Parallelle levens, tijdsreizen, jezelf beleven voorbij dit ene leven en de nieuwe samenleving

Open verbindingen, meesterschap, authentieke kracht, genezende gaven, communicatie met de niet stoffelijke wereld, dankbaarheid, mededogen, innerlijke vrede en liefde ontstaan. Een nieuw tijdperk en samenleving wordt geboren.

1) Ontwikkeling van ziel en essentie tussen 33 en 49 jaar

Hoger zelf 2.jpg

Na je geboorte ga je weg bij je Oorsprong en hoogste zelf en daal je dieper in het aardse leven. Je denkt alleen nog maar vanuit dit lichaam en dit ene leven; de derde dimensie. Je vergeet je Oorsprong en onsterfelijkheidsgevoel. Na verloop van jaren van innerlijke ontwikkeling (33-49 jaar) functioneer je niet langer alleen vanuit je denken en wil, maar vanuit hart en ziel. Nog weer later ben je altijd en overal gericht op samenwerking en hulp aan anderen. Dit is je drie tot vijf dimensionale ontwikkeling die aanvankelijk nog steeds gericht is op de wereld om je heen en vanuit een ik met hart. De volgende groeifase start met zoeken naar interne en externe Eenheid. Kritiek, drama, geschillen trek je je minder aan en je maakt het niet meer allemaal persoonlijk. Inzicht, overzicht, oordeelloosheid, gevoeligheid en bewustzijn verruimen zich en je ziet hoe de buitenwereld alles in jezelf spiegelt.

Je kijkt door gedrag, rollen en illusie heen, je brandpunt verschuift

Je persoonlijkheid wordt dienstbaar en trouw aan je hogere ziel, aan verbondenheid en liefde, ook in lastige momenten. Je ontwikkelt je terug naar je hoogste en oorspronkelijke zelf waarmee je als baby begon. Maar deze keer bewust. Het richten op de materiële wereld verdwijnt hoe langer hoe meer naar de achtergrond. Je merkt ook waar en wanneer je, ondanks al je inzichten en hart, toch nog zelfzuchtig, afgescheiden of verdedigend bent. Wanneer je nog niet open bent, dingen voor je houdt, om moeilijkheden heengaat ondanks dat je nu hinder krijgt van de sluiers die dat brengt tegenover je omgeving. Je wordt daarom steeds directer en daadkrachtiger. Zelfs ondanks je onzekere karakter en zelfcontrole. Je functioneert niet langer alleen vanuit je eigen ik-kern, eigen doelen en mening maar voelt aan wat de groep wil. Je brandpunt verschuift.

2) Je ik-wereld wordt transparanter, je bereikt meesterschap


 Poort van verlichting.jpgJe verkrijgt uiteindelijk permanent meesterschap over je persoonlijkheid en belichaamt meer hogere zieledelen of lichtlichamen met alle kennis en Gaven van dien. Je blijft betrokken vanuit je hart als je problemen met iemand hebt, oordeelt niet, stapelt niet, en bent voorbij aan je oude weggeefstand of aangepaste wijze van leven. Je bent opgestaan en het maakt je nauwelijks nog wat uit wat de ander van je vindt nu je gewend raakt aan het gehoorzamen van je multidimensionale zelf, innerlijke leiding en authentieke kern.

Twijfel je of je niet onverschillig en koud wordt?

Twijfel of je niet onverschillig en koud wordt slaat aanvankelijk toe, desondanks kun je alleen nog maar uitreiken naar je naasten als de innerlijke Leiding in jou dat doet. Je neemt als multidimensionaal wezen, verantwoordelijkheid voor de oplossing van situaties zodat ze niet ondergronds gaan, breekt situaties op tijd open, spreekt over wat je subtiel aanvoelt en kunt geen drama en slachtofferschap meer steunen. Ook niet door verhalen aan te horen. Soms moet je zelfs afscheid van iemand nemen indien het de ontwikkeling van de ziel niet langer versterkt. Je bent geestelijk gericht op harmonie en (subtiele) eenheid met de omgeving. Je dient je ziel en geest en leeft steeds minder volgens de regels van anderen en de uiterlijke wereld. Je bent voorbij het nodig hebben van gelijk, aandacht, steun of bevestiging en steunt niet langer op de (licht)vrienden. Dit is een stadium waar velen niet aan voorbij gaan. Je gaat van alleen naar Al-Een.

3) Je volgende ontwikkelingsfase is die van de eerste vorm van Eenheid

De eerste echte vorm van Eenheid is het functioneren vanuit je 6 dimensionale ziel en geest. Geestelijk ben je dan voortdurend gericht op je bijdrage aan je omgeving. Je denkt en leeft vanuit een wij-gevoel en/of je ervaart met andere gelijkgestemden een groepsziel vanuit de Christuskracht. Je ziel is gericht op het optillen en verlichten van je omgeving door jezelf, zonder voorbehoud en zonder dat het zwaar voelt of drukt, te Geven. Je ziel en geest beginnen samen te vallen met je buikgevoel en je "Zijnsstaat".

