Introductie

Luuc 2019.jpgIn mijn jeugd voelde ik weinig aansluiting met de maatschappij. Ik wist dat er iets belangrijkers was dan school, werk en het leven van alle dag. Ik verlangde naar een andere weg, die meer aansloot bij mijn Ziel en Essentie. Ik voelde me verloren en begon steeds verder af te staan van de maatschappij. Het leven leek geen zin te hebben. Mijn ouders en de schoolleiding hadden het moeilijk met mij en wisten niet hoe me te bereiken.

Al op jonge leeftijd begon er een zoektocht die veel inzichten bracht
Ik her-innerde me wijsheid uit andere levens waarin ik veel meer in verbinding leefde met de Bron. Ik begon te voelen hoe zo velen van ons (nog) niet in staat zijn te leven vanuit deze verbinding. Ik zag de pijn om mij heen, maar ook de liefde waarvanuit alles opgebouwd is. Steeds vaker herkende ik de Essentie van mensen, en van mijzelf.

Sinds ik, op 18-jarige leeftijd, eerst als vrijwilliger en later in dienst, bij het Elohim Centre ben gekomen heeft mijn weg een verdiepende wending genomen. Ik voel dat Godrealisatie en de verlichting door alle chakra’s, en de wereld van materie heen, mijn weg is. Ik voel steeds weer opnieuw wat een geschenk het is om hier te wonen en werken! Er is door de healersopleiding en het wonen en werken op de Krachtplaats een wereld open gegaan aan verdieping. Ik leef steeds meer vanuit mijn Goddelijke Vonk. Mijn weg verdiept zich steeds verder en vanuit mijn eigen ervaring en de groepsziel van het Elohim Centre kan ik je een stap verder helpen.

Luuc van Vuuren

 


 

Wil je een sessie boeken?

Bel of stuur een mail en dan kijken we of er plek is in de agenda.

Contact en route
T1: +31 (0) 597 541 539
T2:
+31 (0) 597 522 308
E:
info@elohim-centre.org