Weet wie je bent!

Door Joke ElZiam Nootebos

Zolang je ikje werkt aan zichzelf om het ware Zelf te worden is er nog geen verlichting. Ook een Pillar of Light is slechts een veruimder ikje totdat het ikje geen centrum meer heeft en het leven niet vanuit dat middelpunt ervaart. Krijg dus in de gaten wanneer je vanuit je ikje bezig bent of dat het transparant is en je ware Zelf op de voorgrond staat. Je ware Zelf is direct. Het besluit wat te doen aan een situatie komt veel sneller waarna de situatie daarna direct weer wordt losgelaten en je terugkeert naar je natuurlijke staat van Vrede en Aanvaarding zonder het vasthouden van allerlei (fijne of pijnlijke) gevoelens en gedachten. Dan pas leef je licht. Verlicht. De verlichte staat, de staat van gemak, vreugde en lichtvoetigheid, bestaat al in JOU. Je ikje kan daar niet aan werken. Je hoeft alleen al die ik-gedachten, oordelen, onvrede of gevoelens, al je ideeën over je werk of partner, steeds sneller los te laten!  

zelfrealisatie.jpgHet is je ikje die denkt, ja maar eerst voelde ik het en nu is het weg, ik moet er iets voor doen.
Wat jij Bent is al deel van het grote Geluk, de Liefde waarop alles gebouwd, het Bewustzijn dat zich overal onder bevindt. Dat wat we ook wel God noemen. Dat zit al in een ster, boom, in jou en mij!
Je raakt het gevoel daarvan, het ware Zelf,  juist meer kwijt door te zwoegen of je in te zetten vanuit je ikje. Door te blijven hangen (of praten) over iets dat je niet bevalt of juist leuk vindt! Je ikje groeit door alle ideeën en verhalen! Zelfs al is dat ikje een Kosmisch mens of Pillar of Light met een groot hart en verruimd bewustzijn, geworden. Weet Wie je Bent en zoom uit! Wordt Puurheid, nederigheid en eenvoud!

Eerst ken je en voel je het verschil niet zo precies tussen je ikje en je ware Natuur.
Door satsangs, darshan (energie overdracht voor de verlichte staat) en workshops wordt het je elke keer duidelijker. Je (her)kent dan niet alleen je Goddelijk Zelf en ware Natuur maar voelt en wordt het ook steeds meer! Je wordt verlicht. Ook verblijven op de Elohim Krachtplaats draagt hieraan bij. Van bezoekers horen we steeds weer hoe ze zichzelf dan ervaren als Geluk, als lichtheid en ruimte. Het lichaam neemt dan vanzelf de verlichte energie en Inwijdingscodes op. Inzichten en Kennis stromen echter vooral mee tijdens mijn workshops en satsangs. Makkelijk toch?

 

 

Vragen en tips

1) Wil je de egoloze weg naar verlichting en Godrealisatie bewandelen en inzicht en healing krijgen bij je volgende stappen? Boek dan een Reconnection healing met Gaia, je Oorsprong en het Christusbewustzijn/Eenheidshart. T: +31 (0) 597 541 539 E: info@elohim-centre.org

2) Bezoek de Elohim Krachtplaats, de zelfrealisatie tuinen en het Lemurisch bos waar je de codes op kunt halen voor deze multidimensionale ontwikkelingsweg naar Overgave en Godrealisatie.

3) Luister de E-learning opnames voor thuis en volg regelmatig de online groepshealingen die je helpen om in de energie van je ware Zelf te blijven.

4) Als je de bio tincturen set van de krachttuinen in je huis neergezet, til je je huis (prakijk) op voorbij de ik-ruis en helpt het je naar Godrealisatie en Overgave. Je kunt de tincturen intuïtief ook innemen. De tincturen zijn ook los verkrijgbaar, niet alleen als set.

 


Auteursrechten
De auteursrechten op deze tekst zijn voorbehouden.

Volg ons op:

 Facebook  Youtube  Twitter  Linkedin