Wereldburger en planeethoeder worden vanuit het Christushart en ware Zelf

Geschreven door Joke ElZiam Nootebos

We komen momenteel veel groeistappen en uitdagingen tegen, in ons eigen leven zowel als wereldwijd. Het Universum vraagt van alle kanten aan ons om voorbij te gaan aan ons oude ego-ik en op te staan als wereldburger en planeethoeder. Daarbij komt ook alles naar boven wat dit nog niet is en de eigen ideeën en belangen laat voorgaan. De verschillende groeistappen die jij en wij als samenleving hierin tegenkomen staan hieronder beschreven.

water, lucht, vuur aarde mandala.jpg

Het landbouwgif heeft grote invloed op de huidige en komende generaties van mensen, dieren en planten. Het round up gif dat wij o.a. op onze opritten en terrassen spuiten, de gemeente op de wegen gebruikt en dat de boer tussen de rijen spuit, werkt in elke generatie dieper in op het hormonaal, stress- en gen-systeem van mens, dier en plant. Mens en vee worden onvruchtbaarder, krijgen meer kanker en stress. Planten krijgen steeds minder zijworteltjes. Er komen steeds meer bestrijdingsmiddelen, bewerkt diervoer en zaaigoed, met als gevolg meer operaties, leed en medicijnen en uiteindelijk het ondergaan van de planeet. In de grote bijen industrie worden bijen massaal bijgevoerd met suikerwater dat preventief voorzien is van antibiotica e.a. medicijnen!

Het immuun systeem en de gezondheid van mens en natuur nemen af door korte termijn winstbejag Totdat, overal op aarde, mensen het op eigen houtje anders gaan doen, meer opstaan en zelf voorzienend worden. Tegen die tijd zal de aarde ook niet langer misbruikt worden door de winning van fosiele brandstoffen. Beiden partijen groeien gelijk op.


Hoever ben jij geopend als aardehoeder en wereldburger en waar lees je dat aan af? 

Element Aarde > bescherming eigen groep> onze uitdaging is het overwinnen van de ik-illusie

We moeten de ik-illusie overstijgen wat betreft zelfbescherming en eigen belang, zodat ons eigen korte termijn denken niet langer ten koste gaat van het geheel. Door onze handen en energie beschikbaar te stellen aan het hogere doel dragen we bij aan iets groters dan alleen onze eigen verlangens. We mogen uitstijgen boven de angst om materie, liefde of macht te verliezen, en vertrouwen dat alles gaat zoals het bedoeld is te gaan. Door de schaduw in onszelf te erkennen en te transformeren gaan we voorbij aan de angst die o.a. oorlogen veroorzaakt. Dan belichamen we de nieuwe samenleving in onszelf, en dragen daarmee bij aan het wereldwijde verlichte aarde/paradijs netwerk.

Element Water > gevoel > niet alleen het welzijn van onze eigen groep telt

Gif, hormonen, en plastic komen in onze rivieren, oceanen en zelfs in de borstvoeding voor. Emoties, opstand en strijd, gevechten tegen de vluchtelingen en vooral chaos zullen veranderen doordat, vanuit het volk, mensen ruimer zullen gaan denken. Verder kijken dan alleen het eigen belang, de eigen organisatie of het eigen land. Een ruimer wij-denken en handelen, zuster- en broederschap met gezamenlijke afspraken, zal door bewustzijnsgroei ontstaan en steeds grotere groepen gaan vormen. Ons geluk ontstaat dan niet alleen meer doordat het goed gaat met onszelf of onze eigen groep, maar we delen in de vreugde van bezield samenleven.

Element Lucht > gedachten beheersen en transformeren

chem trail.jpgChemtrails, strijdende of gespannen gedachten, innerlijke en wereldwijde conflicten; het wordt tijd dat we duurzaam en non-duaal leren denken en handelen. Ons gaan verdiepen in elkaar en leren rekening te houden met elkaar ondanks onze eigen belangen of korte termijn winst. We verruimen ons ego-denken, de onvrede van ons innerlijk kind en functioneren vanuit onze wij-ziel. We nemen verantwoordelijkheid voor de groep en onze rol daarbinnen. We leven met elkaar zoals onze innerlijk engel het zou doen. Onze uitdaging is ons identificatie-brandpunt te verschuiven, van de persoonlijkheid naar de ziel. Op te staan voor de groep, voor duidelijkheid en meer mededogen.
Op te staan voorbij de sociale patronen en het begrip van onze bekenden.   

Element Vuur > Bezielde passie en harteenheid

Voor het eerst in de wereldgeschiedenis zullen wij, als gewone mens, uitgedaagd worden om mondiaal en op langere termijn, te denken en handelen! Zich wereldburger en planeethoeder vanuit het ik-overstijgende Christushart, te voelen! Regeringsleiders, multinationals, de farmacie en gezondheidszorg kunnen niet anders dan jou en mij volgen in deze nieuwe beweging. Voor ons en al het Leven opent zich de poort naar een nieuwe tijd en samenleving! De kruinchakra en basis verenigen zich, net als het ik en wij-gevoel. Hart en innerlijk kind zullen dynamische passie, blijheid en vuurkracht delen. Net als het ik en wij-gevoel. We worden verlicht en God-Mens. 


Bekijk hier de workshop agenda van het Elohim Centre


Denk ook aan de geometrische vormen met activatie van Joke welke alle groeistappen van de elementen in zich dragen.


Auteursrechten
De auteursrechten op deze tekst zijn voorbehouden.

Volg ons op:

 Facebook  Youtube  Twitter  Linkedin