Velen passen niet meer in de oude maatschappij of het bedrijfssysteem

fruitbomen snoeien.jpg

Mensen die minder vanuit de mind en meer vanuit het gevoel  zijn gaan functioneren passen niet meer in het oude systeem.  In het oude bedrijfsleven regeert de macht van  positie, mind, financiële doelstellingen en zijn  er vaak meer onderstromen, ego en afgescheidenheid voelbaar.  

Als je reeds meer vanuit de raakbaarheid en integriteit van je ziel leeft, “klop” je daar niet meer. Je kúnt het wel maar dan moet je iets moois en wezenlijks in jezelf onderdrukken om er toch te  kunnen werken.   De omgeving is nog niet klaar voor jouw openheid, betrokkenheid, intuïtieve inzichten en aanvoelend vermogen. Want daarop wil je je daden, hart en inzet baseren. Je wilt samen doen, bezield en open, als een eenheid werken en hoe je het ook geprobeerd hebt, het lukt niet. Er is nog teveel ego.

De drive en passie van samenwerken aan eenzelfde doel

Sommigen krijgen een burn out, verlaten het oude bedrijfsleven en vinden uiteindelijk een jong fris bedrijfje, opgericht vanuit het hart of beginnen voor zichzelf. Vele anderen komen echter in een uitkering te zitten en missen een stuk zingeving. Missen ongemerkt de drive en passie van samenwerken aan eenzelfde doel. Een aantal daarvan zakt ongemerkt terug in het ego en verliest een stuk geestelijk licht. Verliest de spirit. Vaak draait alles alleen nog maar om wat die dag gevoeld is, wat er gezegd is, wat er wel en niet goed is…  Ook het willen bijdragen aan de maatschappij  raakt steeds meer op de achtergrond. Heimelijk worden de kaarten dan vaak gezet op die ene intieme relatie … Die moet het grote geluk, de levensinvulling dan gaan brengen…  Je voelt hem al …

Ongemerkt sterft er steeds meer van het geestelijk, geïnspireerd zielslicht terwijl het leven doorgaat …

Je gaat al dood tijdens je leven… Slechts weinigen grijpen na jaren thuis zitten alsnog de kans om geïnspireerd bij te dragen aan de maatschappij. Deze keer  vanuit eenheid en bezieling. Positie, ambitie, studie, een ruimer inkomen, begrip van de familie en vrienden en een plek in de oude maatschappij worden losgelaten om plaats te maken voor zielsrijkdom en werkelijk levensgeluk.

Drukt jouw spirituele ontwikkeling zich al uit in de materie?

Sinds jaar en dag komen vrijwilligers naar het Elohim Centre om te helpen. In vroegere jaren waren dat vaak mensen die niet in maatschappij konden of wilden werken omdat zij te weinig aarding hadden en zich liever alleen bezig hielden met idealen, lichtwerelden en lichtvrienden. Tegen woordig komen er andere bezoekers en vrijwilligers naar het Elohim Centre. Velen willen onderzoeken hoe het is in een woon-werk gemeenschap vanuit de ziel i.p.v. de persoonlijkheid met werk en elkaar, om te gaan. Enkelen zoeken echter (onbewust) nog steeds de liefde, geborgenheid of erkenning  buiten zichzelf en leggen dat bij het team, maar dat werkt nooit voor lang. De meeste zijn echter in staat een wezenlijke bijdrage te leveren en tevens te genieten van het dynamische samenwerken, de natuur en eigen innerlijke groei. Een wederzijdse win-win met een derde win voor de Diamond New Earth tekent zich af!

Sinds kort wordt duidelijk dat spiritualiteit zich dient uit te drukken in de materie

Dat brengt een nieuwe stroom op gang. Een stroom van mensen die de knopen doorhakken om de oude maatschappij, het ego en het bedrijfsleven te verlaten en daarmee  de oude banden en (financiële) zekerheden. Wat soms nog best lastig is. De moedigen onder hen geven gehoor aan hun ziel die egoloos van betekenis wil zijn. Die vanuit werkelijke zingeving, bezielde doelen en non-duale eenheid wil beoefenen. 


