Verschil Elohim school en leraren en die van elders

joy - blijheid - vreugde.jpgTijdens geïnspireerde Elohim lezingen en de Ingewijde energieoverdrachten met helende channelings, verruimt je bewustzijn, hart en innerlijke ontwikkeling. Je activeert bij het Elohim Centre laag voor laag je (multidimensionaal) volledige potentieel en kunt, als je wilt, vervolgens doorgroeien van zelfrealisatie, naar verlichting, Overgave en Godrealisatie. Dit voert je voorbij de ik-illusie. Het voert je niet alleen voorbij karma, onmacht, onvrede en afhankelijkheid maar voert je ook naar het uittrekken van je laatste (Pillar of Light) ego-ik-jas. Het ik waarom je leven en denken tot nog toe draaide.

De ego- ik kern die alles wat je meemaakt betrekt op jezelf

Die alles wat je ervan vindt, wat je voelt en wilt delen met anderen, alles wat je stapelt tot een vastgezet idee, gevoel, mening, begeerte of wenslichaam, betrekt op jezelf. Op weg naar Overgave lost dit op en maakt plaats voor je betrokkenheid bij een groter geheel, groep of groepsziel. Dit is ook de Inwijdingsweg om je Oorspronkelijk zelf, je Gods Vonk te belichamen. Vanuit wie je bent in de Bovenwereld, je geestelijke/ Goddelijke Zelf, heb je interesse in je omgeving en zoek je naar oplossingen i.p.v. waar het niet goed gaat. Er komt egoloze ruimte in je hart en hoofd. Vanuit onafhankelijke, egoloze verbinding word je vervolgens ondersteunend aan je omgeving en het wij-belang. Je Christusbewustzijn ontstaat. Het Elohim Centre kan je deze ontwikkelingssnelweg, juist in het alledaagse functioneren, aanbieden. Een weg tot Godrealisatie waar je normaal gesproken heel wat levens over doet. Het functioneren vanuit al je zieledelen, non-dualiteit, Vreugde, Geluk, Gaven en je Goddelijke Zelf leer je niet alleen geestelijk kennen maar ook toe te passen tijdens omgang en werk. Dit kun je oefenen bij het Elohim Centre als je toegelaten wordt als langer blijvende vrijwilliger/bewoner, en dit wordt meegenomen tijdens de workshops en opleidingen.


Niet alleen de mind en het hart verlichten maar ook het gedrag en gevoel

Er zijn weinig leraren en mysterie (inwijdings-) scholen op aarde, die de weg naar Godrealisatie (Overgave, Eenheid, Christusbewustzijn) ook kunnen brengen tot in je dagelijks gedrag en onderste chakra’s. Die je kunnen helpen het zelf te voelen, doorleven en belichamen zodat je het WORDT. Zodat je niet alleen de “kunstjes” kent en toepast op de mooie momenten, maar het ten alle tijden BENT! Zeker als je ook anderen begeleidt.
Tjdens verdriet, teleurstelling, twijfel, onmacht, irritatie, seks en liefdesverdriet is er dan geen “mindverhaal”; het stapelt en kleeft niet meer terwijl het gevoel er is. Bij het Elohim Centre zullen kennis, bewustzijnverruiming en helende energieoverdrachten niet alleen de mind en het hart verruimen, maar tevens de buik- en basis-chakra’s. Daarmee komen geheelde relaties en het permanent oplossen van angst en onzekerheid, naar voren. Net als een staat van innerlijk Geluk die nooit verdwijnt. 

Individuele en planetaire verlichting en Godrealisatie in de buik en basis

Het Elohim Centre, de krachtplaats en zelfrealisatie tuinen, ankeren de energie voor individuele en planetaire verlichting en Godrealisatie tot in de buik en basis. Alles ademt dat uit bij Elohim en is ervan doordrongen. De woon-werkgemeenschap, de krachtplaats en natuur. Overal  straalt voelbaar vanuit de basis, de universele Licht-Liefdes-Zachtheid die kenmerkend is voor de weg van transpersoonlijke Godrealisatie voorbij de ik-kern. Een Liefdes-Kracht en eenheid, komende vanuit de Krachtplaats en bewoners, die direct in je cellen komt, je opbouwt, opent en het kleine zelf of ego oplost. Eerst door je persoonlijkheidslagen, dan door die van je ziel en tenslotte komt het binnen voor je Inwijdingsweg naar verlichting, Overgave en Godrealisatie.

