Wat is je levensdoel?

soul journey.jpgHoe weet je wat het levensdoel van je ziel en de missie van de Goddelijke Essentie is? Als persoonlijke doelen genoeg zijn nagestreefd, het hart zich verder opent en de mind stiller wordt, ontstaat het verlangen naar het doel van het leven, de Taak en bestemming van de ziel. Wat verwarring kan geven met dat van de Goddelijke essentie; de missie. Dat vraagt moed en loslaten van zekerheden op persoonlijkheids niveau.

Levensdoel in relatie, werk en studie

Onze Master Healing-Reading en Coaching hulp wordt vaak ingeroepen bij twijfels over het doel van de ziel qua relatie, studie en werk. Het is voor de cliënt dan meestal nog niet heel duidelijk voelbaar en er zijn te veel vragen, ideeën en gedachten mee gemoeid. De mind en het zielsgevoel verwarren elkaar. Eerst moet duidelijk zijn in de situatie wat de bedoeling is voor deze ziel, haar incarnatie en levensdoel. Ook op het gebied van wonen, kinderen, relatie en werk. Honderden cliënten hebben we in de loop der jaren als zelfrealisatie en healingscentrum reeds mogen begeleiden bij hun levensbestemming en de Weg van hun ziel en essentie.

Elohim Master Healing, Reading en Coaching sessies maken de ziel sterker

Door de coaching wordt het verschil duidelijk tussen de mind van de persoonlijkheid en wat de ziel wil. De ziel komt hierdoor meer op de voorgrond van het leven en de Weg en het levensdoel lichten duidelijker op en worden ook voelbaar voor de cliënt. Vervolgens kan hij gemakkelijker worden ingeslagen. Daarna volgt de groeiperiode van het raakbaarder, moedigere en krachtigere functioneren vanuit de zich steeds meer kenbare en verdiepende ziel met haar hogere dimensies en haar levenstaak. Ook begint het onderkennen en ondergeschikt maken van het spiritueel subtiel ego, het ik-belang en het steeds ergens wat van vinden, vastzettende meningen, emoties, angsten, geld- en relatie zorgen en het denkhoofd. Het willen helpen van anderen vanuit de persoonlijkheid of als ziel en levensbestemming, worden steeds duidelijker.

Vervolgens ontwaakt de parel van het ware Zelf

De parel van je oorspronkelijke Goddelijke Essentie en haar ik-loze, dienstbare missie, beginnen door alle verdere innerlijke rijpheid ook door de ziel heen te trillen en op de voorgrond van het leven te komen. Om de Goddelijke essentie en hoogste missie helemaal te worden en niet alleen te kennen (of alleen onder gunstige omstandigheden te doen), vraagt nog een verdere Ontwikkelingsweg; de Inwijdingsweg. Begeleiding en hulp bij deze Weg, de levensbestemming en hoogste missie wordt misschien wel op veel plekken aangeboden, maar kun je alleen werkelijk ontvangen van diegenen die deze zuiveringsweg, het Inwijdingspad,  reeds zelf hebben gelopen en letterlijk belichamen. Zij weten hoe lastig het (subtiele) ego-ik-onthechtingsproces is als de ik-kern plaats maakt voor het volledig belichamen van het Ware Zelf.

Mooie ego verhalen en een hele trukendoos om niet door het gaatje te gaan

Deze begeleiders en leraren weten om te gaan met de angst die omhoog komt, angst waarbij het voelt alsof je jezelf en de hele ik-oppasser moet opgeven! Alsof je niks meer overhoudt en je nergens meer aan vast kunt houden. Alle mooie ego verhalen en de hele trukendoos van het spirituele ego zullen die Overgave aan de Goddelijke Essentie, aan de Bron en missie, proberen te verhinderen. Ook denken er "al te zijn" is zo'n trukendoos van de mind, net als eigenwaarde en zelfwaardering halen uit een spirituele wegwijzer voor anderen te zijn vanuit het spirituele ikje. Vele lichtwerkers worstelen hier zonder erg mee en stappen onbewust af van de laatste Inwijdingsweg. De levensbestemming van je ziel laat je nog iemand zijn, bij die van je Goddelijke Essentie (de missie) ben je puurheid en eenvoud zelf, kun je een niemand zijn terwijl je je missie volgt.

