1 Door de ik-loze poort

Geschreven door Joke ElZiam Nootebos

waar ga je heen.jpg

Gaan door de ik-loze poort

Ken je die momenten dat je ziel in Goddelijke herkenning en ontroering aangeraakt en geopend wordt? Op dat moment ervaar je je Goddelijkheid, ofwel de ik-loze, verlichte staat. Je voelt je ruimer en ontvangt plotsklaps inzichten. Velen van ons kennen deze momenten, het is echter een hele weg voordat deze staat permanent belichaamd wordt en je het BENT in het dagelijks leven.

 

Vele lichtwerkers laten, ondanks een groei naar het buikgebied, ongemerkt die diepere aanraking/herkenning van hun Goddelijkheid weer wegzakken. Ze stagneren in het ik-centrum van de geestelijke en kosmische Pillar of Light, het meesterschap. Mag ik je (alsnog) uitnodigen door de ik-loze poort te gaan, over de Inwijdingsbrug te stappen en een Gaia-Christ© Mens, een Goddelijke Mens te worden?

Van het verstand naar het hart

Eerst neemt je verstand (de mind) steeds minder de leiding over je leven, en wordt je mind dienstbaar aan je hart. In de volgende ontwikkelingsfase staan beiden in dienst van je steeds subtieler wordende zielsdimensies. Die kennen meer integriteit, kracht, gevoel, liefde, directheid, duidelijkheid en bewustzijn dan je persoonlijkheid, en die laat je voortaan je leven leiden. Je valt niet meer terug op de leiding van je mind, emoties en persoonlijke wil. Je verruimt en opent je vanuit je hart, ziel en geest naar meer eenheid met je omgeving. Ook tot in het subtiele gevoel. Het leven vanuit je hoogste ziel en uiteindelijk vanuit je Kristallijnen, meest subtiele Zelf, opent zich vervolgens. Daarna hebben je ziel, hart en geest niet alleen de leiding op de mooie momenten in je leven, maar worden ze ook meegenomen tijdens conflicten en in het dagelijks functioneren. Je wij-gevoel en subtiele zachte zelf functioneren niet meer zonder de aarding van je Hart en Scheppingskracht.

Verlichting, monnik.jpg

De Inwijdingsweg

Welke positie je ook hebt binnen een bedrijf, gezin of de maatschappij, je blijft gevoelig, geaard, eenvoudig, open, warm verbonden, belangstellend, zorgzaam, hoger bewust en zuiver. Ook als je duidelijk moet zijn, boos bent of grenzen aangeeft. Je Kristallijnen Zelf, volledig potentieel, wij-gevoel en hogere ziel maken steeds meer deel uit van je gedrag. Je kunt niet langer terugvallen in dualiteit, afgescheidenheid, dichtgaan en terugtrekken. Je bent niet anders op je werk dan in je lichtvriendengroep; hét is er altijd omdat je het bent geworden. Je verbergt niets meer van jezelf en past je gedrag niet meer aan uit zelfbehoud en bescherming. Het leven vanuit het ego-ik, je mind en emoties stopt. Je verruimt steeds meer en bent in Vrede. Je opent je voor de Inwijdingsweg naar Godsrealisatie zo gauw dit alles permanent wordt en in je buik en basis is ingedaald. Over deze weg doen we al onze incarnaties. Steeds komen we voor een verdere ontwikkeling hiervan naar de Aarde terug. Een aantal mensen voltooit nu in dit leven deze Inwijdingsweg.

Een “niemand” worden

Tijdens de Elohim helende transmissies en workshops, waarbij de energie van Godrealisatie altijd aanwezig is, weet je en voel je dat je op de eerste plaats een "niemand" bent, een deel van de Bron die ik-loos en verruimd is, eenvoud is en niemand meer hoeft voor te stellen, niets meer hoeft te bereiken. Maar thuis gaat het "ik" weer aanstaan. Totdat het klaar is en je hoogste missie vanuit je Goddelijke Essentie ontstaat zonder dat je nog iemand wilt voorstellen, wat zelf wilt neerzetten, bereiken of zijn. De ik-doener en zoeker, het wenslichaam en je doelstelling zijn dan opgelost, alles gebeurt gewoon en ook je missie voltrekt zich vanzelf en "gebruikt" je ikje. Dit gaat verder dan je zieletaak. Je voelt je lichtvoetig en bij al je werkzaamheden in vrede aanwezig.

Velen kennen dergelijke bovengenoemde activaties al in zichzelf maar zijn nog niet zover dat de ik-kern helemaal is opgelost. Er is dan een gevoel dat nog net niet alles is gerealiseerd waarvoor je op de aarde bent gekomen. Ook al stroomt het leven reeds veel gemakkelijker en is er meesterschap.

zon en wolken.jpgVerlies je thuis je lichtheid en openheid nog?

Ook veel Elohim workshopdeelnemers verliezen thuis heel ongemerkt en geleidelijk aan een deel van de diepgang, ruimtelijke Al-Eenheid en ik-loosheid, de Gaia-Christ©-eenheid, die tijdens de workshops zo mooi werd opgebouwd. Zeker als zij een tijd niet bij het Elohim Centre zijn geweest. Het is heel subtiel en het verschil met wie je thuis bent en bij Elohim wordt pas bij een volgend bezoek weer duidelijk als het Licht weer aangaat. Godrealisatie, Eenheid; het is nog net niet diep en permanent genoeg in je belichaamd. Pas als na een traject van onthechting, bewustzijnsverruiming, door je schaduw heen gaan, healingen en workshops, ook thuis echt duidelijk wordt dat de Eenheidsstaat nog niet permanent in al het denken, gevoel en gedrag is, dat datgene er nog niet is wat je hebt afgesproken met je ziel voor deze incarnatie, pas dan raak je murw genoeg van alle zijwegen en ga je pas echt voorbij de angst om je ik-centrum kwijt te raken. Dan laat je los iemand te moeten zijn of worden. Al-Een, nederig en een transpersoonlijke "niemand" worden ontstaan door je totale Overgave aan Godrealisatie! En denk nu niet dat deze "nederige-niemand-God-Mens" over zich heen laat lopen, ook al is hij/zij meestal heel zachtmoedig!

Onderzoek daarom je werk, richting en verlangens. Vanuit welke laag ambieer je die?
Wat of wie versterk je daarmee in jezelf?