Godrealisatie op alle lagen en in alle chakra's kan niet door het ikje gebeuren

zelfrealisatie.jpgWat je vanuit het ikje zelf kunt realiseren is zelfrealisatie. Het woord zegt het al. Daarom wil ik proberen over te brengen hoe Godrealisatie, dat na zelfrealisatie kan ontstaan, voelt en werkt.
Het gaat bij Godrealisatie om Leven in Overgave. Geen gevoel meer kennen om van betekenis te willen zijn want je BENT dan de betekenis voor anderen. Ook zonder dat je wat zegt of doet. Er is dan een diepe, vrede-stilte basis in jezelf waarvanuit je handelt en doet. Het is je Goddelijke Straling die één is met de Aarde, met het leven, die "doet". Je God Vonk en lichaam zijn dan één. Het is het begin en einde van je evolutieplan. Jij als persoontje kunt dat niet bereiken, nog doen, hoeveel trainingen en sessies je ook geeft of volgt...  Hoe liefdevol je ikje ook is...

Godrealisatie gaat om een leven dat niet meer om jou gaat

Geen centraal-ik-punt meer waarvanuit jij voelt, kijkt naar alles. Je bent dan voorbij de ik-illusie. Je hebt dan als transpersoonlijkheid geen ik-meningen, inzichten of oordelen over van alles. In Godrealisatie is je hele lichaam Liefdes eenheid/Scheppende Kracht, de Goddelijke Stroom die door de transpersoonlijkheid heen spreekt. Je menszijn, innerlijk kind, denken, je hart, handen en voeten zijn het dienend instrument van je Goddelijke Stroom geworden. Je BENT dan de Goddelijke Moeder en Vader voor alle levende wezens in je eigen omgeving en daarbuiten  tot in je kristallijnen buik en basis aan het worden. Een Amma/Bagavan (Goddelijke Liefde- Moeder/Vader) ook voor de geziene en ongeziene wezens. Maar er is geen doener meer, niet iemand die liefde doet, bewustzijn brengt, cursus geeft.... Alles is veel meer onpersoonlijk of te wel transpersoonlijk. Er is niemand in Jou meer thuis die werkt aan zichzelf... ook al volg je een cursus of sessie. De Goddelijke Stroom is wat je volgt en die doet je voelen die sessie te willen ontvangen ... niet het (hoger zelf-) ikje. Ook al moet je je hoofd erbij houden op je werk of op tijd je kinderen uit school halen... Jij BENT de Stroom.

Je hele lichaam is HET! Godgerealiseerd

Zoals je opgaat in een mooie film en er even geen kijker meer is, zo doe je geen eenheid of liefde, leer je het niet, geef jij het niet, maar Ben je het. Je hele lichaam is HET! Godgerealiseerd. Er is dan geen ikje meer thuis die er wat van vindt of mee hoeft te doen. Het gebeurt vanzelf, moeiteloos!
De hulp daarvoor openbaart zich nu op de Elohim Krachtplaats voor allen die bereid zijn te Ontvangen. Liefdeszachtheid en Puurheid, de prachtige Gaia-Christ-Godrealisatie energie van de Elohim Krachtplaats en het Lemurische bos, stuwt ons allemaal naar directe Overgave. Er is geen andere weg meer.

Dat lijkt heel eng

Dat lijkt heel eng, maar toch is dat het niet door de onaardse Lemurische Gaia liefdeszachtheid die je op de Krachtplaats ervaart als je open en mindloos genoeg bent. De Krachtplaats IS Godrealisatie en de Weg daar naar toe voor hen die in deze Goddelijke eenvoud willen leven. Als vanzelf loop je door plekken in het Lemurisch bos waar je voelt dat delen van je ik-illusie zich afleggen waardoor je lichaamcellen en 12-strengig DNA als vanzelf de Christ-Gaia liefdeszachtheid copieëren. De uitstralende Goddelijke kracht van de Krachtplaats bekrachtigt je Zijn, de inwijdingsweg en Bron in jou. Het bekrachtigt egoloze, angstloze goedheid, transpersoonlijkheid en kristallijnen openheid op alle lagen. Het is de meest zachte, directe manier van onthechten van de ik-illusie op alle levensgebieden.

Goddelijke Puurheid en LiefdeszachtheidLemurisch bos in de sneeuw_2.jpeg

Er stromen momenteel veel verzoeken binnen van cliënten die geraakt worden door de nieuwsbrief en Facebook artikelen over Godrealisatie en de kosmische poort in het Lemurisch bos. Mensen die willen weten waar ze staan op het pad van Godrealisatie.
In de Elohim Zelfrealisatie praktijk kijken we samen met de cliënt op welke thema's en levensgebieden de ik-illusie nog speelt. Het verschil wordt heel praktisch gemaakt aan de hand van dagelijkse levensvragen en situaties tussen hoe de persoonlijkheid, ziel of de Goddelijke Stroom ermee om kan gaan. Door middel van dergelijke readingsinzichten, het thuiswerk en de Gaia-Christ-energie overdracht die de master healer reeds belichaamt, verruimt de persoonlijkheid zich naar transpersoonlijkheid, zelfrealisatie en uiteindelijk naar God-Mens! Bovendien stroomt bij elk bezoek of verblijf op de krachtplaats, Goddelijke Puurheid en Liefdeszachtheid, elke keer dieper in de cellen.

Paradijskinderen voor de nieuwe samenleving en aarde

Het subtiele ego van studenten, vrijwilligers en ook van de Elohim teamleden kan angstig worden en daardoor weerstand omhoog brengen. Het laatste subtiele ego-ik, kent angst om te VALLEN in de open ruimte van Liefde. Het vindt het eng om Verbonden Liefde te worden in alle kwetsbare openheid. Het kan zich afwenden en zijwegen bewandelen in de vorm van nieuwe werken aan zichzelf of nieuwe afleidingen vanuit het subtiele ego.
Toch zit voor velen deze Thuisreis en directe stap er de komende jaren aan te komen. Zeker voor de Pillars of Light die daarmee de Paradijskinderen voor de nieuwe samenleving en aarde zullen zijn. Zoals ook de Pillars of Light in de Elohim woon-werk-gemeenschap nu merken.

Meer info over de woon-werk-gemeenschap
Meer info over de Beroepsopleiding Healer Reader Coach "Volledig potentieel, zelfrealisatie"


Auteursrechten
De auteursrechten op deze tekst zijn voorbehouden.

Volg ons op:

 Facebook  Youtube  Twitter  Linkedin