Dienstbaar werken voor het groeiend eenheidsliefdesveld in onze nieuwetijds ashram

 • Praktiseer het vrouwelijke pad van de nieuwe Aarde, laat ik-gerichtheid los en draag bij aan het groeiende eenheidsliefdesveld d.m.v. je dienstbare hart, handen en wijgevoel
 • Tijdens werk en omgang vertaalt zich je hogere Liefde en multidimensionaal Bewustzijn in de zorg voor al het geziene en ongeziene leven.

Het Moeder Aarde Wij-Pad van de Ingewijdene, Earthkeeper, Heler, Leider en Nieuwetijds Sjamaan 

Meewerken in de nieuwetijds woon-werkgemeenschap "The Diamond New Earth" kan flink uitdagend maar alleszins de moeite waard zijn als je het pad wilt gaan van je hoogste Liefde, magisch kind, ware natuur en multidimensionale scheppingskracht. Het is het Moeder Aarde Wij-Pad van de Ingewijdene, de natuurlijke Earthkeeper, de Ontwakende Heler en nieuwetijds Sjamaan die je uiteindelijk ook kunt worden zonder opleiding.

Grote schoonmaak in al je energielichamen en chakra systemen

Zuiveringen, helingen en inzichten rondom je relatie- of seksuele verlangens, rondom geld, dominantie, aanpas- en weggeefgedrag ontstaan vanzelf door een langdurig verblijf. Je ware zelf en het volledig potentieel van je oorspronkelijke Zelf zullen steeds dieper in je lichaam en gedrag zakken. Het loslaten van het verleden, je comfortzone, oude patronen en van alles wat je hebt meegemaakt volgt op natuurlijke wijze. Het loutert en verandert je. Geleidelijk aan zul je merken dat je levensvreugde zich verdiept.

Wat ontwikkelt zich nog meer als je naast vrijwilligerswerk ook workshops volgt:

 • Je eigen innerlijke autonomie en autoriteit ontwikkelen hetgeen ego-onzekerheid en aangepastheid t.o. van iemand boven je, regelgeving of dominatie, oplost

 • Van hoofd, naar hart, naar buik; uit het hoofd komen

 • Nieuwe oneness-communicatie vaardigheden

 • Je leert hoe je vanuit je hogere Liefde/Bewustzijn om kunt gaan met boosheid, liefdesverdriet, gespannenheid of reactiviteit

 • Geboorterecht en innerlijke zekerheid weer voelen (je recht van bestaan en een plek in het hart van anderen om wie je bent als ziel en essentie en niet om wat je doet)

 • Kundalini, levensenergie, opening keelchakra, basischakra en derde oog

 • Jezelf leren betrekken op het geheel en de groepsziel leren kennen

 • Oordeelloos, afgestemd en meditatief in het hier en nu vanuit het hart werken

 • Fysieke lichaam in hogere trilling brengen

 

En wat nog meer, lees verder