Groepsziel

De cosmos herhaalt zich

‘Zo onder zo boven’ sprak Hermes Trismegistus doelende op het feit dat de hele cosmos zich eindeloos herhaalt, zowel in het groot als in het klein, zonder begin of einde en dit mogen we letterlijk nemen. Nog geen 200 jaar geleden werd het atoom als het kleinste ondeelbare element beschouwd, 100 jaar later kwam men tot de ontdekking dat het atoom bestaat uit een kern gevormd door protonen en neutronen met daar omheen draaiende elektronen en vandaag de dag is bekend dat protonen en neutronen zijn opgebouwd uit quarks. De wet van Moore volgend over het verdubbelen van de rekenkracht in een pc eens per twee jaar zullen we over 100 jaar weten dat quarks bestaan uit kleinere deeltjes.

Samenwerkingsverbanden
lichaamscellen.jpgElementen vormen samenwerkingsverbanden en komen zo tot groei, de quarks werken samen om protonen en neutronen te vormen en samen met de elektronen vormen ze atomen. Atomen op hun beurt werken samen om moleculen te vormen en moleculen samen vormen cellen. Cellen vormen weer weefsel, dat organen vormt die op hun beurt orgaanstelsels vormen en zo komen we tot de bouw van een mens.

 

Wie ben ik, wie ben jij

Maar wie ben ik nu, het denkende ik die dit artikel schrijft, of in jouw geval leest, ben je echt of denk je dat alleen maar. Waarom werken al die delen samen en vormen ze mij, ik als denkend wezen ben daar niet bewust mee bezig geweest maar gaandeweg mijn kindertijd leerde ik dat ik een ik ben maar wat was ik daarvoor en wat zal ik later worden.

Nu we weten dat alles zich eindeloos herhaalt als een Mandelbrotverzameling waar je op kunt blijven inzoomen moeten we tot de conclusie komen dat wij niet het eindstation zijn in de reeks maar een fase, een tree op de eindeloze trap. Mijn ik denkt dat het de top van de piramide is en dat we bijna god zijn, ‘just one step for man’ away maar in de praktijk zal het toch nog een giant leap blijken te zijn.

overziel.jpg

Als ik besef dat ik slechts een momentopname ben in de eindeloze rij van herhalingen, van het steeds maar kleiner worden of groter worden, dan moet ik tot de conclusie komen dat ook ik onderdeel ben van een cluster. Als ik uitzoom zie ik mijzelf als onderdeel van het gezin dat onderdeel is van de familie dat onderdeel is van de straat, het dorp, de gemeente, de provincie, het land en uiteindelijk het menselijke ras.

Als hoofd van een groep samenwerkende delen (lichaam) ben ik het eindresultaat en indien ik verder kan groeien zal ik wellicht ooit eens mijzelf bewust zien als menselijk ras of als planeet of zon. Zo heeft elk orgaan in mijn lichaam een inwonend hoofd dat wellicht onbewust van zichzelf bezig is om te groeien, zoals een kind zich niet bewust is maar toch bezig is met groei.

 

Bewustzijnsgroei

Groei is samenwerking van de afzonderlijke delen die het geheel vormen waarbij het bewustzijn gevormd wordt door het totaal van die delen. Dit bewustzijn kan alleen tot stand komen indien de afzonderlijke delen zich onbaatzuchtig inzetten voor de groep op een zodanige manier dat men kan spreken van lotsverbondenheid. Het individu is ondergeschikt aan het welzijn van de groep en de groep kan alleen vooruit indien alle afzonderlijke delen worden meegenomen.

De eersten zullen de laatsten zijn
handen om de aarde.jpgOnbewust vormen mijn organen, cellen en moleculen een samenwerkingsverband om mij in stand te kunnen houden en ik heb dan de verantwoordelijkheid om als inwonende god dit lichaam te verzorgen en verder op weg te helpen naar bewustzijn. Zoom ik uit dan zie ik mijzelf als onderdeel van het menselijke ras en ga ik beseffen dat we slechts met z’n allen het paradijs kunnen betreden en dat we moeten wachten op de laatsten, zoals dit ook treffend wordt weergeven in de bijbel met de woorden ‘de eersten zullen de laatsten zijn’.

