Kenmerken zelfrealisatie, Godrealisatie en Avatar

Geschreven door Joke ElZiam Nootebos

Verlichting2.jpgVoorwoord

Ik heb geprobeerd mijn eigen zelfrealisatie, verlichtingsweg, Godrealisatie en Avatar-ontwikkeling en waar je dan doorheen gaat, te herinneren. Let wel; ieders weg gaat anders. Mijn weg ontwikkelt zich net als die van jou, altijd verder. Ik liep de weg elk leven een stukje verder. In dit leven ontstond zelfrealisatie, verlichting en Godrealisatie ook in de onderste chakra's en temidden van het gewone leven waar het bedoeld is tot uitdrukking te komen om bij te dragen aan een non duale samenleving. Mijn eerste niveaus ontstonden begin jaren 2000. Ik heb de kenmerken van deze ontwikkelingsweg voor je willen opschrijven om je een hart onder de riem te steken. Niet alleen de last van je ontwikkelingsweg te zien maar ook en vooral je fantastische groeistappen. Dank je wel dat je met me meewandelt! 

De ontwikkeling naar zelfrealisatie, godsrealisatie en het avatarbewustzijn gaat langs 13 niveaus 

Hieronder vind je een artikel waarin ik, Joke ElZiam Nootebos, deze 13 niveaus beschrijf. Zo kan jij herkennen waar je staat in je ontwakingsproces, wat je dan overkomt en herken je de (volgende) stap op je pad.

Op de Elohim Krachtplaats, in de helende tuinen en in het Lemurisch bos, worden al deze stappen geactiveerd tijdens je bezoek of verblijf. De activatie vindt plaats zover als nu mogelijk is voor jou! Persoonlijke sessies en workshops maken het belichamen hiervan concreet en geven meer inzichten en houvast.

 


13 niveaus van bewustzijnsverruiming

De beschrijving van alle niveaus zoals hierboven beschreven zal ieder op geheel eigen wijze doorlopen.
Er kunnen dus van verschillende niveaus ervaringen zijn.

1ste niveau van verruiming hart en mind

Bio chemie van brein verandert. Linker +rechter hersenhelft werken beter samen, activatie en verruimen van hypofyse en pijnappelklier. De DNA structuur begint te wijzigen en te ontvouwen naar 2  fysieke + 2 etherische strengen. Eetpatronen veranderen zowel als vriendschappen. Lichaam voelt lichter, schoner, minder dicht. Griep, hoofdpijn, diarree, uitslag, spier- of gewrichtspijnen kunnen optreden door zuivering van het lichaam en karma.

2de niveau van verdere verruiming, hart, geest, bewustzijn

Karmische ervaringen komen vrij, meer lichtlichamen en zieledelen dalen in aura en lichaam. Gevoel van griepaanvallen en vaag gedesoriënteerd. Moe door zoveel veranderingen. Vragen komen op als wat kom ik doen op aarde, ben ik op de goede weg, is dit de juiste relatie? Activatie 3-strengig DNA. Je wordt minder reactief.

3de niveau van verdere verruiming, hart, geest, bewustzijn

Fysieke zintuigen, kleuren en geuren die helderder worden en het buikgevoel en innerlijk kind worden sterker. Nog meer lichtlichamen van de ziel integreren en helpen jezelf en de omgeving verlichten. De Pillar of Light ontstaat samen met heldere gaven, inzicht en overzicht. Je bent bezig met zelfrealisatie en krijgt begrip over ego, dualiteit, eenheid en meesterschap. Activatie 4-strengig DNA.

4de niveau van verdere verruiming, hart, geest, bewustzijn

Grote veranderingen in de hersenen en de bio chemische hersenstofwisseling. Hoofdpijn, wazig zien, gehoor- en korte termijn geheugenverlies, kunnen hierdoor voorkomen. Soms pijn in de borst doordat het hartchakra zich wil openen. Activatie 5-strengig DNA. Anders tegen zaken aankijken, innerlijk horen. Controle loslaten. Geestelijker worden, de ziel en Bron willen volgen. Het afgescheiden ikje wordt verder verkend. Lichtvrienden en soulmates verschijnen in het leven. Flitsen van helderziendheid, telepathie en helderwetenheid. Directheid van spreken (helderspreken). Een periode waarin respect en beheersing van emoties en innerlijk kind nodig worden.