Verschil Elohim school en leraren en die van elders

De ik-kern met het ik-denken en voelen, is buiten de Elohim gemeenschap en Krachtplaats meestal (weer) sterker. Andere leraren onderwijzen je soms naar een mooiere ziels-ik. Een subtielere ik-kern of ego. Het is echter een hele ontwikkelingsweg voordat Overgave en Godrealisatie werkelijk door al die lagen, chakra’s en dimensies in jezelf, permanent aanwezigheid blijven en je transpersoonlijk wordt. Sommige scholen spreken over Godrealisatie maar kennen eigenlijk alleen zelfrealisatie. Het gaat daar allemaal over de eigen ontwikkeling en de eigen ik-processen maar er is geen verdere verdieping naar verstillen  van alle ik-gevoelens en ik-gedachten. Geen activatie naar stilte, eenvoud, ego-ik-loosheid en een transpersoonlijk Zijn. Een stimulans voor de ruimte van universele, niet persoonlijke liefde in hart, buik en hoofd, is nodig. Dat kan immers alleen worden overgedragen door een Ingewijdene en gerealiseerde leraar die dit zelf belichaamd zoals dat het geval bij het Elohim Centre en Joke.

Doorgaan totdat het permanent “klaar” voelt

Je komt naar het Elohim Centre, volgt sessies en workshops, zet 2 stappen vooruit en in de verdichte thuiswereld is er ongemerkt weer een stap achteruit. Je ik-kern met het ik-denken en voelen, wordt buiten de Elohim gemeenschap en Krachtplaats vaak ongemerkt weer minder transparant. Je weg naar verlichting en Overgave gaat net zolang door totdat het permanent en “klaar” voelt. Dat voel en weet je dan twijfelloos! Daarom is vrijwilligerswerk en het wonen op de Elohim krachtplaats ook zo waardevol.  Juist om het transpersoonlijke in het alledaagse leven te ontwikkelen. De omslag gaat dan maar door en door, net als het toepassen in de praktijk daarvan met gelijkgestemden. 

Voor diegenen die al flink op weg zijn naar het groeien voorbij de ik-ruis is het worden van een Diamond New Earth ambassadeur mogelijk. Dat zijn groei- en uitwisseldagen voor Overgave, Godrealisatie en dienstbaarheid. Daar wissel je uit hoe je jezelf en je omgeving in het egoloze liefdesveld kunt houden en waar je dan tegenaan loopt.

Weerstand voor de lange weg

Bij velen kan halverwege de lange weg van zelfrealisatie naar Godrealisatie weerstand ontstaan tegen verdere Overgave en de angst het “ik” en de eigen mensen kwijt te raken. Teveel veranderingen, opstaan voor je hoogste Licht en Waarheid, het ego-ik vindt het soms allemaal teveel.
Dan ontstaat bijvoorbeeld het shoppen bij andere leraren, waardoor de onderste chakra’s nooit helemaal het ego-ik en de zelfbestuurder hoeven los te laten voorbij de angst. Anderen stoppen halverwege met  hun “spirituele ontwikkeling". Het  bewandelen van (steeds) nieuwe zijwegen voor het nog mooier en subtieler optuigen van de (Pillar of Light) ik-boom blijkt vaak nog een valkuil in het verlichtings- en Godrealisatieproces. De laatste ego-ik jas verdwijnt dan niet. Daarmee blijft het ik de bestuurder van het leven en ontstaat niet de gewenste Overgave aan de eigen Goddelijkheid.

