Vele Pillars of Light stammen af van de Lemurische-Atlantische-Maria Magdalena-Christlijn incl. filmpje

Geschreven door Joke ElZiam Nootebos

verlichtegang, verlichting.jpg

Onderaan de tekst vind je het filmpje

De Pillars of Light dragen de codes voor het Ontwaken als multidimensionaal Goddelijk Mens die nu actief worden. Zij verlangen naar samenwerken en samenwonen om de nieuwe maatschappij te helpen vormen. Een nieuwe samenleving waarbinnen ook de Natuur haar centrale plek van liefde en respect herkrijgt. Deze Godrealisatie-codes worden nu actief door de stand van Sirius en onze zon. Samen openen Sirius en de zon een nieuwe kosmische Poort naar Alcyone en onze Goddelijke afkomst, waardoor onze codes worden geactiveerd. De frequenties die binnenkomen zullen sterk doorwerken op ons hartchakra! Ons denken zal zich vanaf nu volledig moeten laten leiden door ons Divine hart en intuïtie. Kunnen we dat niet dan krijgen we in de nabije toekomst steeds meer lichamelijke en geestelijke last. Denk aan hoge bloeddruk, hartkloppingen, hartritme stoornissen, nierproblemen of verzet. Ook zullen we vaker overprikkeld raken en lastiger kunnen slapen.

Een nieuw Ontwaken activeert ons hoger hart, inzichten en ideeën.
Het komt rechtstreeks vanuit onze Goddelijkheid en kent geen tussenkomst van onze mind of ik-oppasser. Alleen maar directheid van handelen en spreken. Voor de gevoeligere en bewustere Pillar of Light betekent dit dat het ook verder gaat dan alleen het functioneren vanuit hart, de Gaven en ziel (5de dimensie). 
Dit nieuw Ontwaken van het 6 tot 9 dimensionale Divine HART wil zich delen en dienstbaar maken aan de mensheid en natuur.

Vanaf de Atlantische tijd, groeiden we weg van het Hart en haar paradijselijke eenheid met de natuur.
We verloren de Wezens en het wezenlijke daarvan uit het oog en wisten niet meer hoe heel de natuur en alle Deva's ons vanuit de grote Eenheid hielpen en beschermden. Een lange mind-, macht- en religie-gerichte, mannelijke periode brak aan. Ook in onze denkwijze en houding tijdens zovele incarnaties.

Zo gauw ons Goddelijke Hart zich verdiept en ons tweede chakra begint te overstralen, komt de Goddelijke Paradijselijke Stroom ons leven weer binnen.
We ervaren dan weer geluk en eenheidsliefde. Intern en extern ontwaken liefde, welzijn, harmonie en overvloed als we luisteren naar de Stroom!  De Natuurwezens en Lichtwezens beschermen en helpen ons straks weer voelbaar als een ongekende KRACHTBRON die er vanzelf is. Ons HART kent dan opnieuw de pure belangeloze Goddelijkheid, in omgang en werk. Het Divine Hart wil zich samenvoegen met anderen voor hetzelfde doel.

Diamond_earth_grid.jpgMet dit HART ankeren de Ontwakende Pillars of Light het kristallijnen Christ Lichtgrid (wereldwijd netwerk) in zichzelf, de Natuur en Aarde. Hiervoor helpt ook de geometrische Christvorm die staat op op de kristallijnen tuin van de Elohim Krachtplaats.
Deze vorm en de codes brengen de Oorspronkelijke eenheidsliefde en het eenheidsdenken en samenwerken terug. Het oude Lemurië wordt het bewuste, nieuwe Lemurië, de huidige Gouden Tijd dat het Atlantische mannelijke als scheppingskracht in zich op zal nemen. We zullen geen 2 sporen van incarnaties meer hebben maar onze mannelijke en vrouwelijke lijn en innerlijke partronen, zullen zich samenvoegen. Een nieuwe, gevulde rust komt over ons. Ook in de basis van ons bestaan.

