Ontwaken als sterrenkind

Het ontwaken als sterrenkind met een hoger dimensionale en kristallijnen ziel, opent uiteindelijk de aardse mens in de onzelfzuchtige Goddelijke Mens met hogere kennis en Wij-Liefde. Alle 7 chakra’s dienen dan in perfecte harmonie samen te werken onder leiding van het 8ste chakra. Dit chakra is gelegen boven het hoofd en is de connectie met de Christuskracht, de wij-ziel, Goddelijke Vonk en het universele hologram.
Het activeren ervan gebeurt o.a. in de Elohim workshop “Kosmisch Vuur” en indirect door het plaatsen van een “Home & Office Healer” in je omgeving.

De Gaia-Christ Mens

Zo gauw de mens voorbij gaat aan het ego-ik richt hij zich op de Goddelijke Vonk middels het openstaande 8ste chakra en de dienstbaarheid. Hij wordt de kosmische mens welke in alle dimensies tegelijk functioneert. Het Bovenwereld-lichtwezen en de mens worden één in de wereld van materie. Er is een bewuste samenwerking met de hogere Lichtwezens, Gaia en de natuurspirits. Hierdoor wordt het hogere Licht in de lagere werelden gebracht. Dit gebeurt d.m.v. de kristallijnen vortexen die door de aanwezigheid van de Gaia-Christ-Mens©, in de huizen, tuinen, leylijnen en krachtplaatsen verschijnen. Dit is het voltooien van het evolutieplan en de opdracht van het Huis van David. Deze Gaia-Christ-Mens leeft het voorbeeld van de nieuwe aarde.

participatie, tuin, sergio 2016.jpgIn de woon-werk-gemeenschap van het Elohim Centre, de zelfrealisatie-tuinen en de Krachtplaats is deze kristallijnen nieuwe energie, de vortexen en de non duale samenleving, al in de materie te ervaren. Het kristallijnen Liefdes-Eenheidsland is er ook in de omliggende akker- en weilanden aan het ontstaan waardoor er ook daar steeds meer lichtpoorten en Spirits ontstaan. Mensen die naar dergelijke kristallijnen plekken en gebieden trekken zijn o.a. de Ouden en de Earthkeepers die het hogere Eenheidslicht en Christuszaad onbewust of bewust, met zich meedragen. Deze mensen en plekken activeren het hogere leven op aarde en de ontwikkeling voorbij reactiviteit, persoonlijke belangen en macht-onmacht.

Wil je ook een bezoek brengen aan de vortexen van de Elohim Krachtplaats, met helende tuinen, en mee-eten met de gemeenschap?


Auteursrechten
De auteursrechten op deze tekst zijn voorbehouden.

Volg ons op:

 Facebook  Youtube  Twitter  Linkedin