Deel 2
Nieuwetijds eenheids-liefdesveld van de Elohim Krachtplaats en woon-werk-gemeenschap

Bijzondere orb bij campingveld.jpg

Bij het Elohim Centre wordt spiritualiteit omgezet in materie. Hier geloven we als team allemaal in. Non duaal, bezield en gelukkig leven wordt er beoefend. We werken te midden van de natuur, haar spirits, Gaia en de Lichtrijken die er duidelijk voelbaar aanwezig zijn.

Op de Elohim Krachtplaats voeden we ons zoveel mogelijk met positieve emoties

Ook de dieren, bomen, bloemen en planten hebben gevoelens  en willen gevoed worden met liefde. Ze reageren niet alleen op de zon, maan en planeten maar ook op de gevoels- en gedachtenvelden van de mensen. Wetenschappers hebben aangetoond dat planten hun kleur, fleur en levensenergie verliezen door mensen met negatieve gedachten en emoties. Aangesloten op muziekinstrumenten via leugendetectors kunnen ze bij positieve emoties echter ook prachtige muziek maken.

Zaaien, wieden, planten of snoeien met de maan

Daarom bewerken de Elohim teamleden zelf de eigen bio moestuinen en verzorgen ze de bezoekerstuinen, fruitbomen en bloemen met liefde en aandacht. Ze weten op welke dagen en bij welke maanstanden, ze het beste kunnen zaaien, wieden, planten, snoeien of oogsten of zijn dat aan het leren. Het tuinteam houdt rekening met het welzijn van de planten en hun sapstromen. Een ingehuurd bedrijf zou nooit zo vanuit het hart met de planten, het campinggrasveld, de kruidenplanten en de groentes omgaan. Planten reageren dus met positieve gevoelens op de bewoners en scheiden daarom precies de goede stoffen voor ze af. Hun positieve emoties en stofjes houden de woon-werk gemeenschap in een hoge staat van levensenergie. Door de duidelijk aanwezige natuurspirits worden de mensen gezonder, vredelievender, meer tevreden en blijer! Op de Elohim Krachtplaats is in deze ruimte van liefde de energie zo hoog dat er geen plaats is voor het vasthouden van irritaties, negatieve gedachten, afgescheiden gedrag, ziekte of onderstromen. dat gaan eenvoudig niet! Het besef van wat we krijgen van de uitstralende krachten van moeder natuur brengt ook een nieuw gevoel van verantwoordelijkheid voor de wisselwerking!

Bewoners, vrijwilligers en medewerkers beoefenen non-dualiteit en verantwoordelijkheid

Bewoners, vrijwilligers en medewerkers beoefenen daarom het tijdig open uitspreken van wat ze op het hart hebben en moedigen elkaar daarin aan. Niet in afgescheiden vorm vanuit eenheid. Ook al gaat dat niet altijd egoloos vlekkeloos toch vindt eenheidsbewustzijn en meesterschap steeds meer zijn weg. Juist door de veiligheid van gelijkgestemden die allemaal onderweg zijn en ook door het vallen en opstaan met elkaar leren we te werken en leven vanuit de ziel en oorsprong. 
Bij het tuinwerk en de groentenoogst probeert ieder zoveel mogelijk met hart en aandacht aanwezig te en in natuurverbinding te blijven en niet ergens anders te zijn met het hoofd.

Een plek waar het leven goed is en eigenbelang verstilt

De 5,5 hectare grootte Elohim Krachtplaats is een paradijselijke plek, een moederland om te delen met gelijkgestemden en de natuur en is een voorloper voor de Diamond New Earth. Bewoners en vrijwilligers versterken er elkaars ziel, oogsten ‘s avonds fruit en besjes uit de tuinen, werken op dynamische bezielde wijze om in de inkomsten te voorzien en in de vrije tijd geniet ieder volop van de helende tuinen, zingende vogels, bloesems, het zachte liefdesveld, de spirits en van elkaar. Een landelijk paradijsje met uitzicht op de velden, maar ook met irritaties en leerporcessen. Een eenheidsplek waar ook natuurwezens, fazanten, eekhoorns en reeën hun angst voor de mensen verminderen. Een plek waar het leven goed is en eigenbelang verstilt.