Liefde zijn en niet doen

Alles moet eerst belichaamd zijn zodat we de Waardering, het Respect en de Liefde van binnen zijn, ook zonder iets te moeten doen (voor onszelf of anderen) of van betekenis te moeten zijn. Vele leraren en coaches voor het multidimensionale ware Zelf, hebben dit nog niet altijd begrepen en werken vanuit het subtiele spirituele ego. Je kunt er veel van leren, maar niet waar het uiteindelijk werkelijk om gaat. De nieuwe Mens en Aarde ontstaan alleen door werkelijke Overgave en het bewustmaken en onthechten van nog meer subtiele ego-identificatie. Ook al staan we in de drukte van de maatschappij, het is een verdere Weg naar binnen totdat ook het spirituele ikje stil wordt.

De donkere nacht van de ziel

Een Inwijdingsweg naar de ik-loze Stilte en Bron-ruimte van binnen waarvanuit we Goddelijke Instrument en medeschepper worden. Een weg naar het Zijn. We moeten door de donkere nacht van de ziel heen om in deze Overgave en missie te kunnen Leven. Het is een multidimensionale Inwijdingsweg die vraagt om het beoefenen van de Universele Christuskracht, het functioneren voor en vanuit het grote eenheidsliefdesveld. Een functioneren vanuit het ik-loze voor het belang van het geheel of de groepsziel zonder zelfverloochening.

Het ego-loze Eenheidsliefdesveld, de missie en scheppingskracht

Dit universele liefdes- en scheppingsveld van de Elohim Krachtplaats en van de Elohim Essentie Healers en Teachers, kunnen sommige gasten ook voelen. In de Elohim gemeenschap van bewoners, ook vrijwilligers, wordt dit alles, soms met vallen en opstaan, beoefend. Sommige vrijwilligers maar ook cliënten stoppen soms onderweg omdat er nog te veel dualiteit en processen boven komen of omdat ze nog niet werkelijk toe waren aan een verdiepende weg voor hun zielelicht en de Essentie. Maar er zijn er ook die langere tijd bij het Elohim Centre blijven of steeds terugkomen omdat ze zien hoeveel gemakkelijker de Weg en bestemming van hun ziel en Essentie zich kunnen ontvouwen tijdens werken en wonen op de Elohim Krachtplaats, dan in de dichtere maatschappij. Zij gaan door, zijn gemotiveerd en dankbaar dat er zo'n plek met begeleidingsmogelijkheden bestaat. Ieder heeft zijn eigen kosmische tijd en Weg te gaan.

Het Ontwakingsproces en de levensbestemming

Het Ontwakingsproces van de Mensheid en The Diamond New Earth Elohim gemeenschap zijn aan de gang! Bezoekers zeggen dat de nieuwe samenleving op de Krachtplaats, die als een accupunctuurnaald voor de wereldziel functioneert, reeds voelbaar is. Een enkeling kan dit gevoel beschrijven als een hoger dimensionaal zacht, diamant zuiver Licht dat vrij is van duale gedachten en gevoelsvelden. Ieders ziel is er open en de levensbestemming kan er sneller duidelijk worden. De nieuwe Aarde is er ingedaald in de stoffelijke wereld en het leven vanuit de ziel, haar levensdoel en het ontwikkelen naar de Goddelijke Essentie van het Ware Zelf, wordt daar volop geleefd. Daarom opnet het hart en de geest en gaat ieders ontwikkeling er sneller. De een vertrekt er weer naar een poos om de gevonden levensbestemming en ziel uiteindelijk elders te leven, anderen blijven en voelen dat ze in de nieuwetijds Elohim ashram en bij de Elohim zelfrealisatieschool hun levensbestemming vinden. 

Tip:

Joke 2016.JPGJoke ElZiam Nootebos

Visionair, docent, mysticus en ingewijdene.
Leidinggevende en oprichtster van het Elohim Centre.


Auteursrechten
De auteursrechten op deze tekst zijn voorbehouden.

Volg ons op:

 Facebook  Youtube  Twitter  Linkedin