Toch zal de ankering van het Christ/Magdalena-grid in Moeder Aarde, nog meer ellende op de wereld omhoog brengen. Alle niet-Liefde, onrust, geen Thuis en een onveilige basis, de tegenpool, komen omhoog om genezen en bewust te worden. Nog meer nare tijden zullen volgen totdat iedereen genezen is. De enige oplossing voor het vluchtelingen probleem is dan ook ons universele Hart met eenheidsdaden en denken te worden. Dit Hart geeft en vraagt mensen om respect en medeverantwoordelijkheid zonder ze te overheersen of afhankelijk te maken, zonder wat voor de liefde terug te willen hebben.  

Het komende jaar zal vele lichtlichamen van ons weer terugbrengen die allemaal een eigen kant waren opgegaan in de evolutie. Sommigen zieledelen en lichtlichamen gingen verder op de mannelijke lijn en andere op de vrouwelijke lijn. Dit vertakte zich door de vele zielegroepen heen. Nu komen de lijnen en vertakkingen terug naar het Huis in onszelf. Zo ontdekken we uiteindelijk genoeg basisveiligheid om onze teugels toch in de handen te durven geven van onze Goddelijkheid! Van Overgave aan de Liefde! Falling in LOVE...  Op dit moment beginnen de Divine hartcodes hiervan ook onze mind, het centraal zenuwstelsel, de zieledelen en chakra's te overschrijven naar universele Eenheid. Dit alles gaat veel te weeg brengen in ons lichaam en leven. Verruim jezelf daarom tijdig en stroom mee met alles wat het Divine Leven aan je vraagt.
 
De Pillars of Light worden aangezet tot volledige Overgave en tot de verdere groeistappen die nodig zijn voor hun rol op aarde, hetgeen heel eng is. De hele ontwikkelingsweg heeft hen al zoveel meer bewustzijn en gevoeligheid gebracht dan de gemiddelde mens, maar nog zijn ze niet klaar. De Inwijdingsweg gaat open. Weer verder ... terwijl ze al zo moe zijn van ontwikkelingsprocessen, veranderingen en op moeten staan... Gouden licht.jpegHet openen van de Inwijdingsweg is super, maar kan ook nieuwe lagen van angst en dus verzet en projecties naar anderen (die zijn voorgegaan), oproepen! De ego-angst om niet meer op onszelf te kunnen passen en de controle kwijt te raken wisselt zich af met bliss momenten!
Pillars of Light komen niet alleen naar de Aarde om hun hart en ziel te leven, maar ook om hun hele Goddelijke, kristallijnen essentie, mét alle hoger dimensionale Gaven, subtiele gevoeligheid, onschuld en zuiverheid in te zetten voor de nieuwe Aarde en onderlinge relaties. Op 11-11-2015 is daarvoor de Gouden Poort permanent opengezet!

Onze Lemurische Oorsprong is ons hoog dimensionale Lichtwezen dat oordeelloze verbondenheid, goedheid, tederheid en eenheid ervaart met alles dat leeft. Dat LIEFDE is en niet doet! Dit Lichtwezen is altijd volledig open, zorgzaam en liefdevol voor anderen en moeder Natuur. Samen met het Christusbewustzijn activeert zo ook de Maria Magdalena in ons en helen de Egyptische-, Jezus-, Essenen- en Graallijnen, in onze zieledelen en collectief geheugen. Alle afgescheiden delen komen Thuis. We voelen ons compleet als door Overgave ons Goddelijk deel wordt aanvaard en ons gericht zijn op materie en emotie daardoor verandert. Deel uitmaken van het Goddelijk Eenheidsliefdesveld met scheppende krachten en volkomen dienstbaarheid, lukt pas als de persoonlijke liefde en wil, transparant worden en het innerlijk zielekind van de jeugd, geheeld en volwassen in de omgang wordt. Dan kan er sprake zijn van Overgave aan elkaar, een team of organisatie. het is dan veilig vanuit het Goddelijk Hart en de Zijns ervaring.