Jezelf, je ziel en pure wezen kunnen zijn

Het Elohim centre is een plek waar de woon-werk-gemeenschap anders kijkt naar rijkdom en anderen waarden en normen kent. Als je je opent zonder voorbehoud zul je van de Elohim Krachtplaats en moeder natuur alles krijgen. Je ziel en pure wezen worden er door gezien, versterkt en gespiegeld. Verlichting, vrede en eenheid  i.p.v. verdichting ontvouwen zich voor hen die daarin kunnen ontspannen en het kunnen waarderen. Elohim medewerkers, vrijwilligers en bewoners houden zichzelf, de zelfrealisatie tuinen, de gebouwen, het Lemurisch bos en de sacrale Krachtplaats zoveel mogelijk vrij van ego en dualiteit. In het eenheidslicht bieden ze zichzelf en de gasten de mogelijkheid om te verruimen, ontspannen en genieten. Maar ook om bij te dragen om het nieuwetijds licht en het bezielde samenwerken in de  samenleving te verspreiden.

Je kunt niet alleen leunen en consumeren

De Krachtplaats vraagt aan medewerkers, bewoners en vrijwilligers zich verantwoordelijk te maken voor positieve gevoelens en duale gedachtenvelden en irritaties niet te stapelen in het hoofd. Ze vraagt om het oefenen van eenheid, verantwoordelijkheid en zorg voor het praktische en energetische onderhoud vanuit het gezamenlijke groepshart. Ook natuurwezens helpen de schaduwenergie van problemen van de bewoners en bezoekers op te ruimen. De Krachtplaats vraagt om respect en dienstbaarheid voor de plek en haar doel. Het vraagt om onderhoud en schoonmaakwerk en een open en betrokken hart voor de natuur, de spirits, Gaia, het wijgevoel en het eenheidsliefdesveld. De Elohim Krachtplaats, medemensen en spirits kunnen daardoor steeds beter de codes van de nieuwe samenleving en mensheid, van vrede, verlichting en bezield geluk, op ieders bewustzijn, hart en DNA overdragen. Het biedt daarmee een unieke groeiplek waarvan er geen 2de op aarde bestaat!

Bij het Elohim Centre bestaat de kans je aan te sluiten op de groepsziel 

As vrijwilliger meewerken in het eenheids-liefdesveld van de community en de paradijselijke krachtplaats, betekent een prachtige kans. Ook mensen die een eigen inkomstenbron hebben, die (deels) mee willen werken en aansluiten bij de woon-werk-groepziel, kunnen komen kennismaken en zien of ze er passen. Op het Elohim terrein is er op beperkte schaal woongelegenheid, maar ook in het dorp Veelerveen (1 km verderop) staat er genoeg te koop of te huur voor hen die zich permanent willen vestigen. Maar eerst is het van belang te zien of je ook geluk en blijheid ervaart bij het vrijwillig samenwerken vanuit je ziel, vanuit inzetbaarheid, raakbaarheid, missie en wij-gevoel. Als je de  waarde en rijkdom daarvan blijft inzien zullen een dankbaar hart, bewust geluk en dynamische vreugde ook jouw deel en dat van Moeder Natuur zijn!

Contact en route

Lees meer bij “vrijwilligers”
Lees hoe je een “Diamond New Earth Ambassadeur” wordt
Sjamanistische natuur-inwijdingen, natuurcoach, aardehealer, natuurwezens en magisch kind


Auteursrechten
De auteursrechten op deze tekst zijn voorbehouden.

Volg ons op:

 Facebook  Youtube  Twitter  Linkedin