1 Spiritueel Ontwaken en je leeg voelen, richtingloos of alleen voelen

Geschreven door Joke ElZiam Nootebos

Tijdens het Spiritueel Ontwaken en de Inwijdingsweg is het eerst langere tijd onwennig als je oude ikje aan het oplossen gaat en het nieuwe er nog niet lijkt te zijn. Als alle afleidingen in de buitenwereld door het Ontwakende Zelf worden doorzien en er steeds minder energie op staat, ontstaat uiteindelijk Stilte en innerlijke Vrede. Maar ook is je oude ikje nog enkele jaren sterk aanwezig. Je kunt daardoor zo weer in je hoofdverhaal, de emotie en het gewoontepatroon schieten en zwemt dan tegen de Kosmische Stroom in.

Symptomen van spiritueel ontwaken

Als het Ontwakingsproces en je spirituele ontwikkeling doorzetten ontstaan Stilte en Ruimte in je hoofd en hart omdat je steeds minder verhalen bent gaan vasthouden over je moeilijkheden, richting, werk of relatie. Ook de afleiding van mensen ontmoeten en vrijetijds invulling neemt af naarmate je meer gevuld raakt met iets dat voelt als lichter en groter, als een vredig Thuis in jezelf. Letterlijk en figuurlijk hoef je nergens meer heen. Maar toch twijfel je aan dat gevoel. Doe je het wel goed, gebeurt er nog wel iets... Je bent bang de aansluiting met de anderen en de gewone maatschappij te verliezen en daardoor wijs je onderricht en je Essentie ergens nog af...  Je wilt zolang mogelijk van twee walletjes eten. Je bent innerlijk verdeelt tussen het volgen van het Licht van je Ziel en het volgen van je oude ik die net zo is en doet als alle anderen en er daardoor bij hoort...

Soms trek je je terug uit de snelweg van je Lichtweg en Inwijdingspad en stap je weer in je oude zelf-leven

Maar iets in jou wordt dan steeds ongelukkiger en de twijfels blijven komen als je al in aanraking bent gekomen met je ware Zelf, het Ontwakingsproces en de groepsziel of Al-Eenheid. Iets in jou wil voorbij je ik-ruis verder ontwikkelen, omdat je voelt dat het niet klaar is. Daar waar je gevuld en vervuld bent en eenheid voelt onder alle omstandigheden, dat wil Je. Je kent dat immers al en zult uiteindelijk kiezen te Zijn Wie je werkelijk Bent, wat het je dan ook kost. Je grote Zelf-Essentie begint zich zonder je ego-ik-kern steeds meer uit te drukken in je gedrag en uitstraling, in je belichaamde rust. Je kunt het niet meer tegenhouden.

Soms voel je je leeg als de gebruikelijke afleidingen in de buitenwereld en het vele denken of voelen, weinig zinvol beginnen te voelen

Het voelt anders, je voelt je leeg of voelt je alleen. Zeker nu je niet meer bij de oude wereld en je oude zelf kunt aansluiten, maar ook het nieuwe nog niet bent. Maar als het Ontwakingsproces doorzet, zul je je uiteindelijk bewegen van alleen naar Al-Een. Van leeg naar vol(ledig gevuld) en één met alles. In het van leeg naar volledig toe bewegen d.m.v. het bewust oplossen van de ik-ruis en ik-hechtingen en je je steeds meer beweegt naar een ik-loze, angstloze dienstbaarheid aan je groep, kun je je aanvankelijk op sommige dagen richtingloos, verwarrend, niet blij of leeg voelen. Je probeert dan vaak jezelf op de oude manier weer aan te pakken maar dat werkt ook niet meer.

Ongemerkt word je steeds meer een transparant en transpersoonlijk "kanaal"

Je kunt niet doorgaan alsof je niet veranderd bent. Je nieuwe Zelf is veel meer kanaal, het "is", en het geeft toegang aan de stroom van het leven d.m.v. het lichaam (buikgevoel) i.p.v. je hoofd. De leiding van hoofd werkt alleen nog maar via je hart, ziel en buikgevoel. Je levendig willen voelen door zwoegen, elk vrij moment invullen of relatiekwesties, stopt. Vaak heb je nog vele inzichten en oefeningen nodig om af te blijven van het afgescheiden ik-denkertje, voordat je Ontwakingsproces permanent wordt. Als je de Ontwakingssymptomen herkend, is je inwijdingsweg van verdieping reeds begonnen! Net als het steeds verder afbrokkelen van je ikje als centrum van je bestaan.

Kijk maar of je duidelijk voelt of je deze Weg nog bewuster wilt versnellen, want zo ja, dan kunnen ook verdere Elohim workshops, met satsangs en persoonlijke sessies, heel goed bijdragen. Velen hebben dat reeds ervaren.