Ons Lemurisch Licht-Liefde-Wezen en ons Atlantisch Godendeel
De angst dat anderen ons pijn doen, afwijzen, verlaten, het geloof in gemis van aandacht, respect of geld en ons te kwetsbaar voelen, verhinderen ons, sinds vele levens, dit Goddelijke Lichtwezendeel, in onze 1ste en 2de chakra, in onze aarding en materie te leven. Toch wordt het tijd dat we het Divine Hart gaan Leven zodat het de onderste ego-chakra's kan overstralen. Maar we zijn ook nog bang voor de volledige Overgave aan overvloed en veiligheidsdenken. We willen het leven zelf sturen. De Goddelijke codes worden echter pas actief als ons Lemurisch Licht-Liefde-Wezen ook ons Atlantisch Godendeel, onze scheppingskant met Macht/Kracht, in zich opneemt. Het kan niet meer andersom!

overgave 2.jpgOnze Atlantische Godenkracht gelooft in zichzelf, kent innerlijk gezag, enorme krachten en kan alles manifesteren wat het wil. Dit Goddelijk mannelijk deel van ons kan niet verder indalen en positief aangewend worden, als we bang blijven voor (on)macht, het (opnieuw) fout doen, autoriteiten of regelgeving van anderen. Het gaat niet lukken als we alleen maar idealen, liefde en harmonie willen. Zonder ons Atlantisch Krachtdeel gaat ons Lemurisch Lichtwezen op de weggeefstand, trekt het terug of lekt haar liefdesenergie weg.

Vermoeidheid, geen uitweg zien en murf worden slaan dan toe.
Iets wat velen nu overkomt. Als we vooral in onze Atlantische lijn blijven leven blijven we in het hoofd en gehecht aan materiële en positionele veiligheid, hoe spiritueel we ook zijn. Dan verliezen we uiteindelijk onze levensbestemming, de liefde en eenheid van de groep en de natuur.

Om de juiste co-creëerende mensen of plekken te vinden waar we met meesterschap, passie, hart en bezieling samen kunnen functioneren als DAADKRACHT voor de nieuwe samenleving, is de Inwijdingsweg naar Godrealisatie en ons Divine Hart nodig.
Dan kan ook onze heilige sacrale buikchakra opengaan net zoals onze basis en stromen onze onderste chakras weer in eenheid met de Bron en Moeder Aarde.
 Healing en teaching van diegenen die dit al belichamen, niet alleen in hart en hoofd, maar ook in daden en buikgevoel zijn nuttig. Door hen kan het volle op je worden overgedragen. Dan wordt het veilig om je Weg verder te durven openen en bewandelen! De Weg van het puurste LEVENSGELUK! Zorg dat je krachtige masterhealers en docenten vindt die ook je Lemurische en Atlantische Oorsprong en zielegroepen kunnen thuisbrengen, evenals je Egyptische, Graal- en Jezus lijnen en levens!

Zonder ons Atlantisch deel zetten we geen moedige stappen, nemen we geen risico, stellen we uit, kiezen we zijwegen, is er geen richting, structuur, doorzettingsvermogen of dynamiek genoeg.
We blijven dan bang voor groot energiewerk, naar buiten treden en boven het maaiveld uit zichtbaar zijn als Goddelijke Mens. We nemen onze plek niet in. Toch kunnen we een keuze maken; blijven we geloven in onmogelijkheden of in de Goddelijke Stroom van transpersoonlijkheid en Moeder Natuur?

