Volg je in die fractie van een seconde je ego-ik of Lichtwezen?

Geschreven door Joke ElZiam Nootebos

kundalini 2.jpgOm in een fractie van een seconde je ware Zelf of Lichtwezen te volgen vraagt je om bij elke handeling, gesprek, gevoel of innerlijke gedachte het verschil tussen je Oorspronkelijk Lichtwezen of ego-ik bewust te krijgen (zonder zelfoordeel). Dit is een jarenlange training en gaat altijd door. Steeds weer zie je iets dat eerder onbewust gedrag van het onware ego was en nu bewust wordt...  Dit proces gaat ook door als je verlicht bent. Zo zie je ook dat je een keuze hebt wie en wat je in jezelf wilt volgen en versterken en wat niet.

Je bent gelukkig al begonnen er vaker op te letten of je meer afgescheiden bent, emotioneel of onverschillig handelt. Ook zie je misschien steeds vaker wanneer je eigen belang voorgaat (op het wij-belang) en wanneer je een rol speelt of een houding aanneemt. Stoer gedrag, kinderlijk, onzeker, lievig; het kunnen allemaal ego-ik rollen en houdingen zijn... En zie je ook dat je Lichtwezen ontbreekt als je zonder inspiratie bezig bent of je niet alert aanwezig bent met je hart en aandacht? Als je niet in het hier en nu bent bij wat je nu aan het doen bent?

Hoe doe jij dat onder de douche?

Je ego-ik is een denker die met zijn/haar gedachten het oorspronkelijke Hart en Bewustzijn ondermijnt door overal iets van te moeten vinden, te oordelen of te veroordelen. Je denker wil overal tussenkomen en laat je grote Bewustzijn niet zomaar direct en aanwezig handelen. Ook leeft de denker niet in het heden maar altijd in het verleden of in de toekomst. Denk maar eens aan wat je doet als je staat te douchen; ben je dan daar helemaal bij aanwezig met je aandacht? Dat is namelijk wat je Lichtwezen of ware Zelf doet; volop aanwezig zijn! Of denk je tijdens het douchen aan wat er gisteren tegen je is gezegd of aan het gesprek dat je straks moet voeren, wat je gaat doen, droom je over de vakantie of de nieuwe relatie of ben je bezig met situaties uit het verleden die je steeds weer overdenkt en waarbij je gevoelens van vreugde of verdriet oproept?


 

Je Oorspronkelijk Lichtwezen leeft vanuit het universele Wij-Hart, vanuit innerlijke Vrede, Bewuste aanwezigheid en een heldere echtheid en WaarheidZogauw je emoties, gedachten en je persoonlijke wil het Geestelijke Hart en Bewustzijn van je Oorspronkelijk Lichtwezen volgen, staan ze niet meer apart van elkaar en ben je niet langer het afgescheiden ego-ik in je gedrag.  Zo lost je ego-ik kern op en schuift vanzelf je Lichtwezen naar voren in je dagelijks functioneren. Dit overkomt iedereen veel vaker dan je denkt. Ongebonden verbonden zijn, Vrij en autonoom zijn; dat is ook wat ik voor iedere werknemer wens als werkgever en wat ik ook mee wil geven aan participanten, bewoners en studenten.

Ik heb niets aan mensen die het werk voor mij doen, die mij op een voetstuk zetten

Ik verlang niet van mensen dat ze zich opofferen voor mij. Veel liever zie ik eigen autonome kracht, inzet en inzicht. En als van daaruit wordt besloten mee te willen werken aan het doel en werk van het centrum en de nieuwe maatschappij (Diamond New Earth), dan is het prachtig. Dan gaat het niet om mij maar om de eigen zelfrealisatiegroei en missie die past binnen de missie en het doel van Elohim. Binnen de Elohim organisatie is het nauwelijks mogelijk er te wonen en werken voor slechts een warm nest, om op de krachtplaats te zijn, om daar slechts leuke vriendschappen te hebben of voor alleen het inkomen van de baan. Ik vind het juist fijn als teamleden en vrijwilligers een bewuste keuze vanuit eigenheid en kracht maken om bij Elohim te komen wonen en werken. Als ze dat (nog) niet doen dan is er altijd een verminderde Christus-wij-kracht, minder inspiratie, blijheid en vrijheid. Dan neemt de energie af op de Krachtplaats en wordt het er heel subtiel zwaarder. Ook is het dan minder makkelijk om gezamenlijk voor een groter doel te gaan. Alle medewerkers hoeden de Krachtplaats en natuur zoveel als mogelijk en voelen de sacrale eenheidsenergie aan, soms tot in het subtiele. Het is zeker geen gemakkelijke taak en vraagt steeds weer om verbondenheid, duidelijkheid en openheid onder elkaar. Niets kan langdurig ondergronds gaan, maar daardoor is er ook het geschenk van een snelle innerlijke groei, vriendschap en transformatie.


