De weg van ego naar groepsziel

Het watermantijdperk dat reeds voorzichtig zijn eerste schreden gezet heeft in deze tijd laat steeds meer zien dat de weg naar zelfrealisatie een weg is van totale integratie van hoofd, hart en buik. Niet alleen voelen en leven vanuit je emotie of denken en leven vanuit je hoofd maar zowel het voelen als het denken in één lijn krijgen en leven vanuit het hart. Het is het oplossen van de persoonlijkheid tot Goddelijke Ik, niet je persoonlijkheid zijn maar weten dat je het hebt en kan inzetten op je pad naar zelfrealisatie. Het is de weg van het nu, van het zijn, zonder een oordeel over wie jij bent of wie de ander is. Het is de weg van de groepsziel, van het samen resoneren in kracht en trilling wat energie geeft en je doet voelen één te zijn met de anderen.

In het hier en nu zijn

Het Elohim Centre brengt dit nieuwe tijds handelen en denken reeds in de praktijk en dit vergt nogal wat van haar bewoners, medewerkers en vrijwilligers. Het oplossen van de persoonlijkheid is niet iets dat je in een paar weken leert, emoties ervaren maar niet zijn is ook niet iets dat binnen een paar weken geïntegreerd is, het is de weg van de geleidelijkheid, van vallen en opstaan en elkaar helpen. Steeds maar weer bereid zijn om jezelf onder ogen te komen en bereid zijn om aan jezelf te willen werken, jezelf kwetsbaar durven opstellen en op een open en eerlijke manier met anderen samen te zijn en te delen. Onderdeel willen en durven zijn van een groep die ziet wie je bent en waar je pijnpunten liggen maar die ook heel dynamisch is, die het werken en leven lichtvoetiger maakt, zodat je in het hier en nu kan zijn en niet in verleden of toekomst.

Ben je bereid?

Dit bewustzijn ontstaat niet zomaar maar vergt van de mensen op het centrum een bereidheid om te willen werken aan zichzelf. Het onder controle krijgen van de persoonlijkheid of ego is daarbij een belangrijke vereiste, dit vraagt om een voortdurende reflectie van de innerlijke roerselen van zowel het denken als de emotie. Bewust worden van wat je denkt, doet en voelt is een lange weg die voortdurende concentratie eist want dit zijn over het algemeen automatische processen waarop we geen invloed denken te kunnen uitoefenen en die dus al een leven lang in stand worden gehouden. Steeds maar weer zal je merken dat je niet in het moment van de dag bent maar dat je wordt afgeleid door je denken, piekeren, emoties of gevoel naar zaken die of in het verleden of in de toekomst liggen en die dus niets bijdragen aan het moment van nu. Het NU is de enige plek waar je bewustzijn functioneert en daar niet zijn houdt in dat je erg vaak afdwaalt van jezelf en de werkelijkheid. Valt je denken, voelen en handelen onder het bewustzijn dan kan actief gewerkt worden aan de persoonlijkheid dat dan onder controle komt van het bewustzijn en zodoende stopt een eigen leven te leiden.

Spiegelen in waarheid en Liefde

spiegel.gifAls de persoonlijkheid min of meer onder controle komt van het bewustzijn kan gewerkt worden aan de afstemming met de andere groepsleden om zo een gezamenlijke trilling te krijgen. Het bewust aanwezig blijven in het hier en nu en het oplossen van de afgescheiden denker is een intensief proces dat zich kenmerkt door de ander te gaan zien als jezelf en vanuit liefde de ander inzichten te geven in  eigen groei en ontwikkeling. Dit spiegelen in waarheid en liefde vereist een open houding waarin men zich wederzijds kwetsbaar kan opstellen. Het zien van de ander en dit teruggeven aan de ander laat zien hoe je zelf naar de wereld kijkt en deze beoordeelt, Dit doen in een open liefdevolle benadering waarin je leert geven en ontvangen zorgt voor een harmonieuze vibratie van de groepsleden die nodig is voor de groei van de groepsziel en de Christuskracht.

De kracht van de groep

Zoals kristallen glazen die elk gevuld zijn met dezelfde hoeveelheid water elkaars trilling kunnen overnemen door met de vinger over de rand van een van de glazen te wrijven zo ontstaat door de afstemming van de groepsleden een unieke trilling of vibratie die door de hele groep gaat en zo een eigen toon laat horen. Deze afstemming geeft energie en laat voelen dat je niet meer alleen bent maar gedragen wordt door de groep ongeacht de plek waar je bent. Zo word je in staat gesteld geïnspireerd te spreken, lezingen te geven, healingen te verrichten of het dagelijkse werk te doen zonder dat andere groepsleden in de buurt zijn, maar wel met de kracht van de hele groep. Dit verrijkt het leven en geeft een boost in alles wat je doet, het is beseffen, weten, dat je gedragen wordt door de energie en liefde van de anderen. Het is de kracht van het universum en de groep door je heen laten werken als kanaal wetende dat er geen goed of fout meer is, geen verleden of toekomst maar het eeuwige heden waarin je alleen maar hoeft te zijn.

Nieuwsgierig?

Ben je nieuwsgierig naar hoe we dit belichamen op het Elohim Centre, wil je onderdeel zijn van de groepsziel of wil je meer weten van de groepsziel en het pad naar zelfrealisatie dan ben je van harte uitgenodigd voor een bezoek aan het centrum, een Master reading, healing, coaching consult, workshop of als vrijwilliger.

 


Vragen en tips

1) Wil je de egoloze weg naar verlichting en Godrealisatie bewandelen en inzicht en healing krijgen bij je volgende stappen? Boek dan een Reconnection healing met Gaia, je Oorsprong en het Christusbewustzijn/Eenheidshart. T: +31 (0) 597 541 539 E: info@elohim-centre.org

2) Bezoek de Elohim Krachtplaats, de zelfrealisatie tuinen en het Lemurisch bos waar je de codes op kunt halen voor deze multidimensionale ontwikkelingsweg naar Overgave en Godrealisatie.

3) Luister de E-learning opnames voor thuis en volg regelmatig de online groepshealingen die je helpen om in de energie van je ware Zelf te blijven.

4) Als je de bio tincturen set van de krachttuinen in je huis neergezet, til je je huis (prakijk) op voorbij de ik-ruis en helpt het je naar Godrealisatie en Overgave. Je kunt de tincturen intuïtief ook innemen. De tincturen zijn ook los verkrijgbaar, niet alleen als set.

 


Auteursrechten
De auteursrechten op deze tekst zijn voorbehouden.

Volg ons op:

 Facebook  Youtube  Twitter  Linkedin