Gaan we verder op de Inwijdingsweg of blijven we dobberen?
Kosmische vreugde, blijheid en de dynamiek van het scheppend wij-gevoel en het gezamenlijke doel, kunnen werkelijkheid worden als we die keuze maken. Gaan we verder op de Inwijdingsweg of blijven we dobberen? Met de juiste keuze zullen we innovatief samenwerken met de grote Elementen Wezens; Ether, Vuur, Lucht, Water, Aarde en de Deva's van de Natuur. Er ontstaat dan een enorm veld van kristallijnen KRACHT!Elohim.jpg Bij Elohim ruiken we daar al aan; het leven wordt paradijselijk door al het eenheidsgevoel, de hoger zuiverheid en het "opstaan"!

Onze Aarde geeft geboorte aan een nieuwe Goddelijke Mens tot 2024
De oude consumptie-maatschappij en het willen bezitten van eigendommen zullen de komende eeuw uitsterven en plaats maken voor een groot wij-gevoel waarin lenen, delen en in de Stroom brengen, gewoon zullen zijn. Onze Aarde geeft geboorte aan een nieuwe Goddelijke Mens die samenwerkt en Eén is met Moeder Natuur. En ondanks dat het nog een hele Weg is om echt vanuit de egoloze Goddelijkheid, onthecht te leven, is het een prachtige kans! Tot en met 2024, met als hoogtepunt 2017, zal deze opening van de Gouden Poort en daarmee onze mogelijkheid tot Godrealisatie, het grootst zijn. Daarna moeten we weer moeten wachten tot na 2042.


  • Heb je genoeg van het ronddobberen door je relatie en leven?

  • Ben je murf of moe?

  • Wil je weten waar je staat op je Weg?

  • Voel je de oproep tot Godrealisatie?


Maak gebruik van de kosmische energie die je JUIST NU kan helpen!

Ondersteun je proces
De Sekinah bol (Goddelijke vrouwelijkheid) en de oranje calcietbol (door Joke geprogrammeerd met Goddelijke mannelijkheid/scheppingskracht) kunnen helpen, net als de bergkristal met daarop het Christusbewustzijn en de opengewerkte kristallen schedels.


Ontvang coaching en healing voor Godrealisatie en grotere eenheids liefde in je buik

Maak een afspraak voor een healing bij een van onze masterhealers.

Denk daarnaast zeker ook aan (herhalings-) workshops en e-learnings die de nieuwe Goddelijkheid en Aarde voelbaar in zich dragen. Laat je adviseren welke bij jou aansluiten of voel zelf. Bezoek de krachtplaats en helende tuinen die de Inwijdingscodes brengen of denk aan vrijwilligerswerk in de nieuwetijds community.

Contact en route

T: +31 (0) 597 541 539
E: info@elohim-centre.org

Klik hier voor openingstijden, route en vakanties


Filmpje van Joke "De poort van 11-11 2015 en Sirius openen ons hartchakra"


 

Vragen en tips

1) Wil je de egoloze weg naar verlichting en Godrealisatie bewandelen en inzicht en healing krijgen bij je volgende stappen? Boek dan een Reconnection healing met Gaia, je Oorsprong en het Christusbewustzijn/Eenheidshart. T: +31 (0) 597 541 539 E: info@elohim-centre.org

2) Bezoek de Elohim Krachtplaats, de zelfrealisatie tuinen en het Lemurisch bos waar je de codes op kunt halen voor deze multidimensionale ontwikkelingsweg naar Overgave en Godrealisatie.

3) Luister de E-learning opnames voor thuis en volg regelmatig de online groepshealingen die je helpen om in de energie van je ware Zelf te blijven.

4) Als je de bio tincturen set van de krachttuinen in je huis neergezet, til je je huis (prakijk) op voorbij de ik-ruis en helpt het je naar Godrealisatie en Overgave. Je kunt de tincturen intuïtief ook innemen. De tincturen zijn ook los verkrijgbaar, niet alleen als set.

 


Auteursrechten
De auteursrechten op deze tekst zijn voorbehouden.

Volg ons op:

 Facebook  Youtube  Twitter  Linkedin