Lees meer: Elohim 13 D spirituele opleidingen en workshops

Elohim opleidingen, e-cursussen en workshops brengen nooit platte kennis maar dragen alle 13 dimensies in zich waardoor jij onvoorwaardelijk liefde gaat belichamen en in je functioneren toepassen. De gelevelde, multidimensionale en holistische opleidingen helpen je om je vaardigheden niet alleen voor anderen in te zetten, maar ook om jezelf tegelijkertijd verder te openen en ontwikkelen, ook als je al heel veel "gedaan hebt"! Bij Elohim gaat het niet om “kunstjes leren of kennis doorgeven”. Hier ga je in je grote Zelf en ware natuur investeren, zodat hetgeen je later in je vak of relatie gaat brengen echt doorleeft en innerlijk in huis is. Je doet het niet maar bent het!

Wat haal je op?

Tijdens de Elohim spirituele opleidingen en workshops verkrijg je inzicht, liefde en kennis tot in de hoogste geestelijke zowel als in de fysieke dimensies. Je ontvangt transformatiekrachten voor je lichaam, ziel, geest en ware zelf. De hogere dimensies en je hogere zieledelen die binnenkomen tijdens de workshoptransmissies, helpen je een kosmische Mens en Meester te worden, een engelenmens die communiceert en functioneert als een krachtige engel. Vanuit die zelf belichaamde staat word je coach, healer of leraar die in eenheid met de Bovenwereld en Moeder Aarde functioneert .

Ben jij diegene die op diepgaande, bezielde wijze wil leren omgaan met tincturen, edelstenen, relaties, gedrag, leiderschap en werk?

Gaandeweg de spirituele opleidingen opent je helderzien, heldervoelen, geneeskracht en communicatie en leer je dit vanuit heelheid toepassen. Je wordt "kanaal" en ontwikkelt verruimd bewustzijn, heldere Gaven en de staat van verlichting. Dit is de reden waarom je in veel Elohim workshops (ook als module voor een vakopleiding) diepgaande transmissies ontvangt die je steeds verder openen in je hogere zielsdelen, je volledig potentieel en Ontwakingsproces, naast alle oefeningen en kennis.

Het Bewustzijnsgroei Spiraal wordt gecoacht als fundament voor (vak)werk vanuit het hart

spiraal-01.jpgHet bewustzijnsgroei Spiraal laat je het Inwijdingspad zien die je mogelijk gaat lopen tijdens de opleiding en daarna. Bij het Elohim Centre word je geholpen om naar de diepere lagen van jezelf te gaan om van daaruit te werken als multidimensionale mens. Om meer voelend dan begrijpend te worden en je te richten op je levenskracht, bezieling en bestemming. Het gaat er niet om dat je niet goed genoeg bent als je niet aan jezelf werkt of in vergelijk met anderen, maar om Jezelf te doen Ontwaken om vandaar uit je vaardigheden toe te passen. Het brengt je Vreugde en manifestatiekracht. Je wordt je hogere intuïtie, heldere gaven, verruimd bewustzijn, ziel, je wezen en levensbestemming.

Meer info over de Spiraal groeiweg naar je ware Zelf

Vanuit je buikgevoel leer je je omgeving en de energie steeds subtieler aan- en invoelen

Een enorme innerlijke groei en ontwikkeling start met je opleiding. Je zult je jezelf als meer compleet, verbonden en geopend voelen. Je wordt innerlijke rust en diepgaand vertrouwen en je kleinere zelf zal meer in eenheid komen met je grote Zelf, je omgeving en de Bron.Je wordt daarmee een krachtige egoloze richtingaanwijzer voor anderen en dat zal voelbaar worden in je uitstralende kracht, kennis en liefde!

In de praktijk brengen, op de werkvloer

Wanneer je een Elohim opleiding hebt afgerond weet je hoe het is om op de nieuwe flow te werken met een kosmische, non duale dimensie en een belichaamde bewustwording. Dit nieuwe visionaire werken brengt interne en externe bloei en groei tegelijk. Het is werken vanuit hart, passie en levensbestemming, zonder opgebrand, ziek of vermoeid te raken. Het gaat niet meer om het werken slechts voor levensonderhoud of het najagen van positie en ambitie. Hier liggen ook de oplossingen en aansluitingen voor het nieuwe organisatie-, zorg- en educatie leven. Zo kom je in deze tijd verder.