Elohim, planten en kristallen

Elohim, planten en kristallen

Door Joke/Elziam

Men vraagt mij wel eens of het niet erg is dat al die kristallen maar uit de aarde worden gehaald. Mijn antwoord is dan meestal het volgende;
Precies zoals mensen naar de aarde komen om te dienen en zelf te evolueren in Licht, zo is dat ook met de kristallen. Ook zij komen graag aan het oppervlak van de aarde om te kunnen dienen en evolueren. Helaas is het ook zo dat mijnwerkers en de handel ook kristallen soms voortijdig naar boven brengen, die beter nog in de baarmoeder van de Aardemoeder hadden kunnen blijven. Dit zijn kristallen die nog niet kunnen dienen, maar nog zelf hulp nodig hebben, liefst van de mens die hen liefdevol bij zich draagt en verzorgt. (Maar zelf heb je er dan niet zoveel aan.) Het is daarom goed bij het kopen van kristallen of zelfs het vinden van mooie stenen op je vakantieplekje, om in te tunen of ze mee willen.

 

elohim afbeelding.jpg

Je zult soms merken dat je de ene opgeraapte kiezel mee naar huis neemt en de ander teruggooit.

Net als de mensenwereld lijdt, lijden ook kristallen die ongevraagd bij scheepsladingen tegelijk, uit de mijnen gehaald worden en in stoffige hoekjes ergens liggen weg te kwijnen. Zonder hun doel, hun taak op zich te kunnen nemen. Ze worden onheus behandeld. Maar wanneer het gaat om onbewuste kristallen, en daar zijn er velen van, dan hebben ze daar zelf niet zoveel van in de gaten. Ze Zijn gewoon. Maar net als bij mensen, des te groter je besef van jouw Licht en Bewustzijn, des te meer pijn doet het als je niet in je kracht aan de gang kunt en de wereld om je heen je Licht niet kan laten zien. Zo is het ook voor kristallen die hun eigen taak hebben.

Zo was het tot voor kort, maar het begint te veranderen!
Hebben jullie gemerkt hoe een ragfijn liefdeslicht op sommige dagen buiten voelbaar is? Hoeveel jezelf open gaat en aanvoelt van je medemensen, planten, dieren en kristallen? Hoe meer telepathisch je wordt? Hoeveel zachter en sneller ontroerd? Het is de Moeder God energie en de Elohim die hiervoor de aarde overstraalt en een zingend lied van geluk en Liefde doet groeien in iedereen. Ook in de natuur. Het is de energie van Lemurië die er aankomt, vanachter de Atlantische, om nog stukken uit te werken stukken. (Die we ook nodig hebben om in onze kracht te staan en om Meesterscheppers te worden.)

 

De Elohim-energie wordt steeds sterker en opent ons hart en bewustzijn voor stralende, volmaakte Liefde, speels, zacht en blij. Het maakt het paradijs op aarde, waar de elfjes in ronddansen. Waar alles meer kleur heeft en zacht van zinnen is. Waar de maan haar vrouwelijke liefdevolle gestalte weer aanneemt, waar de kristallen ondergronds en bovengronds van open gaan. Ze ontwaken en richten zich nu op in herkenning. Ze horen het schone Lied weer van de Elohim die komt met vele zegeningen.

 

De kristallen worden wakker en helder, ze doen de celdeurtjes open om nog meer van de hemelse muziek toe te laten. Ze herinneren zich hoe ze veel sneller vibreerden en door de herinnering worden ze ook nu weer een groter deelnemend bewustzijn in dit alles overkoepeld gelukslicht om de aarde. Waar de maan een schijnend liefdevolle beschermvrouw is die een toeziend oog houdt en alles bedekt met een mantel van zachtheid en bescherming. Een gevoel dat dit altijd Is en nooit verloren kan gaan.

 

Een gevoel van gister, ontwaken en bestemming. De kristallenwezens horen reeds. Herkennen de zuivere trilling van de Lach der vrouwelijke Schone Liefde, met al die diverse kleurtjes, die de Elohim in ze doet brengen. Of ze zich nu onder of op de aarde bevinden. De kristallen gaan open, ze verzamelen hun energie omdat ze zich niet alleen hun individuele taak herinneren, maar ook hun gezamenlijke taak. Ze stralen samen weer omhoog als ze zich nog in de aarde bevinden of reeds op aarde zijn. Ze geven antwoord in een krachtig ontwakend lied. Het lied van Gaia’ s Paradijs. Het Lied van Eenheid. Dat was eens hun grote taak toen ze met zo velen tegelijk aan de oppervlakte van de aarde lagen en toen ze zich nog niet bevonden in het sluimerend afwachtend bewustzijn, in het steeds dichter wordend lichaam van de Aardemoeder.