5de niveau van verdere verruiming, hart, geest, bewustzijn

Geestelijke afstemming en persoonlijke Christushart met wij-gevoel ontwikkelen, dromen veranderen, meer helderheid, meer déja vu’s. Heen en weer geslingerd worden tussen een groter weten, voelen en denken en dat van het afgescheiden ikje. Het ikje en mentale lichaam willen transparant en egoloos worden. Een periode volgt van alles onthechten en van déprogrammeren van alles wat werd aangeleerd. We denken en voelen niet meer op de wijze die we verwierven door onze uitwisseling met ouders en vrienden. Activatie 6-strengig DNA. We leven voornamelijk vanuit de ziel. Ons denken volgt het hart. Geconditioneerde reactiepatronen laten los en alles veranderd voortdurend als in een achtbaan zonder controle. Zo nu en dan lijkt de zelfrealisatie weg van egoloosheid en vanuit een verruimd hart en bewustzijn leven, een uitputtingsslag met daarbij ook nog veel fysieke uitwerking en hormonale veranderingen. Wisselend korte termijn geheugenverlies, verwardheid en nog meer hersenveranderingen kunnen zich voordoen omdat de hersenen georiëenteerd raken op het hier en nu en gevoel.


hoger zelf 4.jpg


 

6de  niveau van verdere verruiming, hart, geest, bewustzijn

Lichtvrienden groep vormt zich voor wederzijdse groei en ondersteuning. Identificaties met werk, emotie, meningen of met anderen laten sneller los door hoger bewustzijn en de wijsheid van het Christus-wij-hart dat voelt wat echt en Waarheid, is en er is voor je mensen. We worden ruimer, vrijer en ons lichtgehalte zit ongeveer op 33 %. Helderziende en andere verscherpte, innerlijke zintuigen, direct spreken of een genezend vermogen voelen als normaal. Activatie 7-strengig DNA. Gedachten zijn scheppende of duale krachten die om bewustwording vragen. Het hoofd wordt stiller en kan niet zo goed meer tegen "verhalen en verhalen stapelen". Je hoeft minder gelijk te hebben of alles naar je hand te zetten. Je gaat voorbij aan je angst voor beïnvloeding, overheerst worden of regels van anderen. Je merkt op hoe je gewoontepatronen en karaktertrekken je kristallijnen, subtiele kwetsbaarheid en buikgevoel, onderdrukken. Je verruimt in die laag.

7de niveau van verdere verruiming, hart, geest, bewustzijn

Het hartchakra opent zich naar de universele Christuskracht. Emoties en subtiele gevoelens kunnen we beter uitdrukken en ervaren. Het kristallijnen pure zelf ontwaakt verder. Niet anders meer kunnen dan tussen iedereen, onszelf zijn en ons uitspreken waar nodig. Minder maskers en rollen. Doorzettende grote emotionele zuiveringen en verder loslaten oude patronen. Ook van de zielegroep en zielerelatie. Loslaten van het karma en wenslichaam van zovele levens. Meer in het moment leven. Volop leven. Oude relaties eindigen of veranderen zeer doordat we onze eigen (subtiele) gevoelens en trouw aan onze eigen ziel en pad meer respecteren. Ontkenning van ziel en gevoel lukt niet meer. De mindshift is voltooid. Vermindering emotionele, spirituele of praktische gehechtheid aan anderen. Niet alles meer persoonlijk maken of willen begrijpen. Eigen mening wordt minder belangrijk. Activatie 8-strengig DNA. Hart blijft zich verruimen met soms nog weer pijn in de borst of steken in het hart. Angst en onzekerheden worden meer losgelaten doordat ze geen stoel meer krijgen in het denken erover. Druk op  voor- of achterhoofd door verdere verruiming hypose en pijnappelklier (op hun allerhoogste niveau bestaat fysieke veroudering niet meer). Vermindering ziekte en oordelen naar jezelf en elkaar.  Multidimensionaal leven op alle lagen. Dan weer verbonden en vreugdevol voelen, dan weer gevangen in alledaags gevoel, overlevingspatronen of dualiteit. Verbinding met de geest en bovenwereld blijft zich verdiepen. We kunnen nog steeds vluchten van aardse kracht en verantwoordelijkheid en toch willen helpen. Minder, lichter, verser en meer bio voedsel willen eten. Andere voedselkeuzes. Vlees, suiker, alcohol, roken, drugs of veel zuivelproducten eten lukt in dit stadium niet meer.

