Droomtijdverbinding met de Aarde en Natuur (de God Pan)

Pas na je Droomtijdactivatie en de zuivering van je Hart kun je de 6de dimensie van eenheidssbewustzijn en Christusbewustzijn, volledig belichamen. (Het zijn ervan i.p.v. het er mee in verbinding staan of er naar uitreiken). Je persoonlijkheid zal zich na de Droomtijdverbinding verruimen met de hogere lichtfrequenties en je zult voorgoed functioneren als een multidimensionaal Wezen, een Pillar of Light meester die  samenwerkt met je magisch Kind. Je ontwikkelt je voorbij het kleine zelf en persoonlijkheids leven naar Eenheid. Je zult het gevoel hebben te leven in de grote tijdsflow waarin je kloktijd haar eigen plaats heeft en stress en druk zijn opgelost!

In de Droomtijd zal je (drukke) leven vanuit de kloktijd en vanuit je onzekerheid, transformeren

Je gaat functioneren vanuit de grote Kosmische Tijd, je vertrouwen, Creatiekracht en de flow. Je realiseert wat nodig is in jouw Leven vanuit je grote kosmische Zelf, dat samenwerkt met de Aarde, Pan, Merlin, Natuurspirits en Deva's. Zonder ontkenning van de gevoelens en behoefte van je innerlijk kind, levenssituatie of kleine zelf. Zo word je de Magiër die zijn/haar leven droomt en creëert zoals gewenst. In de Droomtijd bedenk of wens je iets, je gelooft erin met de Kracht en essentie van je scheppende Geest en Magisch Kind en alles wordt werkelijkheid. Je creëert je eigen Droom, blije omgeving en toekomst en die van de nieuwe Aarde als Pillar of Light en zuivere van Hart. Je magisch, onschuldig kind wordt actief. Dat kind gelooft niet in onmogelijkheden of tekorten maar in mogelijkheden en veranderingen.


Vreugde, Creatiekracht, Merlin, Sananda (1), Pan (2), Ra (3) Magie en Eenheidsbewustzijn

fantasie regenboog boom.jpgHet belichamen van de 6de dimensie betekent functioneren in het Rijk van Dromen, oneindige levensvreugde en Creatiekracht. In het Rijk van Merlin, Sananda (1), Pan (2) en Ra (3). Van Magie en Eenheid. Een Ontwaakte (onzelfzuchtige) Pillar of Light leeft vanuit dit rijk en vanuit het volledig potentieel, de essentie en levenstaak. Hij/zij laat elke pijn, verlatenheid en onzekerheid van het kleine zelf achter zich en doet mee aan het Grote CreatiePlan voor the New Diamond Earth. Voor nieuwe ideeën, omgangsvormen en scheppingskracht, met elkaar, de natuur, thuis en op het werk.

Elk jaar wordt een workshop gegeven waarin je in in de Droomtijd van je Magisch Kind en Creatiekracht wordt ingewijd

Dit is een 10-17uur een workshop waarbij je geactiveerd wordt in je 6de dimensie. Na afloop van de workshop zul je als (Ontwaakte) Pillars of Light je maatschappelijke en sociale plek nog meer kunnen gaan innemen! Velen zullen in de toekomst in kleine groepjes met elkaar gaan samenwerken voor nieuwetijds wij-organisaties en samenlevingsvormen die op hun beurt zullen leiden naar meer welzijn, wereldeenheid, gezondheid en overvloed. Des te meer je in de Eenheid van het Onvoorwaardelijke Meesterschaps-Hart en Magische kind functioneert, des te meer positieve mogelijkheden verschijnen er op je pad.

Ben je een (toekomstig) Al-Eenheids meester?

De Al-Eenheids-Meesters werken vanaf het aardse Plan of vanuit de Sferen maar zijn allen onderling verbonden, hetgeen een megaKracht voortbrengt. Misschien ben jij er zonder dat je het weet, ook een van. Zij zijn de scheppende Meesters van het 13-dimensionale Wit-Gouden Licht. Daarnaast dragen ze kleurstralen met eigenschappen die hun specialisme zijn. Zoals het groen en roze van de Aardehealers of het paars van Merlin (healers) en de violette Vlam van transformatie. Zij zullen uiteindelijk in alle chakra's en meridianen hun 6 tot 13-dimensionale Lichtlichamen belichamen doordat ze zich steeds verder zullen ontwikkelen. Ondanks soms innerlijk verzet, omwegen of tegenstand.

Aardse (aankomende) Meesters en Pillars of Light hebben vaak meerdere lichtlichamen al geïnstalleerd

(b.v. tijdens de Elohim workshop Kosmisch Vuur of het leven zelf). Hierdoor zal langzaam een vertaalslag van de hogere dimensies zich ontwikkelen binnen het dagelijks functioneren vanuit eenheid. Vaardigheden, een non duale houding en gedrag en het kunnen delen en schenken vanuit eenheid, wordt tekenend voor een 6D meester. Hij/Zij staat zonder voorbehoud of afscherming, midden op het speelveld van het (relationele) leven!

Hogere Merlin en Pan Magie van Atlantis en Lemurië!

Het belichamen van je 6 dimensionale zelf schenkt je de hogere Merlin- en Pan (Natuurgod) -Magie van Atlantis en Lemurië! Magische creatie-tools kunnen voortkomen uit je eigen lichaam na afloop van de workshop. Een groot Elohim-, en Druïdisch Kosmisch Bewustzijn, de Krachten van de Kabbalah, Kennis en Magie uit Egypte, India, het oude Perzië en de Keltische mysteriëen herkrijg je op vernieuwende wijze, stap voor stap, terug. Voorbij alle niveau's van Creatie, gebaseerd op Kosmische Wil-hoogste Intentie, creër jij met het grootste gemak.


Geloof niet in onmogelijkheden of tekorten maar in mogelijkheden

Wil je werken vanuit onschuld, vertrouwen, speelsheid en de zuiverheid van je magische Kind en Lichtmeester? Vanuit de flow van je belichaamde ware Zelf? Wil je dit ankeren voor de nieuwe Aarde? Wil je van je geloof in tekorten, onzekerheid, faalangst, slaagangst en je geloof in onmogelijkheden af?  De workshop "6D Magisch Kind, Vrij van tekorten, onmogelijkheden, onzekerheid" helpt je angst oplossen, brengt je vertrouwen op de Bron, hogere aansluitingen en ultieme scheppingskracht. Wil je je Hartewensen manifesteren, zowel individueel als voor de Aarde door het belichamen van je Magische Kind en Creatiekracht? Geef je dan tijdig op om mee te doen met deze buitengewoon mooie, magische workshop. Er zijn geen andere vereisten dan emotionele en psychische stabiliteit.

Voetnoot

1= universeel geascendeerde Jezus
2= Natuur God
3= Egyptische en Atlantische zonnegod

Contact
E: info@elohim-centre.org


Lees hier de ervaringen van deelnemers van deze workshop


Auteursrechten
De auteursrechten op deze tekst zijn voorbehouden.

Volg ons op:

 Facebook  Youtube  Twitter  Linkedin