 

 

notenbalk.jpg Zij, de kristallen waren degenen die heel het Lied van God, de zachtheid en kleur van de Elohim bevestigden en ankeren in de aarde. Ze hebben dit al die miljoenen jaren voor aarde weten vast te houden, net als sommige bergen en hun elementaal. De kristallen in en op de aarde verbinden zich weer in kristallijnen Licht met geometrische verbindingen en patronen.


Deze lijnen bevatten coördinaten voor de hele schepping, ook in de niet aardse realiteiten, omdat ze afhankelijk zijn van de samenhang van alle dingen. Mens, land, dier, plant, kristal en planeet, maar ook alle anderen lichamen in de kosmos.

Zij dienen het ene Lied; het Lied van het begin en het einde der schepping. Waarbij alles baadde en weer zal baden, in een kristalhelder Licht, vermengt met de geuren van de etherische planten, die trouwens op dit moment nu ook steeds meer gaan stralen en bewust gaan worden, waardoor er steeds gemakkelijker met hen te communiceren is.

 

De kristallen en planten, mens, dier en elf, maakten allen deel uit van elkaars systemen in de eerste Lemurische tijd.. Zij waren, ondanks hun uniek zijn toch Eén,

communicerend, open, Geheel. Ze kenden elkaar en lachten elkaar toe in voortdurende stromen van Liefde, blijheid en geluk. Tot heden ten dagen hebben kristallen en planten deva’ s nog steeds met elkaar kunnen communiceren. De prachtige Elohimpoort zal maken dat de kristallen steeds en steeds verder open gaan en alles stralend om ons heen gaan maken waardoor vanonder en boven het kristallijnen Licht door ons heen zal schijnen. De planten en luchten zullen meer kleuren vertonen. De elementalen van het weer en de lucht zullen zich duidelijker, meer voelbaar manifesteren, want alles rond en op onze aarde, komt meedoen, wil weer betrokken zijn, bij het machtige

Elohimlied.

 

In de winkel hebben we een aantal kristallen die het volmaakte lied van de Elohim reeds weerspiegelen. Iedere soort belichaamt daarbij een deel van het totaal aspect van de Elohim. Zo hebben we een aantal Chinese kristalstukken, die zo ongelofelijk ragfijn en reeds helder in hun schoonheid zijn. Zij vertegenwoordigen het vrouwelijk kristallijnen Licht zoals het zich op aarde in haar mooiste vorm kan voordoen. Zij dienen de aarde door hun uitstraling met zo’n kristallijnen zuiverheid en kracht, die komt door het vrouwelijke principe heen. Overigens heeft Nederland ook een speciale band met China. Dan hebben we nog de diverse engelenkristallen met de regenbooglichten, die het totale spectrum aan mogelijkheden van de Elohim uitstralen. En wat dachten jullie van de selenietbollen die helemaal nieuw zijn.

 

Zo zuiver, zo zacht, zo Engelachtig teer. Zij belichamen de ziel van de Elohim en zijn bedoeld voor die mensen die met zachte Liefde (gaan) werken. Al dergelijke bewuste kristallen verdienen een plek in ieders huis of tuin. Niet alleen goed voor ons, maar ook voor hen. Een gelukkige bijkomstigheid is dat Seleniet niet alleen een schoonheidsprijs verdient vanwege haar stralend innerlijk en uiterlijk, maar ook vanwege de prijs. Mocht je geïnteresseerd zijn: ze zijn zowel in de winkel, als ook per post te bestellen.

 

Joke ElZiam Nootebos  


 

Auteursrechten
Deze tekst mag gebruikt worden mits in zijn geheel geplaatst en met de volgende bronvermelding:
Joke ElZiam Nootebos, www.elohim-centre.org tel 0597 541539


 

Vragen en tips

1) Wil je de egoloze weg naar verlichting en Godrealisatie bewandelen en inzicht en healing krijgen bij je volgende stappen? Boek dan een Reconnection healing met Gaia, je Oorsprong en het Christusbewustzijn/Eenheidshart. T: +31 (0) 597 541 539 E: info@elohim-centre.org

2) Bezoek de Elohim Krachtplaats, de zelfrealisatie tuinen en het Lemurisch bos waar je de codes op kunt halen voor deze multidimensionale ontwikkelingsweg naar Overgave en Godrealisatie.

3) Luister de E-learning opnames voor thuis en volg regelmatig de online groepshealingen die je helpen om in de energie van je ware Zelf te blijven.

4) Als je de bio tincturen set van de krachttuinen in je huis neergezet, til je je huis (prakijk) op voorbij de ik-ruis en helpt het je naar Godrealisatie en Overgave. Je kunt de tincturen intuïtief ook innemen. De tincturen zijn ook los verkrijgbaar, niet alleen als set.

 


Auteursrechten
De auteursrechten op deze tekst zijn voorbehouden.

Volg ons op:

 Facebook  Youtube  Twitter  Linkedin