8ste niveau zelfrealisatie

We zien de meester, ziel en het lagere zelf in iedereen vanuit een verruimd universeel Christushart. (De anderen hoeven er niet voor jou te zijn maar jij bent er voor je mensen) We verlangen dienstbaar en Goddelijk te zijn. Anderen willen redden stopt. De middenhersenstam, het brein, het 8ste, 9de en 10de chakra worden geactiveerd. Mind en hart worden verlicht (zelfrealisatie) en draaien niet meer om zichzelf als ik-kern van denken en gevoel. Divine bewustzijn, kanaal zijn en Gaven nemen toe. Het ik-centrum lost verder op en het cranium zet uit. De etherische hersenen met nieuwetijds eenheidsbewustzijn, infiltreren het normale denken en bewustzijn. Alle hogere chakras sluiten daarop aan evenals het hart. Gevoel van ik-Ben wisselt met spiritueel ego-ik. Channeling, helderspreken en de communicatie met de Bovenwereld en spirits worden gewoon. De paradijsmatrix gaat open. De grootsheid van wie je Bent en je Puurheid worden steeds meer voelbaar en ook belichaamd in je onderste chakra’s en gedrag. Net als Liefde. Je raakt niet meer in de stress, handelt niet meer voor een ander of vanuit verplichtingen, maar neemt zelf verantwoording. Je projecteert nog nauwelijks. Relaties worden zonder haakjes en needings. Ze worden transpersoonlijk. Activatie 9-strengig DNA. Je spreekt vanuit je wij-hart, ziel en geest. Anderen voelen zich niet meer met je aansluiten en grijpen door je heen omdat je transpersoonlijk wordt en hen niet meer nodig hebt, al mogen ze wel om je heen zijn. Je overstijgt het uitreiken naar gelijk hebben, bevestiging zoeken, willen helpen of je geliefd en gerespecteerd willen voelen. Je wordt heel sereen, rustig, kent verhoogde gevoeligheid en heldervoelendheid, je buikgevoel en basischakra openen zich verder. Je bent gegrond en durft elk gevoel toe te laten. Het onbewuste wordt bewust. Je hebt in dit stadium weinig voedsel meer nodig. Prana voedt je.

 


groei en ontwikkeling.jpg


 

9de  niveau verlichting

Je lichaam kan van vorm veranderen door alle nieuwe lichtcoderingen, je voelt je verbonden met alle wezens en alle Rijken en dankbaar. Je overstijgt de ik-illusie en het spel van afgescheidenheid. Je laat nu ook elk subtieler ik-verlangen en wenslichaam los. Ook het verlangen naar je tweelingziel, vlam of straal. Je lichtwezen daalt in je fysieke lichaam.  Activatie 10-strengig DNA. Je bent VRIJ en wordt Verlicht. Je begeeft je op het Inwijdingspad naar Godrealisatie. Op dit niveau bepaalt de Bron je inkomen, werk en omgeving. Je volgt die Leiding. Je ikje heeft niet langer een andere mening of garantie nodig. Nog meer ego-ik lost zich op. Je hoeft niemand meer te zijn. Dit kan pijnlijk, angstig maar ook extatisch en blij voelen. Je kunt niet meer terug. Je focus is in het Nu, je bent één. Je denkt, voelt en ondersteunt elkaar en de groep. Hún blijheid en welzijn is dat van jou. Overlevingsangsten worden losgelaten. Geen erkenning krijgen, de onmogelijkheden en onzekerheden van je ikje worden gemakkelijk aan de kant geschoven om plaats te maken voor Goddelijke Lichtheid, Liefde en Kracht. Nog even slinger je nog wat heen en weer tussen het vasthouden aan het oude vertrouwde en de sprong in het diepe van Zijn en Goddelijkheid.


Voor anderen is je realiteit irreëel. Je innerlijk Licht straalt zichtbaar en voelbaar voor iedereen. Je voelt je ongelofelijk verbonden, geaard, gecentreerd en wenst vastberaden te dienen. Er is niets anders meer. Je schommelt soms nog tussen niveau 8 en 9, maar steekt wel angstloos je nek uit waar nodig. Je Goddelijkheid, ziel en persoon kennen nog afstand van elkaar. Het gevoel van een iemand en mens te zijn, en de Al-Eenheid met het zijn van de Christuskracht, wisselen zich soms nog af. Je intenties en motivering zijn nu bijna permanent gericht op je universele Christushart en hoogste bedoeling. Omwille van hun eigen agenda en conditioneringen zullen anderen dat echter niet herkennen, maar dat begrijp je nu beter. Je wordt één met je Ik-Ben-lichaam en alle chakra’s en je energievelden worden één Goddelijke zuil van Licht en Vrede. Eenheid met de natuur en haar Spirits ontstaat doordat je Liefde BENT.