Christuskracht brengt de flow en het plezier

Zonder het verlangen de eigen Goddelijkheid, het eigen Lichtwezen of ware Zelf, de ik-loosheid en eigen autonomie te ontwikkelen, kunnen het wij-gevoel, de bezieling en de Christuskracht niet gegrond worden. Dan stopt ook het plezier, de flow en de dynamiek. Het Goddelijke Licht kan dan ook niet dieper doordringen in de onderste chakra's en de aardbodem van de Krachtplaats. Nieuwe creatieve ideeën; inspiratie en blijheid zakken weg als er mensen komen wonen en werken die (onbewust) willen "consumeren" i.p.v. bijdragen aan de missie en de bedoeling van de Elohim Krachtplaats. Bijdragen vanuit eigen autonomie en Christuskracht aan het grotere doel van de Krachtplaats vraagt eerst om het onderscheid te leren kennen tussen het ego-ik en Lichtwezen. Ook van de vrijwilligers wordt gevraagd om hiervoor open te staan. Daarin helpen we elkaar.

Hoe zit het op jouw werk?

werk, werkomgeving.jpegWeet wat jouw verlangen is en wie en wat in jou je steunt? Doe je je werk voor jeZelf of denk je dat het moet voor je werkgever? Is het ook Jouw keuze en sta je er achter, neem je daarvoor zelf de verantwoordelijkheid en projecteer je niet naar buiten? Deel je jezelf in het werk en in je relaties of houd je altijd iets achter van jezelf? In dat laatste geval weet dat dat deel in jou niet je Lichtwezen steunt en volgt, maar je afgescheiden zelf. Wil je dat nog langer? Een keuze voor een andere werkplek en/of meer bewustzijnsgroei kondigen zich dan misschien aan. Ga je dat aan of stel je dat uit? Ook hier weer; wie in jezelf volg je? Heb de moed en bereidheid niet je collega's of werkgever de schuld te geven dat je jezelf niet open kunt delen, want misschien kreeg je deze uitdagingen juist als inwijdingsproef van het universum om te groeien door te kiezen voor je Lichtwezen i.p.v. voor de oude zekerheden of kleine zelf.


Kleuren ego-ik standpunten jouw Overgave?

Overgave is nodig om ons Lichtwezen tot in ons basischakra, gedrag en lichaam te leven. Als het niet alleen in de mind en het hart maar in alle chakra's zit dan spreken we over Godrealisatie. Godrealisatie in werk en relaties houdt ook ongebonden verbonden Vrijheid in. In relaties zowel als bij een organisatie houd je dan niets van jezelf terug. Dit kan omdat je de Stem van de Bron in je hebt leren onderscheiden en permanent bent gaan volgen. Daardoor kun je je helemaal verbinden en geven omdat je je niet weggeeft aan het gezag of de macht van de ander. Je deelt in alle openheid alles van jezelf; je gedachten, ideeën, vaardigheden, je schaduwkanten maar ook je hoogste egoloze Waarheid en principes. Waarheid en je hoogste zuivere principes worden belangrijker dan de zekerheid van een relatie of baan in je leven!

Het Licht van je hoogste Waarheid, je autonomie, inzichten en Liefde verspreiden, begint dus bij jou

Wie anders is een voorloper en tilt de omgeving op naar werkelijke Waarden? Het massabewustzijn zal volgen, niet leiden! Gelukkig zijn er al mensen en plekken die dat hoogste goed van je Lichtwezen in jou kunnen zien en waarderen omdat ze het in hun zelf ook kennen! Zoek ze op want ze zijn misschien spiegels voor je eigen Goddelijke Vonk die daardoor meer op de voorgrond komt.

