De eerste stappen van de Inwijdingsweg

Geschreven door Joke ElZiam Nootebos

Als je je Inwijdingspad gaat staat je ikje steeds minder centraal en verschuift je brandpunt naar "wij", Christuskracht, naar deel van een groepziel zijn en ten slotte is er sprake van Godrealisatie. Godrealisatie is het belichamen van je Goddelijke Vonk, je oorspronkelijke go(e)dheid, integriteit en (scheppings)kracht, in elk chakra en heel je gedrag. Dat betekent niet alleen op de mooie momenten, maar goedheid is dan wat je BENT geworden. Godrealisatie houdt niet in dat je nooit nee zult zeggen, nooit grenzen aangeeft of boos zult worden. Integendeel, Godrealisatie maakt je juist echter dan echt. In goedheid en boosheid, in alles ben je duidelijk. Ook in de Liefde. Liefde heeft geen bevestiging meer nodig van mensen die je graag mogen. Al mag dat er wel zijn. Zelfverloochening of het herkauwen van je gekwetsheid of boosheid is er niet meer bij. Zo ben je boos, zo is dat weer weg. Je vindt er niks van. Je bent Vrij en jeZelf. Je hecht niet meer aan pijn nog aan fijn, alleen aan de Bron in jezelf.

 

spirituele groei, levenspad, poort.jpgWaar sta je nu?

Je kunt je niet meer anders voordoen bij je familie en collega’s dan dat je bent (geworden). Je laat je ware zielsgezicht zien en vertelt regelmatig hoe jij de dingen ziet en ervaart. Sommigen haken af, anderen gaan mee. De angst om hun bevestiging of vriendschap te verliezen lost op. Je leert er zonder te kunnen en je hart open te houden voor andere meningen en inzichten. Ook al zijn die mogelijk meer van de 3de dimensie aan mindbewustzijn, emoties en controle. Je hoeft een ander geen gelijk of ongelijk te geven. Je interesse is gericht op je eigen spirituele en innerlijk groei. Je werkt aan jezelf. Aan je onzekerheid, innerlijk kind, jeugdjaren, weggeefstand, aangepastheid of dominantie. Bij de ontwikkeling van elk volgend zieledeel, op een nieuwe dimensie, zullen deze thema's opnieuw vragen om heling en zuivering, maar dan op de diepere (collectieve) lagen.

Bij het opengaan van je volgende dimensies aan bewustzijn/hart/ziel, de 4de en 5de dimensie, ontstaat het eerste verdiepende gevoel van eenheid. Dit kan met de natuur, je geliefde, maar gebeurt veelal ook met je lichtvrienden. Het is heerlijk met hen samen te zijn en op een dieper en echter niveau je gevoelens, inzichten, processen en ontwikkeling te delen. Je kleine zelf (je ego) heeft de groep daarvoor nodig. Spirituele vrienden om bij te horen, om medeleven, gelijk en bevestiging te krijgen. Je kunt je verhaal over wat er gebeurt in je leven aan hen kwijt en je groeit samen met hen verder. Je leven verrijkt zich. Maar... hoe liefdevol je ook bent, hoeveel je al denkt te leven vanuit de Christuskracht of groepsziel, het leven draait nog steeds om jou, jouw zienswijze, hartsgevoel, ervaringen en innerlijk kind. Alle aandacht die je jezelf geeft en de aandacht die je krijgt van je vriendengroep zijn nog nodig voor jouw ikje, zelfs al heb je heldere gaven, help je anderen en ben je heel liefdevol.

 

Geen Inwijdingsweg zonder een geheeld en bevrijd innerlijk kind

Pas als je ik-kern, je verhalen en innerlijk kind hun behoefte aan een lichtvriendengroep voorbij groeien en het niet meer om jouw gevoelens, (spirituele) ervaringen, meningen en processen gaat, komt het Inwijdingspad in zicht. Op de Inwijdingsweg ben je er voor de groep in plaats van dat de groep er voor jou moet zijn. Je opent je naar de 6de dimensie van je ziel en interne en externe Eenheid ontstaat. Op het Inwijdingspad zijn je behoefte om gevoelens en processen te willen delen met vriend(en) opgelost, waardoor je Vrij wordt. Je bent bezig met de stille weg van binnen. Je wordt goedheid in plaats van dat je ikje goedheid doet. Er is  geen onbewuste verwachting meer om bevestiging, gelijk of vriendschap te halen. Je hoeft er niet meer bij te horen. Je staat zonder dualiteit of afgescheidenheid van je groep, op jeZelf. Je vindt nergens meer zoveel van. Je hoofd en gevoel zijn rustig, oordeel lost op. Je kunt gemakkelijker meebewegen met anderen omdat je van binnen onafhankelijk en vrij bent en je vrij kunt uiten. Autoriteitsproblemen, aangepastheid en onzekerheid heb je opgelost. Je hebt gewerkt aan de relationele- en seksuele afhankelijkheid. Je leert je te laten zien in je onafhankelijke meesterschap, openheid en kwetsbaarheid. Niet je innerlijk kind, emotie, wenslichaam of mind neemt de leiding in je leven, maar je multidimensionale ziel en goedheid die er is voor de groep. Je hebt de ander(en) niet meer nodig. Je hart is oordeelloos en open naar iedereen, zelfs al moet je afstand houden of je grenzen aangeven. Uiteindelijk trek je (later) een zelfde soort bewuste, onafhankelijke vrienden of collega's aan, die ook deze weg naar binnen gaan.

