Innovatie door co-creatie tussen natuurwezens, mensen en de Christus Straal

Geschreven door Joke ElZiam Nootebos 

Magie, mystiek, opening.jpgIk heb tijdens verschillende ìndividuele sessies die ik destijds gaf, cliënten mogen ontmoeten die een grote rol zullen spelen in co-creatie met de natuur. Het Lichtwezen van de cliënt liet mij zien hoe, door zijn toedoen een innovatieve samenwerkingstijd met de natuurspirits en hun krachten, gaat ontstaan.

Onze natuurlijke toekomst
Ze lieten me paradijselijke visioenen zien van huizen en steden als natuurlijke, bewuste organismen zogauw mensen hun ik-loze lichtwezen, hun engelenstaat of het verlichte ware Zelf, meer hebben geïncarneerd. En dat is nu gaande!
Ik zag in de bouwmaterialen van de "zelfdenkende" gebouwen de natuurwezen-gevoelens en gedachten verweven zijn. Gevoelens en creatie-mogelijkheden die tot uitdrukking komen in zelfdenkende bouwmaterialen! Ik zag een nieuw gebruik van aardse elementen zoals zwavel e.a. mineralen en scheikundige stoffen. Zij voegden op nieuwe manieren zichzelf samen tot nieuwe stoffen waarin de mens de vormgevende gedachten legt waarmee vervolgens de natuurwezens die samenwerkten met  de mens, hun liefdesgedachten en bewustzijn sponnen. Ik zag hoe de geest van zwavel bijvoorbeeld alle mensen, natuurspirits en bouwmaterialen/huizen, energetisch zuiver hield en meeverwerkt werd als intentie-energie in een in aanbouw zijnde woning.  

De steden en bouwmaterialen als organismen zijn door mens en natuurspirit samen gebouwd op liefde en respect voor elkaars Rijken
elfentuin natuurwezens juli 2010 015.jpgElk ogenschijnlijk dood materiaal zoals staal en bouwstenen van gips of klei bestaat in de toekomst ook uit geestwezens van die grondstoffen die bereid zijn met de Mens samen te werken aan een doel. Er is creatiekracht, liefde en samenwerking alom tussen de gerealiseerde mensen en de natuurspirits! Ik zag hoe materialen als gebouwen zichzelf geleidelijk aan konden omvormen wanneer daar behoefte aan is omdat de geest van mensen in gedachte kan overleggen met de geest van het natuurlijk materiaal en met de elementaal en natuurwezens van het materiaal en het gebouw.

In mijn visioen ging niemand zomaar een huis binnen maar de gerealiseerde engelen-mensen openden zich automatisch eerst in liefde en respect voor het wezen van de woning én andersom. Ieder mens dat ik binnen zag treden was voorbij aan de ik-zware energie of stemming die het bouwmateriaal zou verstarren. Ik keek in een nieuwe tijd en zag hele steden van liefdevolle eenheid tussen mens en natuur. Mensen voegen op nieuwe manier stoffen samen waarin de natuurwezens hun liefdesgedachten en bewustzijn, samen met hen, spinnen. Alles zal worden gebouwd op liefde!


 

Ik besef hoe ook de Krachtplaats en tuinen op dergelijke wijze zijn ontstaan

Joke 2016.JPG
Na jaren van innerlijke groei en vele zuiveringen werd ik regelmatig door Gaia en de Bron geroepen en wist iets in mij hoe ik een nieuw gevraagde krachttuin moest creëren. Dat ik-loze deel in meZelf dat kan spreken met het bewustzijn voorbij de atomen, opende alle aardlagen, het magnetisme en gesteente in de tuin en onder de grond. "Ik als Liefde" sprak met de Spirits die het ondergrondse waterloopnetwerk en dat van de aardstralen en de zand-veen en gesteente lagen beheersten. dan ontstond er een enorme healing en verticale en horizontale wervelenergie. Al die Spirits en energieen vormden zich bewust tot iest nieuws. Een nieuw leycentrum,vortex of krachttuin werd geboren!

Atomen herschikten zich door de enorme elektriserende Krachten die door me heen kwamen
Grote Krachten kwamen door mij en mijn etherisch zenuwstelsel heen zoals ook tijdens het ontstaan van de Basischakra krachttuin. Jarenlang werd mijn fysiek daarop voorbereid en opgebouwd tijdens het geven van gechannelde healingen en workshops voor grote groepen mensen. Anders had ik nooit zoveel energie in mijn lichaam kunnen houden wanneer er weer spontaan een helende tuin ontstond in de loop der jaren. Deze elektriserende Goddelijke Krachten brachten voor die helende tuin bijvoorbeeld de rode-vuur-kundalini- Basischakra-kracht. Door mijn lichaam heen ontstond ook de Deva van zo’n helende tuin en ik wist, voelde en zag op zo'n moment dan dat alle natuurspirits van die plek haar wilden ondersteunen. Ze verzamelden zich en verbonden zich vrijwillig als één Goddelijke Kracht aan het lichtcodewerk dat de Basischakra tuin alle bezoekers voortaan zal brengen. net als de andere 29 helende tuinen is ook deze basis chakratuin bedoeld voor de evolutie van de multidimensionale Pillars of Light en nieuwe mensheid.In elke Elohim tuin ontstond een andere helende energie

