Wanneer je ik-identificatie loslaat en je God(realisatie) en de groepsziel toelaat

Geschreven door Willeke Ananda Jansen

Tot nu toe ben je bezig geweest om vanuit je ikje en ziel alles te realiseren. Vanuit jóuw kern. Wat klopt voor jou, welke stap is het beste, welke relatie voelt het beste, welke baan en welke woonplek voedt het meeste je hoger Licht, etc? Alles wat nodig is om je op de juiste plek en bij de juiste mensen te krijgen. Je eigen processen, de juiste Lichtvrienden en wat voor jou belangrijk was stond op de voorgrond. 

Zo gauw je vanuit je wij-gevoel, groepsziel en Christuskracht gaat leven wordt dat anders

In samenkomsten met je partner of een groep mensen waarmee je voelt iets te mogen realiseren/creëren zul je vaak nog je eigen mening geven en proberen te volgen. In veel situaties zul je zelfs (ondergronds) verzet ervaren als er niet gedaan wordt wat jouw voorstel en gevoel was. Je voelt boosheid of verdriet of je distantieert je ervan, gaat erboven staan.

Het vraagt heel goed luisteren naar deze stemmingen en emoties en de bewegingen die hieruit voortkomen. Het vraagt van je ze bewust te worden, ze aan te gaan/toe te laten voordat je je kunt overgeven aan de groepsziel en God(realisatie). Zodra je je dieper onbewuste zelf de ruimte geeft ontstaat er een container/stevigheid in jezelf, die je een krachtige basis geeft en je het gevoel geeft dat alles er mag zijn. In het wij-gevoel stappen

Zodra je dit gerealiseerd hebt, zul je merken dat het er eigenlijk niet toe doet…dat het maar een ik-stem is in jou (die bang is los te laten en over te geven). Het is niet je Ware Zelf. 

Alleen dan is het mogelijk om overgave aan God te realiseren. Dit betekent je Christuskracht en gevoel door je buikgevoel en de basischakra heen in de wij-vorm te brengen. Er op de eerste plaats voor elkaar zijn ipv voor je eigen gevoel of mening.

Door de buik en basis heen

Indien je geen ruimte geeft aan je buikgevoel, bestaat de kans dat er ondergronds gemorrel in jou en de anderen blijft bestaan. Je bent dan niet oprecht en eerlijk naar jezelf en anderen in alles wat er leeft in jou. Je ware gezicbasis chakra.jpght toon je dan nog niet echt. Er zal dan te allen tijde iets in het veld blijven hangen, dat onbewust of misschien zelfs bewust door jou en tevens door de anderen gevoeld zal worden. Wij-gevoel kan dan niet echt tot in de basis ontstaan…..sommige laagjes in jou krijgen dan geen wij-ruimte en geen Liefdeseenheid of Christuskracht. Er blijft altijd nog ergens een ik-je bestaan die aandacht wenst of afgescheiden denkt.

Verlichting van je mind en hart

Indien je de mind en hart-verlichting hebt gerealiseerd, bestaat de kans dat je je (voortijdig) overgeeft aan het Universele Liefdesveld. Je vindt alles prachtig en mooi aan jezelf en de ander, het is allemaal goed, want het veld waar je in zit is zo fijn. Maar niet alle lagen van jezelf neem je mee en die kunnen dus ook niet in de vorm gerealiseerd worden. Je identificatie met je emoties en gedachten heb je losgelaten, dus je ziet het misschien wel van jezelf, maar direct distantieer je je weer van je ondergrondse afgescheiden laag. Terwijl soms wel je hart in wij-eenheid kan blijven. Je zegt dan tegen jezelf ‘dit ben ik niet’, maar je hebt je emoties en andere gevoelens niet daadwerkelijk ruimte gegeven, doorleeft en in de wij-vorm of groepsziel gebracht. Je Goddelijke Vonk zal dan niet volledig belichaamd kunnen worden tot in je buik en basis en groepseenheid op alle lagen. Innerlijke vrede tussen alle lagen en delen van jezelf en dat inbrengen in de groepsziel of wij-vorm, brengt Godrealisatie en vrede op aarde. 


 Dit laatste is de hoogste teachings- en levensvorm die wij als Elohim team (met vallen en opstaan) willen voorleven en vanuit een enorme drive en vreugde ook willen uitdragen. Pas als de Christuskracht, het wij-gevoel en de Goddelijke essemtie van de groep of relatie, ook door het (subtiele en kwetsbare)  buikgevoel, door  eigen keuze en stappen, heen stralen, Dan pas zal individuele Godrealisatie en planetaire verlichting mogelijk zijn!


De ik-identificatie loslaten

Op het moment dat je met de juiste (ware zelf-) groep (woon-werk-gemeenschap, organisatie- of relatievorm) samen bent gekomen en jullie vanuit een gezamenlijkheid willen scheppen en creëren, zal een volgende stap van je gevraagd worden. Wat dient de groep(sziel)? Het vraagt overgave aan het hoogste goed van de groep en aan wat de BronGod in deze van je vraagt. 

Je ikje zal verder los gelaten moeten worden...

Wat is belangrijker? Je eigen mening of de grootste gemene deler van de groep?

Wat is de missie en het DNA van de groep en kun je hier dienstbaar aan zijn? Kun je jezelf zonder zelfverloochening en slachtofferschap aan de kant schuiven? Kun je in Overgave zijn en volgen of leiden vanuit een innerlijk Bron-kompas, zonder te weten waar het naartoe gaat?

Het vraagt je ik-houvast los te laten en je gevoel en denken dienstbaar te laten zijn aan de wij-Bron in jou. Dat wat je net allemaal hebt opgebouwd, zo precies uitgekiend hebt en zo nauwkeurig hebt (in- en aan)gevoeld voor je zelf, zal weer mogen loslaten. Je stelt je dienstbaar op…..je ik identificatie houdt op te bestaan. De meest angstaanjagende stap die je kunt zetten, vind je ego ikje. 

Universele Liefde ondersteunt en draagt alles 

Toch zul je, indien je je overgeeft, het meest prachtige ondersteunende en dragende universele liefdesveld gaan ervaren. Een ervaring die je telkens tot op een dieper level zult doen overgeven…..en je ikje zal niet meer leiden…


Wil je meer verdieping in jeZelf en de Stilte van de Zijnstaat dieper integreren?

Herken je je in deze teksten of voel je een verlangen, oproep of een weten in jezelf dit te willen realiseren?

- Boek dan een consult

Willeke Ananda Jansen

Elohim Master Healer-Reader-Coach, Satsangever en Docente


Auteursrechten
De auteursrechten op deze tekst zijn voorbehouden.

Volg ons op:

 Facebook  Youtube  Twitter  Linkedin