Ik ben 'niets'
Er is dus een bewustzijn dat aan het hoofd staat van het menselijke ras en dat zichzelf daar in herkent en zo verder uitzoomend kom ik tot het besef dat de zon, dat voor ons het meest verheffende is, ook weer een onderdeel is van een groter lichaam. De zon laat zich makkelijk vergelijken met een atoom, een grote krachtbron als kern met daaromheen draaiende elementen en kenmerkend voor beiden is de lege ruimte. Als ik zo naar boven kijk zie ik dat mijn eigen lichaam ook moet bestaan uit leegte en dan is de conclusie snel gemaakt dat ik eigenlijk niets ben.

 

Kiezen voor een groep

Eén van de vragen die mij bezig houdt is hoe ik nu kan groeien zodat mijn bewustzijn zich kan verruimen want zoals we hebben gezien is groei de samenwerking van de afzonderlijke delen die het geheel vormen. Aangezien ik een denkend wezen ben en derhalve de beschikking heb over een vrije wil kan ik dus bewust kiezen voor een bepaalde richting, al is dit natuurlijk ook maar betrekkelijk.

Overziel zielegroep.jpgWat wij als mens kunnen doen is ons aansluiten bij een groep en ons inzetten voor die groep. Op zich logisch want binnen in ons lichaam gebeurt niets anders, daar is geen individu die alleen maar voor zichzelf bezig is, daar is alles ondergeschikt aan het grote belang. Als wij ons nu gaan richten op de groep en ons inzetten voor de groep houdt dat tevens in dat we ook de positieve werking daarvan gaan ondervinden. Zoals een lever, darm of maag niet zonder de rest van het lichaam kan functioneren kunnen wij niet functioneren zonder anderen die samen met ons de groep vormen.

In eerste instantie doet het er niet toe welke groep je kiest als je je er maar thuis voelt en je wilt inzetten voor de groep. Hier komen dan ook de eerste problemen al om de hoek kijken want het subtiele ego dat ons eigen is denkt dat we ons voor de groep inzetten maar ondertussen houdt het ons voor de gek. Werk ik veel voor de groep maar word ik hierin niet gezien door de rest dan kom ik in opstand en kan ik uiteindelijk de groep ondermijnen of verlaten. In onze normale maatschappij werkt het zo en wordt er rekening gehouden met het ego, mensen worden in het zonnetje gezet als ze veel doen voor de groep en andersom kan iemand uit de groep gezet worden indien hij te weinig doet.

 

De druppel en de oceaan

Als we gaan beseffen dat echte groepen alleen maar kunnen bestaan uit de mensen die die groep vormen komen we dicht in de buurt van waar we wezen moeten. Zoals alle cellen in mijn lichaam mijn lichaam vormen en zoals alle druppels in het water de oceaan vormen moeten wij de groep gaan vormen. Druppels verliezen het besef van druppel zijn en gaan over tot iets groters, ondanks dat ze een eigen identiteit hebben vormen ze samen iets dat nooit had kunnen bestaan zonder alle druppels en geeft het hun een ongekende kracht, de kracht van de oceaan. Kun je je voorstellen dat je een druppel bent en de kracht van de oceaan tot je beschikking hebt. Dit is wat er gebeurt als we als individu opgaan in de groep.