Maar verbinding met de natuur.jpgook de 4-5D zielevrienden die elkaar wel nodig hebben en soms in afgescheidenheid of oordeel gaan, blijven om je heen. Je hart blijft voor iedereen open, maar je kunt niet bij iedereen het achterste van je tong laten zien, omdat er om je heen nog geoordeeld kan worden. Er kunnen onderstromen, groepjes of clubjes worden gevormd en daarmee dualiteit. Dat kan het grotere geheel, de grotere bedoeling, schaden. Als je omgeving of je lichtvrienden hun jeugdjaren en innerlijk zielekind alleen op 3D niveau geheeld hebben maar nog niet op de 4de, 5de en 6de dimensies, dan kan hun innerlijk kind er nog niet op de eerste plaats voor de groep en de eenheid zijn. De grotere Eenheid komt dan op de tweede plaats en het eigen gevoel of de eigen (innerlijk kind) mening zijn nog het belangrijkst. Deze kan echter ook in afgescheidenheid gaan of onderstromen maken met anderen en zo de Christuskracht, groepsziel en hogere bedoeling, beschadigen. Het was daarom dat Inwijdingsscholen en genootschappen vroeger besloten waren totdat iemand zover was. Nu beleven we alle verschillende niveaus van groei en bewustzijn door elkaar.

 

Het Inwijdingspad brengt de 6de dimensie van je ziel naar je innerlijk kind

Pas als je de 6de en hogere dimensies van je ziel en oorspronkelijke Zelf niet alleen in je hogere chakra's, maar ook in je innerlijk kind en zonnevlecht (in emotie, gedrag en houding) gaan integreren, ontstaat werkelijke (interne en groeps-) Eenheid en daarmee je Inwijdingsweg. Dan word je permanent op alle niveau's dienstbaar en toegewijd aan je groep, de Christuskracht en je missie en spelen je emoties en meningen minder mee. Anderen kunnen op je daadkracht, openheid en hart rekenen. Ook sta je niet boven je emoties of verantwoordelijkheden als een zwevende hart-geest Boeddha, en je geheelde innerlijk kind kleeft er niet meer aan. Na het oplossen van je needings kom je innerlijk op jezelf te staan. Dan kun je werkelijk kiezen voor het hoogste goed, de Bron in jou, voor je Weg en missie vanaf de 6de dimensie en voor het verder oplossen van je ik-illusie. Ook daarna, in alle volgende dimensies van je ziel, krijg je nog verleidingen en afleidingen op je pad. Bijvoorbeeld op het gebied van tweelingstraalrelaties, geld of seks. In je keuzes, houdingen, doelen, wensen en gedrag rondom zo'n thema dat steeds dieper je ziel raakt.

Buiten lunchen met team april 2016.jpgIn de woon-werk-gemeenschap van het Elohim Centre hebben we veel ervaring en inzichten mogen opdoen over het omgaan met elkaar tijdens al deze ontwikkelingstappen en bewustzijnsverschillen. Soms is er pijn en teleurstelling, verdriet en afscheid, maar vooral is het fantastisch om de grotere groepsziel, de liefde en dynamiek die ontstaan, mee te mogen maken. Vrijwilligers en teamleden krijgen door alle inzichtgesprekken zo'n snelle groeiweg naar steeds meer eenheid in zichzelf en met elkaar!

 


Healing 2.jpg

Wil je ook werken aan bovenstaande thema's, de hogere dimensies van je ziel in je onderste chakra's openen?

Volg dan de multidimensionale Elohim E-cursus "7 chakra stappen naar de Ontwaakte Nieuwe Aarde Mens". Deze Elohim E-cursus met Joke ElZiam Nootebos neemt je mee door de ontwikkelingsweg van het belichamen van je ware Zelf en Essentie en opent je chakra's niet alleen op persoonlijk niveau maar ook in de lichtlichamen van je ziel en multidimensionaliteit.

Klik hier voor meer informatie

"Ik ben ermee begonnen deze week en ben er heel blij mee. Herken alleen al zoveel bij de uitleg van de basischakra, klachten waarmee ik te maken heb en daar nu wat aan kan doen! Helemaal zelf en op mijn eigen tijd...het maakt het voor mij compleet omdat je mentale en fysieke oefeningen naast de kennis en audio opnamens erbij krijgt."

Marja Dekker

 

Tip: volg ook de workshop Inwijding i.d. 4 Windrichtingen, 5 Elementen, je Divine Being+ Soundhealing opleiding met GIGA inwijdingen voor je verlichte staat

 Vragen en tips

1) Wil je de egoloze weg naar verlichting en Godrealisatie bewandelen en inzicht en healing krijgen bij je volgende stappen? Boek dan een Reconnection healing met Gaia, je Oorsprong en het Christusbewustzijn/Eenheidshart. T: +31 (0) 597 541 539 E: info@elohim-centre.org

2) Bezoek de Elohim Krachtplaats, de zelfrealisatie tuinen en het Lemurisch bos waar je de codes op kunt halen voor deze multidimensionale ontwikkelingsweg naar Overgave en Godrealisatie.

3) Luister de E-learning opnames voor thuis en volg regelmatig de online groepshealingen die je helpen om in de energie van je ware Zelf te blijven.

4) Als je de bio tincturen set van de krachttuinen in je huis neergezet, til je je huis (prakijk) op voorbij de ik-ruis en helpt het je naar Godrealisatie en Overgave. Je kunt de tincturen intuïtief ook innemen. De tincturen zijn ook los verkrijgbaar, niet alleen als set.


Auteursrechten
De auteursrechten op deze tekst zijn voorbehouden.

Volg ons op:

 Facebook  Youtube  Twitter  Linkedin