1 De Goddelijke Moeder in jou

Geschreven door Joke ElZiam Nootebos

De Goddelijke Moeder-Hoeder is de Bron van al het leven. Zij is het vrouwelijke en hoogste aspect van de scheppingskracht en het Inwijdingspad in jou. Ze verheft al het leven door belichaamde oneindige liefde, wijsheid, goedheid, zorgzaamheid en dienstbaarheid.

goddelijke moeder.jpgZij is je Goddelijke Vonk die in je gedrag en de materie is gekomen en op praktische wijze zorgt voor alle levende wezens. De mensen, dieren, planten, sterren- en stenenwezens hervinden hun schoonheid en verheffing door haar/JOUW liefde. Het zijn grote zielen die dit Inwijdingspad, om deel van haar te worden, doorlopen. Door Jou en je atomaire Vredige Eenheidsuitstraling kunnen de planeet en natuur heling krijgen, verheffen mensen zich uit het lagere zelf en de mind en lossen interne en externe tegenkrachten op.

De moedige Mannen en Vrouwen die het Goddelijk Moeder Hart-Pad gaan belichamen, die onbaatzuchtige Liefde worden, brengen heling aan de planeet, zelfs al heeft hun menselijke jas nog onbelichte aspecten. Zij ontwikkelen het Elohim Bewustzijn, de Eenheid met alle Rijken en dimensies en het onbaatzuchtige Aardevader en Aardemoeder Hoederschap voor de gemeenschap. Zij zijn op weg steeds meer te leven vanuit Overgave en de volledige verlichting al hun chakra's en gedrag. Ze  houden niets van henzelf meer achter en worden volledig dienstbaar aan het welzijn van allen. Hun (seksuele, materiële en relationele ego-) wenslichaam en elk streven of ambitie vanuit de persoonlijkheid, wordt opgelost. Eenvoud, Puurheid, rust en dienstbaarheid worden hun kenmerken. De ik-kern waaromheen alle gedachten, gevoelens en ervaringen draaide, lost op en maakt plaats voor universele Liefdesdaden en een geestelijke Hoederschaps-taak voor de eigen omgeving.

Je Goddelijk Moederhoeder en Vader aspect kan fel, krachtig, snel, duidelijk of vurig zijn vanuit je Goddelijke Waarheid. Maar ook vol mededogen en onbaatzuchtige zachte liefde. Of je nu man of vrouw bent:dat wordt het laatste deel van je Inwijdingsweg. Je gaat waar je geroepen wordt. Als een echte Aard-Moeder en Vader en geestelijk kanaal help je de niet Ontwaakte mensenkinderen en bescherm je ze tegen fysieke, emotionele, ego- en spirituele gevaren. Je Goddelijk Moederaspect is in staat door het universele Hart vele obstakels, die de verlichte maatschappij, de eenheid van de mensen in de weg staan, te vernietigen of transformeren. Ze is deel van Omega en werkt nooit zonder de Goddelijke Mannelijke tegenhanger Alpha. Als Goddelijk Moeder-Vader Hoeder ben je niet langer bang van wat anderen van je zeggen of vinden of voor welke tegenstand dan ook. Je kunt eenvoudig de Goddelijke Waarheid, Vrede en Liefde die je bent geworden, niet langer wegdrukken omdat je ik-oppasser wordt opgelost.

Wil je ook het leven in en rondom je verheffen door je belichaamde, oneindige liefde en het Goddelijke Moeder-Pad gaan?
Kom dan geregeld naar het Lemurisch Bos waar deze krachten van oneindige Vrede en Liefde in je worden geactiveerd. Neem ook de 2 bio tincturen van het Lemurisch bos in of leg ze onder je kussen en zet de daarvoor geprogrammeerde zonnesteen-bol in je huis.

Denk ook aan de Godrealisatie audio's van Joke ElZiam Nootebos