Overgave en samen groeien is het allermooiste geschenk dat je hebt/bent

Geschreven door Joke ElZiam Nootebos

Beeld in tuin.jpgOm de laatste ik-schil te laten vallen en volledig open en in Overgave aan God, aan de Gaia-Christ-Kracht© te zijn, is het nodig de ik-teugels volledig over te geven aan de Goddelijkheid/LIEFDE.
En voor de Pillars of light, ook aan de kristallijnen openheid, integriteit en eenheid met elkaar en de natuur. Overgave is het allermooiste geschenk dat je hebt/bent. Die Overgave/Genade komt niet van bovenaf of van een leraar, maar van onderaf uit de aarde en je lichaam ... Het helpt je daarom ook om mee te resoneren met de Elohim Krachtplaats, waar de Bron dat ook uit de aarde komt, en met de nieuwsbrieven, audio-opnames en de workshops met satsangs. Je lichaam neemt dan de Goddelijke Stroom onder de woorden op en je onthecht gemakkelijker van je ik-ruis. Natuurlijk gaat het veel sneller als je op de Krachtplaats kunt verblijven/aarden of als je als vrijwilliger mag komen werken binnen het Elohim Team, maar dat is niet voor iedereen weggelegd, mogelijk of bedoeld.

Je Bovenwereld Lichtwezen-deel in je onderste chakra's aarden

Als vrijwilliger voor langere termijn, krijg je meer inzichten en helende energie om je Bovenwereld Lichtwezen-deel in je onderste chakra's te aarden. Je vertaalt dit in het dagelijkse werk en je non-duale, kristallijnen omgang die minder persoonlijk betrokken zal raken door het verliezen van de ik-ruis en gestapelde ik-gedachten. Eigenschappen van je Goddelijke Vonk, zowel als je ik-illusie, worden binnen het team en op de Krachtplaats, veel sneller duidelijk. Je leert er als vanzelf oefenen in het oordeelloos omgaan met irritatie, het kleine zelf van elkaar, je werk of je gedachten waardoor de Christuskracht kan gaan groeien Als team realiseren we ons dagelijks wat een Godsgeschenk het is om met elkaar Godrealisatie in het mens-zijn, te mogen beoefenen en doorgeven aan The Diamond New Earth Ambassadeurs.

samen 2.jpgOok bij de vrijwilligers en Elohim teamleden gebeurt nu veel

Langer blijvende vrijwilligers, bewoners en medewerkers, allemaal dienen we de Krachtplaats, haar ziel en bedoeling voor de mensheid. Ieders doel ligt in dat grote doel, en alle neuzen staan dezelfde kant op gedragen door het Liefdes-eenheidsveld. Dat geeft een enorme blije inspiratie, verbondenheid en innerlijke groei. Maar in de open subtiliteit, die de meeste vrijwilligers en teamleden al aardig belichamen, is elke afgescheiden gedachte, ook direct voelbaar in het veld. Iemand hoeft alleen maar te denken "bekijk het maar" en alle anderen voelen een gemis in het blije, kristallijnen eenheidsveld dat hen in de gezamenlijkheid, zo inspireert en bekrachtigt. Samen kijken teamleden dan naar het meest mooie en goddelijke deel dat onder de afgescheiden gedachte of houding zit. Dat zich zo naakt en kwetsbaar voelt, waardoor afgescheiden "bekijk het maar"- denken en gedrag, het Pure deel gaat beschermen en de ik-illusie in stand blijft. Door het benoemen van elkaar schaduw en schoonheid leren we elkaar oordeelloos nog openhartiger te zijn, nog dichter bij het Pure deel te komen, zonder dat we daarover gedachten stapelen of vinden dat de ander moet veranderen.

De eigen Parel van Essentie

Ieder krijgt steeds meer inzicht in de eigen Parel van Goddelijke Essentie die onder de afgescheiden ik-oppasser, die zich niet altijd veilig of erkend voelt, zit. De ik-oppasser of het innerlijk kind denkt dat hij/zij zich aan een ander of de groep moet conformeren, maar mag juist leren in zichzelf veilig te zijn. Naar Overgave te bewegen aan de Bron, aan de Gaia-Christ©- Liefde in zichzelf waardoor de (on) veiligheid of bevestiging niet in de groep hoeft te worden gezocht. Het kristallijnen jongetje of meisje en het buikgebied, worden dan het Gouden Goddelijke Kind zogauw de ik-ruis afneemt in het 2de chakra. Overgave aan het Puurste biedt de Oerveiligheid die nooit bij een ander te vinden is. In die oerveiligheid is het dan ook makkelijker ons te verbinden en niet te oordelen, van buiten te verlangen of te projecteren.

God-mens en paradijskind

Er in vrede mee te zijn. Vredig zijn op alle lagen in onszelf. In vrede zijn met het Leven dat zich kan laten zien als blij, maar ook als verdriet, geïrriteerdheid of gekwetsheid, is waarom het gaat. We helpen elkaar voorbij te gaan aan het subtiele ego-ik en van gevoelens geen ik-verhalen meer te maken. Ik-verhalen, velden en bondjes of onderstromen, hoe subtiel dan ook, brengen een niet open en niet-verbonden, houding voort die de oude wereld in stand houdt. samenwerken.pngDit vertroebelt de zuiverheid van de krachtplaats, ieders kristallijnen, Goddelijke essentie, de natuurrijken en het eenheidsveld. Als Elohim team leren we elkaar als God-mens en paradijskind, verantwoordelijkheid te nemen voor de sfeer waarin we met zijn allen kunnen genieten en met liefde en aandacht ons werk kunnen doen.

Contact en route

T: +31 (0) 597 541 539
E: info@elohim-centre.org

Klik hier voor openingstijden, route en vakanties


Vragen en tips

1) Wil je de egoloze weg naar verlichting en Godrealisatie bewandelen en inzicht en healing krijgen bij je volgende stappen? Boek dan een re-connection consult met Gaia, je Oorsprong en het Christusbewustzijn/Eenheidshart.

2) Wil je ambassadeur worden van de Diamond New Earth in je eigen omgeving en aansluiten op het Elohimn netwerk?

3) Bezoek de Elohim Krachtplaats, de zelfrealisatie tuinen en het Lemurisch bos waar je de codes op kunt halen voor deze ontwikkelingsweg naar Overgave en Godrealisatie

4) Ook de set tinctuurflesjes van de krachttuinen in je huis neergezet, trillen je aan om voorbij de ik-ruis naar Godrealisatie en Overgave te gaan. Je kunt ze ook innemen.


Auteursrechten
De auteursrechten op deze tekst zijn voorbehouden.

Volg ons op:

 Facebook  Youtube  Twitter  Linkedin