Niet alleen aards maar ook geestelijk leven

Eerst zit je nog in het stadium dat je je koestert in de vriendschap en ondersteuning van de groep. In de mogelijkheden en het fijne bevestigende gevoel dat zij je bieden. De ondersteuning voor jouw gevoel, jouw groei, enz. Maar zo gauw je geest, ziel en hart zich nog meer verruimen naar het volgende 6 tot 13 dimensionaal niveau van Eenheid, word je je bewust van de nieuwe, grotere krachten en mogelijkheden. De ego-ik-loze Christuskracht van jezelf en je vrienden die ook zover zijn, brengt vreugde, dynamiek en het wakker maken van een missie voor jullie als groep. Het tilt je omgeving op en verandert die. Zo ontstaat een volwassen, egoloze en dienstbare groep met veel dynamiek en verfrissende kracht. Je vindt je levensdoel in een gezamenlijk doel waardoor ook je essentie ontvouwt. Net als Jezus deed.

Als je gewend bent te leven vanuit de 6de dimensie kies je nu een nieuwe omgeving

Als het zover is kies je voor een groep waarvan de leden min of meer dezelfde (multidimensionale, liefdes-eenheids-) weg gaan (of zijn gegaan), als jij. Een nieuwe omgeving waar je je nog verder kunt openen. De groepziel spiegelt het mooiste, puurste en hoogste dan in Jou. Mogelijk is dat je Inwijdingsweg en je Taak op aarde. De weg waarbij je innerlijk kind en emotionele zelf ook eenheid bereiken in het wij-gevoel, de groepsziel en Christushart ervan. In zo'n groep kun je meer je diepste Zelf zijn. Met hen lijkt alles heel gewoon en eenvoudig te zijn, toch is er sprake van een prachtige eenheid, een optreden als één LiefdesKracht, een non duale Integere Kracht. Deze Kracht brengt het Geluk dat verder rijkt dan de zielerelatie of de uiterlijk omstandigheden. Het is het Go(u)d dat van binnen in je zit. Je vindt dat zo gauw je er genoeg naar verlangt en voor over hebt, zo gauw je dat aan je eigen omgeving durft duidelijk te maken.

comfort zone.jpgVelen blijven echter op het 5 dimensionale (grotere) ik niveau hangen en trekken deze meesterschapschoenen (nog) niet aan

Velen gaan niet staan voor Wie ze Zijn geworden als multidimensionaal (egoloos) mens en meester. Oneindige Bovenwereldkrachten zouden door hen heen kunnen werken om overal vernieuwing, heling en geluk te brengen...

Ben jij niet langer bang voor macht of het opgeven van huisje, boompje, beestje en je comfortzone? Gedurende enkele jaren krijg je dan kansen en tekens van het universum. Pak ze beet zodat je Goddelijke Stroom en je voorgehouden kansen niet stagneren. Soms kan als laatste een ernstige ziekte of ongeluk nodig zijn om alsnog de voor Jou bedoelde Eenheid, Taak en het wij-gevoel vanuit het ego-ik-loze, te bereiken.

Samenwerken voor de nieuwe aarde

De komende tijd zien we dat steeds meer lichtwerkers de verantwoordelijkheid voor de belichaamde (Christus) Kracht en eigen vaardigheden in gaan zetten voor het grotere geheel. Zij zullen een nieuwe stap maken in hun leven. Samen met anderen zullen zij in de toekomst (egoloos) samenwerken voor de toekomst van de nieuwe Aarde. Sommigen zullen dat samen met het Elohim team op de Elohim Krachtplaats gaan doen. Daar zal de Christuskracht of groepsziel zich inzetten voor de multidimensionale verlichting van zichzelf, de bezoekers en de wereld, zonder dat iedereen perfect hoeft te zijn. Ook staat de Eenheid met de natuur er voorop. De komende decennia zal iedereen die zover is, de eigen groep vinden om bij aan te sluiten en zullen alle groepen, vanuit welke dimensie dan ook, gaan samenwerken voor de nieuwe aarde.


De komende 40-50 jaar

Zo gauw je je individualiteit en vaardigheden aan de groepsziel en het (hogere) doel daarvan begint te schenken, ontstaat universele Eenheid oftewel de Christuskracht, Christusliefde en je Verlichte staat. Je maakt je verantwoordelijk voor het gezamenlijke doel en het bewaken van de sfeer van Eenheid. Je bent de Bovenwereld, je Oorsprong en kijkt voorbij dit ene leven. Je bent er niet langer op de eerste plaats alleen voor je eigen partner of familie. Ook de Eenheid met de natuur wordt sterker en verruimt zich in je.