Nooit is er een vooropgezet plan geweest om één of meerdere helende tuinen aan te leggen. Ze ontstonden ook in de loop der jaren vanaf 1989. Hoe ik, Joke ElZiam Nootebos, alles beleefde:

Kracht, innerlijke kracht, groei.jpgEn nog weet ik na het aanleggen en activeren van 30 helende Elohim tuinen en vele zelfrealisatie tincturen daarvan,  niet of en wanneer de Missie klaar is na al die jaren van samenwerking met de Bovenwereld en moeder Aarde voor de Krachtplaats. Elke helende tuin is ontstaan zonder dat ik dat had bedacht. Mijn missie, hart en kracht geven aan de Elohim Krachtplaats met de codes voor individuele en planetaire verlichting, is ook niet iets wat ik bedenk. Het gebeurt voor de wereldziel zolang het bedoeld is, zolang mijn lichaam het aan kan evenals mijn gevoel> Als voorloper en "kanaal" krijg ik niet alleen dankbaarheid en liefde van mensen terug maar ook heel wat projectie, afgunst, machtstrijd en weerstand.

Altijd, ook al als kind, heb ik de liefde voor moeder Aarde en de natuur heel diep gevoeld
Geesten van bergen waar ik ben geweest, de Deva van de Noordzee en de Geest van de Wouden (Cernunnos) die op de Krachtplaats samenwerken, zijn voor Mij als oude Bekenden. Als mijn Familie. Net als de faunen, eenhoorns, Lemurische engelen, trollen en feeën. Ze ontroeren me soms veel dieper dan mensen door hun liefde en grootsheid.
Ook al zie ik ze niet met het zichtbare oog, iets in mij is in staat cursisten met al deze natuurspirits, Merlijn, Gaia en de Bovenwereld in aanraking te brengen en dit gevoel over te dragen tijdens vrijwilligerswerk, de workshops, E-cursussen en channelings die ik sinds 1990 geef. Mijn grootse verlangen is dan ook dat ieder die werkelijk wil en zoekt het eigen Bovenwereld-engelendeel weer kan ervaren en in het dagelijks functioneren kan meenemen in samenhang met de natuur. Kortom de nieuwe samenleving!

Toen ik in 1990 in mijn nieuwe woning op de Krachtplaats trok stemde ik me als vanzelf al af op de boomgeesten
De geesten van de planken en balken, op de overziel en geest van al het metaal zoals van de spijkers en stalen balken die in mijn huis zijn verwerkt, de spirit van het zand waarmee glas werd gemaakt en op de geest van de klei van de bakstenen. Ik bedankte ze één voor één en vroeg ze of ze met elkaar wilden samen werken voor een goed, veilig en warm huis en met mij. Mijn ware Natuur en dé natuur sloten een verbond voor de woning. Uiteindelijk ontstond zo een huis-elementaal. Altijd als ik wegga voor een paar dagen zeg ik ze goed op het huis te passen en bedank ik ze als ik weer terugkom. Ik voel me dan ook weer welkom geheten en hetzelfde gebeurt met de Spirits van de Krachtplaats en helende tuinen die samen een groot Divine Being zijn geworden.


Tips:

Alle Elohim E-cursussen

E-cursus "Vrijheid en verlichting in relaties en seksualiteit"
E-cursus “17 Chakra stappen naar de Ontwaakte Nieuwe Aarde Mens”
E-cursus "Relaties, seksualiteit en Ontwaken"
E-cursus "Tweelingzielen en hun doel voor de Nieuwe Aarde"
E-cursus "Liefde en de 7e dimensie in je relatie"
E-cursus "Je zieledelen, hogere dimensies, kosmisch meesterschap"
E-cursus "Kosmisch Vuur 1"
E-cursus "Kosmisch Vuur 2"
E-cursus "Magic Merlin Healer
E-cursus "Bewust Sterven begeleiden door de sferen"
E-cursus "E-cursus Kosmische kijk op psychose"

Klik hier voor alle CRKBO erkende Elohim Opleidingen.

Doe mee met de weekend workshop:

 

- Sjamanistische natuur-inwijdingen, natuurcoach, aardehealer, natuurwezens en magisch
   kind

 

Auteursrechten
De auteursrechten op deze tekst zijn voorbehouden.

Volg ons op:

 Facebook  Youtube  Twitter  Linkedin