Je levenservaring heeft je geleerd dat het niet verstandig is om je volledig te geven aan een relatie of organisatie die je (onbewust) gebruikt, in wil pakken of in wil lijven

Je houdt een deel van jezelf achter ondanks je verbinding, aanwezigheid en inzet. Is het een hogere intuïtie of het afgescheiden zelf en haar karakter/overlevingsmechanisme? Uiteindelijk wensen we diep van binnen om ons volledig Lichtwezen, Christuskracht en alles wie we zijn, in de relatie, gemeenschap of organisatie in te brengen. Ik bewonder die mensen die zo nederig zijn geworden om naar die volledige Overgave te willen gaan. O, wat zijn ze mooi en puur! En vooral ook dapper. Zelf zeggen ze dat ze niet anders meer kunnen, denken ze dat het niets voorstelt, maar ik weet wel beter. Ik ken de Inwijdingsweg die ALLES geeft maar ook alles vraagt. Ik mag die prachtige vrienden ontmoeten als Elohim teamleden, participanten en gasten en mijn hart stroomt zo vaak over voor hen, wetende hoe moeilijk die hele (Inwijdings)weg is. Hoe murf je vaak eerst moet zijn om een ommekeer in je leven te maken en zelfloos te worden.

Je gaat pas echt elke ego-angst voorbij als je je wél helemaal leert delen en geven

Juist aan een geliefde of organisatie die jou niet wil inpakken. Je hebt alleen misschien nog nooit bedacht dat er relaties zijn die niets van je willen. Je trilt nog op je oude geschiedenis. Dat onderscheid in je gevoel aangaande relaties moet je eerst leren maken zodat je niet langer leeft vanuit de oude geschiedenis waar mensen en organisaties niet gaan voor de hoogste Waarheid van hun en jouw Ziel, voor de Christuskracht. Bij wie en waar wordt je Inwijdingsweg, bewustzijn, hart, autonomie en zuiverheid wél erkend en op prijs gesteld? Vaak gebeurt dit om iets groters dat jullie beiden overstijgt, te creëren. Want dat doet de Christuskracht. Dan is samen komen veel meer dan 1+1 = 2.


Welke vrienden zien de hoogste Geest, missie en schaduw in jou?

friends.jpgHeb je vrienden die je Lichtwezengroei kunnen stimuleren? Benoemen ze ook in alle eerlijkheid en vriendschap je onbewuste schaduwkanten zonder van je te willen dat je verandert? Zoek ze dan zoveel mogelijk op! Vertoef wat minder in gezelschap dat jouw of hun kleine zelf versterkt. Of in gezelschap dat oordelend praat over anderen, dat irritaties of te kortdenken versterkt.

Uw Wil geschiede, niet die van mij

Word daar waar het klopt nederig, geef je over aan het wij-gevoel en heb daar alles voor over, ook elke zekerheid, want die nederigheid brengt je dan eigenlijk bij het hoogste in Jou, bij je belichaamde Goddelijkheid. Als je je bindt aan een egoloze Lichtwezen relatie of organisatie bind je je aan de Christuskracht en het hogere doel van de relatie of organisatie. Dan zeg je tegen je Goddelijke Vonk; uw Wil geschiede, niet die van mijn ik-gevoel en persoonlijk idee...

Op eigen God-Vonk-Mens benen staan, vanuit Overgave en ik-loosheid

Door het belichamen van de Universele Christuskracht of Bron, vertrouwt het Lichtwezen in jou dat hij zichzelf nooit meer kan verliezen. Je bent opgevuld met Eenheid en een grotere Aanwezigheid. Ook de randjes en kantjes van iets of iemand ondermijnen dan je veiligheid niet meer. Je weet ook dat niemand en niets volledig volmaakt is op aarde en dat het imperfecte in de Perfectie ligt besloten, zoals je ikje in de Bron besloten ligt. Als je daardoor nederig kunt zijn en kunt kiezen voor Overgave, voor werk, mensen en plekken die jouw Lichtwezen en missie zien en steunen dan ontstaat, als je angst is opgelost, de volledige universele Bron ook in je basis, buikgevoel en benen! Op eigen God-Vonk-Mens benen staan vanuit Overgave en ik-loosheid, is het engste en mooiste dat je kan overkomen! Dan Ben je pas echt Vrij. Het is de Christuskracht, de Universele Liefde, Missie en Waarheid in Jou, die maakt dat je je volkomen kunt delen en geven, dat je beschikbaar bent en niet oordeelt. Nog naar jezelf, nog over het kleine zelf van de ander.


