Het keelchakra; tijd voor transformatie

Het keelchakra thema dat nu speelt:

De tijdsgeest vraagt ons op te staan voor onze ziel, boven het maaiveld uit te steken en een grotere (maatschappelijke) verantwoordelijkheid aan te gaan, zonder dat we ons bange zelf daarbij onderdrukken of volgen. Het vraagt ons het stuur over onszelf los te laten, ons over te geven en te vertrouwen op de Bron in ons en onze ziel te volgen zonder garanties. 

transformatie - vlinder.jpgAls we ons volledig potentieel, ziel en buikgevoel niet leven, als ons denken, doen en de emoties ons leven bepalen, lekt onze aura energie. We worden steeds vermoeider totdat we ons zielepad durven volgen en het ego, de persoonlijkheid onthechten. We geven onze energie aan anderen zodat ze ons bevestigen, aandacht, respect, nabijheid en gelijk gaan geven. De moeilijkste les is die van tweelingstralen hierbij. We hopen maar dat de omgeving onze wensen invult want dan horen we erbij en hebben we zelfwaardering, worden we aangevoeld en gezien.

Dit alles mogen we echter te boven komen zodat we onze ziel en de Bron in ons, voor laten gaan. De keelchakra leert ons in meesterschap te blijven. Geen energie te lekken op anderen om bevestiging te krijgen voor wat we doen, onze zorgzaamheid of voor wat we van iemand of de situatie vinden. Het vraagt ons uit het hoofd te komen en de kop te buigen voor iets dat groter is dan ons ikje. Het leert ons raakbaarheid te tonen, maar ook daadkracht en verantwoordelijkheid voor de groep, ook al hebben we vroeger veel op onze kop gehad, zijn we onderdrukt of emotioneel in de steek gelaten geweest.

 

Destructieve kracht van het ongeheelde kind
keelmet fonteinprachtig.jpgOmdat het verder open gaan van het hoger dimensionale keelchakra met grote scheppende krachten en bewustzijn te maken heeft, is dit niet zonder gevaar. Een spiritueel of manipulerend ego kan ontstaan als het innerlijk kind niet genezen en non -duaal is en geen stevige eigen basis kent. Als de andere chakra’s ontwikkelen en in kracht toenemen, dan kan de destructieve kracht van het ongeheelde kind voor de omgeving ook enorm zijn. Zeker als het netwerkt. Bij de integratie van de hogere chakra’s en heldere gaven is meesterschap over de zuiverheid van denken, voelen, spreken en gedrag, van groot belang.

Is mijn innerlijk kind, liefdesleven, wil en denken beschikbaar voor mijn hoogste doel, ziel, omgeving en de bron?”
Des te groter de ontwikkeling van het keelchakra, des te meer verantwoordelijkheid we krijgen.
Hoger weten, helderziend, hogere intuïtie, geestkracht, manifestatiekracht ontwikkelen zich. Vaak word je ook gevraagd voor een grotere taak of ga je dat zelf aan.

Gaan we teveel op anderen af? Zijn we "halsstarrig"?
Lichamelijke klachten zoals nekpijn, holteontstekingen, prikkelende of koude vingers en allergische reacties zijn vaak een uitlaatklep van het lichaam en van emoties die niet voldoende geuit konden worden en nog beklemd zitten.

Tip: Gebruik het nieuwe keelchakra pakket, dat we speciaal voor deze thema's samengesteld hebben.


Keel chakra pakket - ondersteuning

De tijdsgeest vraagt ons op te staan voor onze ziel, boven het maaiveld uit te steken en een grotere (maatschappelijke) verantwoordelijkheid aan te gaan, zonder dat we ons bange zelf daarbij onderdrukken of volgen. Het vraagt ons het stuur over onszelf los te laten, ons over te geven en te vertrouwen op de Bron in ons en onze ziel te volgen zonder garanties. 

keelchakra pakket.jpgDe producten in dit pakket helpen je geen energie te lekken op anderen om bevestiging te krijgen voor wat we doen, onze zorgzaamheid of voor wat we van iemand of de situatie vinden. Het helpt ons uit het hoofd te komen en de kop te buigen voor iets dat groter is dan ons ikje. Het leert ons raakbaarheid te tonen, maar ook daadkracht en verantwoordelijkheid voor de groep, ook al hebben we vroeger veel op onze kop gehad, zijn we onderdrukt of emotioneel in de steek gelaten geweest.

 


Vragen en tips

1) Wil je de egoloze weg naar verlichting en Godrealisatie bewandelen en inzicht en healing krijgen bij je volgende stappen? 

2) Bezoek de Elohim Krachtplaats, de zelfrealisatie tuinen en het Lemurisch bos waar je de codes op kunt halen voor deze multidimensionale ontwikkelingsweg naar Overgave en Godrealisatie.

3) Luister de E-learning opnames voor thuis en volg regelmatig de online groepshealingen die je helpen om in de energie van je ware Zelf te blijven.

4) Als je de bio tincturen set van de krachttuinen in je huis neergezet, til je je huis (prakijk) op voorbij de ik-ruis en helpt het je naar Godrealisatie en Overgave. Je kunt de tincturen intuïtief ook innemen. De tincturen zijn ook los verkrijgbaar, niet alleen als set.

T:
+31 (0) 597 541 539 E: info@elohim-centre.org


Auteursrechten
De auteursrechten op deze tekst zijn voorbehouden.

Volg ons op:

 Facebook  Youtube  Twitter  Linkedin