Elohim medewerkers en bewoners hebben deze Weg doorleefd of zijn er mee bezig

Zij vormen een liefdevolle woon-werk gemeenschap en een groter wordende groepsziel/Christuskracht, die bedoeld is het eenheidsliefdeveld en de staat van verlichting en Godrealisatie, ook door de onderste chakra’s, door te geven zodat het toepasbaar wordt in de samenleving, in geheelde relaties en organisaties. Teamleden, bewoners en ambassadeurs wórden net als Joke "Eenvoud, Liefde, Goedheid, Waarheid, non-dualiteit en integriteit"en gaan leven vanuit hun gerealiseerde ziel en egoloze transpersoonlijkheid. Ze passen het niet toe maar zijn het in hun werk, bij hun vaardigheden en omgang en dat voel je. Het maakt dat de medewerkers, ambassadeurs en bewoners nauwelijks nog in staat zijn te pleasen en pamperen en het eigen belang op de voorgrond te stellen. Ook al laten ze zich het kaas niet van het brood eten. Wel kunnen ze de gasten en studenten, duidelijkheid over de directe Weg en een richtingsaanwijzer, warmte, hun ervaring en een voorbeeld bieden omdat ze het zelf doorleeft hebben of er mee bezig zijn.

Voorbij de ik-ruis er zijn voor anderen

Elohim medewerkers, studenten en permanent verblijvende vrijwilligers, die voor de weg naar Godrealisatie en Christuskracht bedoeld zijn, voelen zich aangetrokken tot het Elohim Centre, de non-duale, bewuste en gevoelige gemeenschap, de natuur en de Krachtplaats met het zachte Liefdes-Waarheidsveld. Zij gaan voorbij het ego-ik en helpen jou en elkaar de afhankelijkheid, relatie-needings, onzekerheid, het gehecht zijn aan uiterlijke rijkdom of “ïemand” te willen zijn, te overstijgen. Juist de dagelijkse woon-werk-situaties kunnen afgescheidenheid en reactiviteit immers “prikkelen.

Permanente Geluk en de Vrede van verlichting

Alleen diegenen die de heelheid en eenheid zelf belichamen tot in het buikgevoel, tot in de keuzes, tot in de stappen, daden en het basischakra, kunnen de energie zodanig op je overdragen, dat je niet alleen je hart en bewustzijn opent zoals bij zelfrealisatie, maar Liefde, Scheppingskracht, Stralendheid en eenvoud, WORDT tot in je (Boeddha) buik, denken en omgang. Dat brengt Godrealisatie. Leraren die dit alleen vanuit het geestelijk hart als kennis en energie overdragen, maar niet zelf belichamen tot in de onderste chakra's, zijn niet in staat hun studenten naar het verlichten van de onderste chakra’s en het innerlijk kind te brengen. De meeste studenten onderkennen dit niet, zeker niet als er mooi energiewerk wordt gedaan en er mooie woorden van liefde worden gesproken. Maar studenten op de  directe weg naar volledige verlichting en Godrealisatie tot in de buik en basis, zullen het permanente Geluk en de Vrede van verlichting en Godrealisatie vinden.

Vele coaches en leraren bekleden nog een “positie” t.o. hun studenten of cliënten

Zij leven ongemerkt vaak nog vanuit het hoofd, het nastreven van doelen, seks, aanzien of ambities
waardoor het ego-ik nog niet helemaal weg is. De geest en het hart zijn rijp maar nog niet in de buik en basis. Pas als dat zover is kunnen deze leraren, coaches en studenten, die gaan voor de hele Weg van egoloosheid en Godrealisatie, die de wereld naar Vrede, Welzijn en Eenheid voeren.
Ben jij daar ook voor bestemd?
Doe je mee? 


Tips

  • Wil je als student kennismaken met de Elohim workshops en (beroeps)opleidingen waarin deze weg wordt meegenomen?

  • Lees meer over vrijwilligerswerk in de woon-werk-gemeenschap

  • Schaf alle tincturen aan van de Elohim krachtplaats en zelfrealisatie tuinen om de Godrealisatie-energie in jezelf en je huis te installeren

  • Bel voor een gratis 5 min. readingsadvies waarin we je kunnen adviseren over de passende workshops of andere ondersteuning. T: +31 (0)597 541 539
  • Bezoek regelmatig de helende tuinen en krachtplaats om je “volgende stap”, inzichten en healing op te halen

  • Bel voor een persoonlijk consult met een van de Elohim master healers-readers en bewoners

Contact en route

T: +31 (0) 597 541 539
E: info@elohim-centre.org

Klik hier voor openingstijden, route en vakanties


Auteursrechten
De auteursrechten op deze tekst zijn voorbehouden.

Volg ons op:

 Facebook  Youtube  Twitter  Linkedin