10de niveau van verlichting door meerdere chakras en het kristallijnen zelf

Activatie 11-strengig DNA. Je bent in eenheid met het bewustzijn van de Bron en weet dat alles mogelijk is. Manifestatie kan ogenblikkelijk zijn. Je kristallijnen kwetsbare innerlijk kind verschuilt zich niet meer achter de onveiligheid ervan of alles in harmonie willen hebben. Je Christushart volgt een geweten en waarheid dat zonder officiële regels werkt. Het volgt een diepere zuiverheid, mededogen, liefde en respect en geeft eigen mensen en wensen niet langer voorrang.

11de niveau wet van Een en van verlichting door meerdere chakra's

Activatie 12-strengig DNA. Cellulaire regeneratie. De tijd wordt niet langer als lineair ervaren. Alle lichtlichamen, axiatonale sterrenlijnen  en zieledelen zijn geïntegreerd en verbonden met het roteringspunt. Deze matrixen van licht volgen de lijnen van je meridianen en accupunctuurpunten in je lichaam. Alle tijdslijnen, religies en voorouderlijnen tot aan de Oorsprong, worden één in JOU. Verleden, heden en toekomst bestaan tegelijk. Je ervaart de tijd, alle levens, alle universa als holografisch in het NU. Je bent klaar met het rad van wedergeboorte en karma en bent de Boeddha en Universele Christus geworden. Je zult de hemel op aarde manifesteren maar je ikje doet dat niet meer. Zorgen en plichten voelen niet langer zwaar. Je bent voorbij de ik-illusie en voorbij de illusie over de wereld en je zieletaak vanuit het sprituele ik. Je speelt met vreugde en Vrijheid het spel van het Leven mee. Een gevoel van onbaatzuchtig samenleven en werken en van een rechtvaardige verdeling ontstaat .Je ik-doener lost op. je doet vanuit Zijn. Door het worden van de Universele Christus ben je één met alle Divine wezens van Licht. Met Gaia, de Zonnelogos, de Elohim, Elementen en de Deva’s. Ze ondersteunen en beschermen jou en je Werk. Je Goddelijke Vonk en Bovenwerelddeel zijn één geworden met je ziel en lichaam. Je waarnemen en bestaan worden holografisch.

 


 

bewustzijnsgroei, ontwikkeling.jpg

 


 

12de niveau  Godrealisatie en Avatar

Nieuwe informatie en systemen komen tot je voor de nieuwe wereld. Je verbindt je met andere Ingewijden van het 12de niveau voor de verheffing van de aarde en voor vreugde en welzijn van al het leven. Je hebt enorme helende en scheppende vermogens. Doordat je alle parallelle realiteiten hebt verweven tot de kracht van Eén, kun je functioneren als een Avatar met grote Godenkrachten en Liefde.

13de niveau Godrealisatie tot in de basischakra en wereld van materie

Je bent een God-Mens geworden en een vader en moeder voor de wereldziel en mensheid. Een Bagavan en Amma die het Christushart in de ander ziet en door de imperfectie heen kijkt. Je hebt de reis door al je levens volbracht en bent als een Bodhissatva op aarde die anderen helpt naar dezelfde ontwikkeling. Je ervaart jezelf vanuit het eeuwige Zelf, als oneindig en deel van de Al-Eenheid en van oneindige Vrede.


De bovenstaande ontwikkelingsweg liggen als helende Lichtcodes op je te wachten in de Elohim zelfrealisatie tuinen, workshops en consulten

De energie kun je ook thuis/in je praktijk neerzetten of innemen middels de bio tincturen waarin de energie van de tuinen en je stappen, gechanneld is.

Sfeer Tuinoverzicht.JPGOp de Krachtplaats met helende zelfrealisatie tuinen, kun je ook kamperen of logeren om langer in dit verlichte Licht en het Liefdeseenheidsveld aanwezig te kunnen zijn. Een mooiere en waardevollere vakantie kun je je niet wensen! In het Lemurisch Elohim bos ontvouwt zich je inwijdingsweg en natuureenheid. En door middel van persoonlijke consulten, workshops, satsangs en audio opnames/ E-learning, kun je je ontwikkelingsweg versnellen.

 

 


Wil je weten waar jij op je Pad staat en ondersteuning krijgen bij de volgende fase van je ontwikkeling door Master Elohim Healing-Readers-Coaches en satsanggevers die je zijn voorgegaan?

Wil je ervaren hoe bewoners, op weg naar Godrealisatie, met elkaar wonen en werken op een Krachtplaats van licht en liefde?