Het paradijs bestaat hier en nu, in elk moment!

Het paradijs bestaat IN jou, jij Bent het paradijs! Zodra je de lichtkracht van je Goddelijke Essentie vaker en vaker gaat voelen, zal het deel van jou worden. Je gaat het door je onderste chakra’s en dagelijks functioneren ook daadwerkelijk leven. Je zult meer overvloed ervaren. Alles wat jij nodig hebt om dit leven vanuit je volledig potentieel te leven komt naar je toe. In de stof, in de materie! Immens gelukkig en dankbaar zul je je voelen! Je voelt dit dan niet alleen, maar je straalt het ook uit en raakt daarmee anderen in je omgeving aan.

 


Spirit volgen maakt blij, het inspireert en brengt alles op je pad dat nodig is om daar vervulling aan te geven


Door de buik heen

Het leven van je ware zelf door de buik heen betekent juist ook je emoties er laten zijn als het zo door je heen komt….Je innerlijk kind pijn toe te laten, waardoor het (eindelijk!) ruimte krijgt. Zonder dat het je helemaal overneemt. Het vraagt innerlijk ouders die het kind bijstaan zodat het volwassen kan worden en het weer terug kan gaan naar de Oorspronkelijke staat waarin het geboren is.

In mijn praktijk

Ascension, leven vanuit je buik, ware Zelf ...Toch kom ik in mijn praktijk tegen dat mensen denken dat ze dit allemaal doen, maar anders blijkt vaak als ik met ze mee kijk en voel. Het is niet werkelijk door de buik heen. Ze geven bijvoorbeeld een glimlach, terwijl ze diep van binnen boosheid voelen. Ze gaan ‘erboven’ staan, terwijl er ‘ondergronds’(in de buik) van alles afspeelt aan boosheid, verdriet, irritatie etc. Ze lossen het op door praktische afspraken te maken, beredeneren het weg waardoor de aanname blijft bestaan dat je niet belangrijk bent, er niet toe doet. De strenge ouder spreekt ‘Doe dit en doe dat en zeur niet zo!’ Of ze gaan helemaal in de emotie en laten dit alles overnemen, waardoor er strijd ontstaat of een terugtrekkende beweging.
Op deze manier worden niet de onderliggende patronen, diepe pijnen en opgebouwde structuren, defensie mechanismen etc. waardoor er conflicten, moeheid, zinloosheid e.d. kunnen ontstaan, ontmoet. Deze vaak onbewuste angsten en patronen zorgen er dan voor dat je niet daadwerkelijk je volledig potentieel leeft en je buikgevoel, aarding en basischakra niet ook verlicht kunnen zijn. Je leeft niet volledig in afstemming met je eigen hoogste Licht.

Het vraagt naar binnen te gaan

Om te onderzoeken wat doet de situatie met mij, dit toe te laten, ruimte te geven zonder erin te verdwijnen en dan vanuit je grote Zelf te reageren en te handelen. Het vraagt heel veel warmte, Liefde, aandacht en geduld om deze gebieden in jou weer te openen, want enorme onveiligheid van je kinderziel ligt er vaak aan ten grondslag.

Wees bereid dit in jezelf te onderzoeken en je buikgevoel te openen

Je hoogste licht, joy en de paradijsmatrix zullen dan voelbaar in jou kunnen bestaan. Dan ben jij het Paradijs! Je ervaart en ziet vanuit je Goddelijke Essentie die één wordt met je buikgevoel, de schoonheid van het leven en in ieder mens. Je tilt ze op!

Het paradijs bestaat tevens hier op de Elohim Krachtplaats, in de energie

Alle dimensies, lichtwezens, engelen en natuurrijken zijn hier reeds dieper in de stof aanwezig en zetten het paradijs neer. Zo voelbaar, kom je Thuis als je in de helende Elohim tuinen rondloopt of voor langere tijd verblijft. Je cellen worden aangeraakt en opgevuld met nieuwe codes voor de belichaming van de Nieuwe Aarde.

Mag ik je uitnodigen voor  een (reeks) sessie(s) of een doorbraakarrangement om je te openen in al je kristallijnen Liefde en Licht zodat JIJ het Paradijs op Aarde kunt realiseren!

Willeke Ananda Jansen: Elohim Master Healer Reader Coach, Satsanggever en Docente

 


Wie ben ik

Door een onveilige jeugd heb ik een hele weg gelopen om mijn kristallijnen ware zelf te omarmen, veilig te stellen, er naar te luisteren en heb ik er uiteindelijk mijn kracht van gemaakt. Dit heeft veel bewustzijn en oefeningen gekost. In lastige situaties verschuilde ik me achter mijn verstand of werd emotioneel. Telkens, stapje voor stapje lukte het me om de subtiel invoelende en aanvoelende lagen van mijn ziel en ware zelf mee te nemen zodat ik me veilig voel in mezelf, zonder dat ik delen van mezelf moet achterlaten. Tijdens het werk, in contacten met anderen en ook tijdens het vrijen stroomt het Licht van mijn Goddelijke essentie en de Paradijsmatrix mee.  

Ik sta nu voor mijn kristallijnen gevoeligheid, het is een richtingaanwijzer, juist door de puurheid en zuiverheid ervan. Als vanzelf leef ik nu veel meer vanuit mijn buikgevoel en warme betrokkenheid.

Tijdens mijn healingen is een groot Liefdes-Eenheidsveld aanwezig waarin niets hoeft, je mag zijn wie je bent met alles erop en eraan (dus ook het menszijn). Oude structuren, pijnen, patronen etc laten als vanzelf los en je zakt dieper in de warmte van je buik. 
Diepe ontspanning, warmte, Liefde, Genieten, Nederigheid en een enorme Dankbaarheid voor al wat het Leven brengt, volgen als vanzelf. Zo ervaar ik het nu zelf nadat ik nog dieper door mijn buik en aarding ben heengegaan.  Niet alleen door kennis, maar juist door mijn belichaamde staat kan ik je zo goed aanvoelen, begrijpen en verder begeleiden op je weg.

Willeke 2017-klein.jpgHeel graag begeleid ik jou een stukje in het veiliger voelen op aarde en wil ik je meenemen in de vreugde van het leven! Samen creëren we de Nieuwe Aarde!


Willeke Ananda Jansen: Elohim Master Healer Reader Coach, Satsanggever en Docente

 


 


Tip: boek eens een Helende Rondleiding met Healer-Reader door de tuinen

De gids gaat met je mee om je een van de Helende Krachttuinen dieper te laten ervaren en zelf te leren voelen wat er in je gebeurt. Vaak komt er ook een stukje reading aan te pas. Na de aanwijzingen bezoek je de overige helende tuinen verder op eigen gelegenheid en zult ze dieper ervaren.

 Auteursrechten
De auteursrechten op deze tekst zijn voorbehouden.

Volg ons op:

 Facebook  Youtube  Twitter  Linkedin