Verlichting of verzet?

cosmic christ.jpgMaak helder wat jouw hoogste waarde heeft in het leven. Wat is het belangrijkste in je leven? Waar streeft je ziel naar? Soms zeg je te gauw dat het liefste dat je wenst zelfrealisatie, je ware zelf of verlichting is. Dit blijkt echter voor weinig mensen de hoogste inspiratie te zijn.

Veel cursisten voelen dat verlangen om de hele Weg naar verlichting te gaan

Ten minste ... dit denken en zeggen ze op openstaande Hartmomenten maar de daden zijn daaraan nog tegenstrijdig. Innerlijke onvrede en projecties zijn het gevolg. Immers het conflict tussen het ware wezen en de persoonlijkheid is niet opgelost en is de werkelijke oorzaak van verzet, fysieke problemen en onvrede. Het werkt zich intern en extern, uit.

Heb je alles over voor dat wat werkelijk waarde geeft aan je ziel en leven?

Pas als volkomen duidelijk is wat je echt ten diepste wilt, dan blijf je daar continue op gefocust. Zoek dat dus eerst uit. Want dan werkt je gevoel, energie, inspiratie, focus en aandacht als één grote kracht die gericht is op wat voor jou de hoogste waarde heeft. Je trekt dan je wens op het juiste moment, gesteund door het universum, in de stof.  Je leeft ervoor, ook al ben je er mentaal niet steeds mee bezig. Op de achtergrond en soms op de voorgrond, is wat je inspireert er toch wel dag en nacht. Of het nu om een kinderwens, goede relatie, baan of verlichting gaat, je bent bereid hier alles voor te doen en voor over te hebben.

Wat voor jou werkelijk waarde heeft is het meest zichtbaar door je daden

Niet in wat je denkt en je gevoelens. Daarom vraag ik je: weet je wel zeker dat je het ikje, al dan niet van de Pillar of Light, op wilt lossen en het ware Zelf wilt leven? De hele weg naar verlichting wilt gaan?

Tegenstand in het leven, fysieke klachten of projecties

Soms komen cliënten bij me voor sessies of vertellen ze tijdens een workshop dat ze voor de hele Inwijdingsweg willen gaan. Ik leer mezelf nu zien of dat werkelijk zo is en kijk waar hun daden en hartgevoel zich in het algemeen thuis op richten. Het is soms slechts een oppervlakte-opwelling van de diepere ziel of het ware Zelf door het Licht van de workshop of leraar.
Vaak wil het ego-ik eerst andere dingen in het leven, wat kan resulteren in een innerlijk en uiterlijk conflict. Tegenstand in het leven, fysieke klachten of projecties op mij als leraar/begeleider of het Elohim Centre doen zich dan voor.   

Heal eerst je onveiligheidsprobleem

Zorg er dus voor dat als je gaat voor je Inwijdingsweg en je ware zelf, het je hoogste prioriteit en gerichtheid blijft. Dat je inzet en commitment absoluut zijn. Alleen dan steunt de Bron je dwars door alle tegenstand of tegenwerking heen. Blijf wel met je Hart en Geest volledig aanwezig in het hier en Nu. Wees daarom zonder resultaatgebondenheid zodat jouw ikje er niet tussen komt. Heal eerst je onveiligheidsprobleem. Zorg dat je je onafhankelijke, innerlijke autoriteit, je eigen kracht-macht bent. Draag de volledige verantwoordelijkheid over je zelf en je Weg. Leg die niet bij je leraar of therapeut (of geliefde) want anders zul je je naderhand altijd teleurgesteld voelen in je leraar, therapeut of geliefde of je gaan afzetten. Herken je ouder-kind relatie!

Verzet je niet tegen wat Is

Alleen dan komt de diamanten werkelijkheid in zicht. Onthecht van alles waarmee je je identificeert. Je moeder of vader zijn, het man of vrouw zijn, je status of oordeel (over jezelf). Pel jezelf af tot je naakt en onschuldig bent. Het Christuskind bent. Zorg dat je geen kritiek en onvrede vasthoudt want dat is ook deel van de ik-droom. Wees de moeiteloze moeite en laat je leiden door innerlijke, sacrale (ego) stilte. Wees onschuldig, puur, open en functioneer vanuit intuïtief gewaarzijn.

Wees bereid alleen te staan

Sta toe dat de weg naar verlichting onvoorspelbaar en zonder gelukgarantie is. Wees trouw aan het sacrale in jou dat voorbij je ikje ligt. Maak je los van al je herinneringen, referentiekaders, alles wie je denkt te zijn in relaties en op het werk. Betrek niet alles op jezelf maar functioneer vanuit het zelfloze Zelf. Maak je los van alles waarin je een gevoel van zelfbehoud, niet hoeven veranderen en veiligheid vindt.

Hoe weet je of je klaar of verlicht bent?

Het gevoel van klaar zijn is dan heel duidelijk. Je identificatie ligt bij wie je bent door alle levens heen, wie je bent in je eeuwige Zelf als deel van Al-Eenheid. Je oneindig Bewustzijn/Hart maakt een eind aan je zoektocht.

 


draken in hart vorm.jpg

Tips: Van verzet en op de rem trappen naar verlichting

- Boek één of meerdere live reading-healing-coachingssessies om te kijken waar je ongemerkt de Goddelijke Stroom in jezelf nog blokkeert, waar nog needings en haakjes zitten in je (chakra) systeem en houding. Ontvang tips hoe je er zelf thuis aan kunt werken. 

- Ondersteunende zelfrealisatie tincturen:
Sekhmet-Hathor-Isis-Horus, Kruinchakra, Piramide Inwijding

- Met de inwijdingsweg geprogrammeerde en geactiveerde geo vormen kristallen

- Bezoek de Elohim Krachtplaats met helende tuinen, grote geovormen en het Inwijdingspad

- Verblijf zoveel mogelijk op de Krachtplaats


 

Vragen en tips

1) Wil je de egoloze weg naar verlichting en Godrealisatie bewandelen en inzicht en healing krijgen bij je volgende stappen? Boek dan een Reconnection healing met Gaia, je Oorsprong en het Christusbewustzijn/Eenheidshart. T: +31 (0) 597 541 539 E: info@elohim-centre.org

2) Bezoek de Elohim Krachtplaats, de zelfrealisatie tuinen en het Lemurisch bos waar je de codes op kunt halen voor deze multidimensionale ontwikkelingsweg naar Overgave en Godrealisatie.

3) Luister de E-learning opnames voor thuis en volg regelmatig de online groepshealingen die je helpen om in de energie van je ware Zelf te blijven.

4) Als je de bio tincturen set van de krachttuinen in je huis neergezet, til je je huis (prakijk) op voorbij de ik-ruis en helpt het je naar Godrealisatie en Overgave. Je kunt de tincturen intuïtief ook innemen. De tincturen zijn ook los verkrijgbaar, niet alleen als set.

 


Auteursrechten
De auteursrechten op deze tekst zijn voorbehouden.

Volg ons op:

 Facebook  Youtube  Twitter  Linkedin