijven terwijl de zelfbeschermende, op zichzelf staande egokanten daarvan zullen verdwijnen. Of dit jaar lichter of zwaarder uitpakt voor jou ligt mede in je eigen hart, buikgevoel, daden en basis.

Ondersteunend dit jaar zijn:

 

Contact en route

T: +31 (0) 597 541 539
E: info@elohim-centre.org

Klik hier voor openingstijden, route en vakanties


Auteursrechten
De auteursrechten op deze tekst zijn voorbehouden.

Volg ons op:

 Facebook  Youtube  Twitter  Linkedin