Groepsziel
oceaan.jpgDe groepen die gevormd worden kenmerken zich door een groepsziel, een inwonende kracht die alleen kan bestaan als er sprake is van samensmelting. Ik ben de ziel die bestaat uit alle samenwerkende delen van mijn lichaam zoals de oceaan de ziel is van de samensmelting van alle druppels. Kiezen we bewust om ons in te zetten voor een groep of deze te creëren we dan zal er een groepsziel ontstaan die kan groeien en krachten kan losmaken die we kunnen inzetten. Zo hoef ik zelf dus niet alles te bezitten maar kan ik gebruik maken van de krachten die we samen vormen zoals de oceaan de boot kan dragen en hem kan verplaatsen.

Groepsprocessen
Het eerste proces is de inkerende werking, dit houdt in dat alle leden van de groep nog bezig zijn met hun eigen proces en zich nog niet ondergeschikt hebben gemaakt aan de groep. Dit is het langste en moeilijkste proces waarin veel fout kan gaan maar overwinnen we dit proces dan zal er een uitkerende werking ontstaan. Dit zal zich kenmerken door het wegvallen van het ego van het individu en het aan krachten winnen van de groep. De buitenwereld zal de groep gaan ervaren en zal minder de leden van de groep gaan zien, de afzonderlijke leden zullen dan ook als groep gaan praten en optreden.

orkest.jpgZoals we een orkest ervaren als een eenheid en niet als losse onderdelen zo zal het orkest als eenheid naar buiten treden en van zich laten horen. Het inkerende proces van een orkest is dan ook het bij elkaar zoeken van de juiste leden en het afstemmen van een ieder in die groep, mensen die hun eigen instrument belangrijk vinden en dit willen laten horen zullen verdwijnen totdat er een harmonieuze groep overblijft die kan gaan oefenen. Bij volledige afstemming zal het orkest zichzelf ook op die manier ervaren en kunnen voelen welke krachten ze oproepen met hun gezamenlijke optreden, dit is dan het uitkerende proces. De buitenwereld zal alleen spreken over het orkest en het beschouwen als een zelfstandig iets. Buiten het orkest kan een afzonderlijk lid gewoon naar huis gaan en zijn leven leiden, er is geen verschil met de anderen om hem heen, hij is mens net als de ander.

 

Elohim community

Wil je meer weten over deze processen of zien hoe dit in de praktijk wordt gebracht dan ben je van harte welkom op het Elohim Centre. Hier zijn we bewust met bovenstaand proces bezig en bouwen we aan een groep die zijn eigen dynamiek krijgt, dit in afstemming met de natuur en de mens om ons heen. Als team zijn we alle individuen maar samen vormen we de groepsziel Elohim. Zie www.elohim-centre.org, de vacature/vrijwilligers pagina en community pagina op de website en op Facebook.


Réne is ict-medewerker, klussenman, docent en bewoner op de Elohim Krachtplaats.
Hij is op zoek naar een assistent klussen- en tuinman die ook deel van de gemeenschap en de Elohim groepsziel wilt worden.


 

Vragen en tips

1) Wil je de egoloze weg naar verlichting en Godrealisatie bewandelen en inzicht en healing krijgen bij je volgende stappen? Boek dan een Reconnection healing met Gaia, je Oorsprong en het Christusbewustzijn/Eenheidshart. T: +31 (0) 597 541 539 E: info@elohim-centre.org

2) Bezoek de Elohim Krachtplaats, de zelfrealisatie tuinen en het Lemurisch bos waar je de codes op kunt halen voor deze multidimensionale ontwikkelingsweg naar Overgave en Godrealisatie.

3) Luister de E-learning opnames voor thuis en volg regelmatig de online groepshealingen die je helpen om in de energie van je ware Zelf te blijven.

4) Als je de bio tincturen set van de krachttuinen in je huis neergezet, til je je huis (prakijk) op voorbij de ik-ruis en helpt het je naar Godrealisatie en Overgave. Je kunt de tincturen intuïtief ook innemen. De tincturen zijn ook los verkrijgbaar, niet alleen als set.

 


Auteursrechten
De auteursrechten op deze tekst zijn voorbehouden.

Volg ons op:

 Facebook  Youtube  Twitter  Linkedin