In de nieuwe tijd zal alles veel minder geordend zijn

In de nieuwe tijd is je groep er niet langer voor jou maar jij als ware (multidimensionale) Zelf, bent er voor de groep en jullie gezamenlijke doel. De oude vormen van gezin, huwelijk, gezag, religie, nationaliteit, de macht van het geld en ambitie, help je transformeren. Soms door een ander, eenheidsvoorbeeld neer te zetten. In de nieuwe tijd zullen er minder regels nodig zijn en sommige wetten kunnen zelfs verdwijnen omdat ieder als vanzelf zorg draagt voor elkaar. Er zal een maatschappij ontstaan van individuele seksuele voorkeuren en andere relatievormen, er zal weinig verschil meer zijn tussen hobby en werktijd. Ieder voelt zich wereldburger en zet zich in voor wat er gebeurt in de wereld door het wij-voorbeeld te leven in de eigen omgeving. In de toekomst zullen er hoogstaande normen van innerlijk weten en zuiverheid zijn welke beantwoorden aan de kosmische wetten en ieders Oorspronkelijk Zelf. Wetten die het grotere geheel dienen. Er zal verantwoorde Vrijheid ontstaan.

handen om de aarde.jpgDe Elohim woon-werk gemeenschap leeft al in de nieuwe tijd die komt na de grote Omslag

In de Elohim woon-werk gemeenschap probeert men vanuit dienstbare eenheid en het Christushart, samen met de ongeziene (natuur en engelen) wereld, een voorbeeld neer te zetten. Dit gebeurt met vallen en opstaan. Het zijn de kinderen van de Wet van Eén, van het belichamen van de 12 dimensies van de ziel met elk 12 levels. De kinderen van de wet van Eén, van het 144 grid, activeren het paradijselijke, kristallijnen aarde netwerk van de nieuwe tijd, in henzelf. Zij gaan de weg gedeeltelijk (5-9de dimensie) of helemaal (6-13de dimensie). Zij zijn het die samen met diegenen die de 5 dimensies van hart en ziel belichamen, de nieuwe aarde voltooien.

De Elohim woon-werk-gemeenschap onderhoudt, samen met de Bovenwereld en Natuurwereld, de sacrale, hoger dimensionale Licht-Liefdes-energie van de Elohim Krachtplaats die zoveel bezoekers aantrekt. De Elohim gemeenschap wil een bezield voorbeeld zijn voor de toekomst van de mensheid, van één Aarde, één samenleving, één groepsziel en één Natuur!


Wat kun je zelf thuis doen?

de volgende stap.jpgZorg dat je niet blijft hangen in oude situaties waarvan je diep van binnen weet dat het te weinig uitdaging en ontwikkeling brengt. Vermijd gewoontepatronen en sta steeds nieuwe veranderingen toe. Wees “beschikbaar” en zet de volgende stap al is het nog zo eng. Dat vraagt de nieuwe tijd en je oorspronkelijke Zelf aan je. Vraag hulp voor je verdere ontwikkeling en richting. Open je voor het subtiele en ongeziene of volg de hoger dimensionale workshops o.a. ook gaan over het communiceren met je zieledelen, natuurspirits, engelen, moeder aarde en je ware natuur.

Laat je niet weerhouden door je geliefden maar vraag of ze je willen steunen

Zoek mensen om je heen die zich openlijker en kwetsbaarder uiten maar ook in hun Meesterschap staan. Volg op eigen wijze hun voorbeeld. Omgeef je met mensen die niet voortdurend in hun hoofd zitten maar leven vanuit het hart, ziel en buikgevoel. Zet je maskers, houdingen en rollen af en vertel hoe je er werkelijk over denkt en wat je echt voelt. Richt je niet alleen op de alledaagse, praktische of materiële kant van het leven. Heb alles over voor de volgende stap in je ontwikkeling. Integreer de hogere dimensies in jezelf en geef het een plek, juist in je gedrag en functioneren. Zet je intentie op Leven vanuit Overgave aan de grotere Leiding. Laat je niet weerhouden door je geliefden. Leef niet alleen voor het dagelijkse maar houd steeds je kosmische bestemming en Taak voor ogen.


Tips

Wil je een live of telefonisch consult van een van de Elohim Master healers, readers en coaches die deze Weg ook gaan?
Wil je info over je verdere Weg, richting of stappen? Of weten welke workshops bij je passen?
Wil je deelnemen aan de Elohim community om in de energie te zijn?

Voor gratis workshopadvies op readingsniveau kun je +31 (0) 597 541 539 bellen.


Contact en route

T: +31 (0) 597 541 539
E: info@elohim-centre.org

Klik hier voor openingstijden, route en vakanties


Auteursrechten
De auteursrechten op deze tekst zijn voorbehouden.

Volg ons op:

 Facebook  Youtube  Twitter  Linkedin