Je raakt onthecht van needings

Onthecht van lichtvriendschappen, emotionele-, financiële- of spirituele bevestiging. Want alleen daardoor zal het juist naar je toekomen! Om je needings te kunnen onthechten is het noodzakelijk dat je vertrouwd bent met je Lichtwezen die grenzen durft aan te geven. En een innerlijk Weten waar geen mind-verhaal aan te pas komt.

Ongebonden verbonden durven zijn

goddelijke moeder.jpgOngebonden verbonden durven zijn als de (vrije en autonome) hoogste Geest-God-vorm in relaties wordt heel gemakkelijk gezegd, maar vraagt je volledige Overgave (aan je Goddelijke Vonk en diens sturing, ook tijdens het overgeven aan relatie of leidinggevende). Eerst mag je systeem hierbij het oude geloof loslaten dat je geen werk of verlichte relaties op Overgave-Godsniveau aan zult trekken. De tijdgeest laat nu wat anders zien. Verander dus je oude overtuigingen en verwachtingspatronen

Het bovenstaand is ook het verhaal waar de Elohim woon-werk gemeenschap voor staat

Dat kan confronteren en ego-verzet oproepen, maar de universele Liefde van de Christuskracht en de vriendschap(pen) zijn onoverwinnelijk. Je gaat erin mee of haakt af als het nog te vroeg is en er meer tijd nodig is.

De meeste relaties, woon-werk-gemeenschappen en organisaties zullen op het niveau van hart en ziel (5D) samen verder gaan

Zelfrealisatie, universele Christuskracht en de indaling van je Lichtwezen in je onderste chakra's, zijn op het 5 dimensionale niveau nog niet nodig of kenmerkend. Grote 5D groepen, levend vanuit hart en ziel, zijn ook belangrijk voor de samenleving maar kunnen gemakkelijk(er) uit elkaar vallen.
Het Elohim Centre en de Elohim Krachtplaats met de kleine "Diamond New Earth" gemeenschap zijn bedoeld voor het oplossen van de ik-kern en de hele 13 dimensionale Inwijdingsweg. Ook de Eenheid met de natuur, de wereld van materie en onderste chakra's, horen daarbij.

Zij die onderdeel (willen) zijn van het gezamenlijke Elohim Christushart

Ook al is niemand perfect; iedere bewoner valt langzaam maar zeker steeds meer in LIEFDE. Falling in Love! Deze Godrealisatie met de Kracht van Eén wordt voelbaar versterkt door de Inwijdingscodes en het zachte eenheidsliefdesveld van de helende zelfrealisatie tuinen, het sacrale Lemurische bos en de (5,5 ha) Elohim Krachtplaats die dit hele proces draagt en versnelt.

Ont-dek je eigen weg en doel

Wil je kennismaken met het Elohim Centre en de energie, wil je je eigen Weg en doel ont-dekken; weet je dan welkom voor een bezoek aan de zelfrealisatie tuinen en het centrum, een reading-healing consult, workshop of als vrijwilliger.

Contact en route

T: +31 (0) 597 541 539
E: info@elohim-centre.org

Klik hier voor openingstijden, route en vakanties


Ondersteuning voor dit proces en de hele Weg

Ondersteuning hiervoor bieden de Elohim zelfrealisatie tincturen van de Krachtplaats.
Je hoeft de set flesjes slechts om je heen te zetten en je opent je licht en bewustzijnsverruiming. Je laat je oude zelf op eigen tempo los. Natuurlijk kun je een van de bio tinctuur flesjes ook innemen, aanbrengen op chakra's of op je lichaam dragen.

Lees hier meer over de zelfrealisatie bio tincturen


Auteursrechten
De auteursrechten op deze tekst zijn voorbehouden.

Volg ons op:

 Facebook  Youtube  Twitter  Linkedin