De Diamanten Codes en multidimensionale nieuwe Aarde

Gouden engelen licht, multidimensionaal.jpg We worden opnieuw vooruitgestuwd door grote kosmische krachten en veranderingen. Ze vernietigen onze oude ego-vormen van water en gevoel, van vuur en kracht. 6D+7D Passie, Creatiekracht en vernieuwing voor de nieuwe Aarde vanuit onze Goddelijke Essentie, komen binnen in onze pijnappelklier, emoties, levenssituaties en cellen.

Ons kosmisch Avatar bewustzijn

Als we onze oude zelf-comfortzone en gewoontepatronen kunnen vernietigen of loslaten, zal onze 6D Sirius energie met de 6D acension-code van eenheid, structuur, Christuskracht en aarding, gemakkelijk door kunnen dringen in onze aura, lichaam en aarding. Lukt dit niet helemaal dan kunnen emoties, hoofdpijn of andere problemen in het hoofd, hoge bloeddruk of duizeligheid optreden. Sluimerende klachten kunnen zich versterken. Tijdens en na Pasen zal onze 7de dimensie met ons kosmisch Avatar bewustzijn en Liefde in ons functioneren kunnen doordringen.

Recentelijk is de Aarde voorgoed multidimensionaal geworden

Dat betekent dat we subtiele voelen, hogere bewustzijn, een grotere integriteit, openheid en een functioneren vanuit de ziel en bezieling, nodig zullen hebben om gezond en fijn te kunnen blijven bestaan op Aarde. Mensen die slechts kunnen leven vanuit de mind, emoties en wil zullen geen nieuwe incarnatie op Aarde kunnen krijgen maar t.z.t. op een andere planeet/sterrenstelsel, verder ontwikkelen. De meesters op Aarde die reeds leven vanuit hun multidimensionale ziel en lichtbody, zullen zich na de Paasdagen gemakkelijker openen voor de 6+7de dimensie. Zij zullen deze nieuwe energie met de Diamanten Codes gronden voor al het leven op Aarde. Nieuwe ideeën, wijgevoel en hogere inzichten en kennis, zullen in manifestatie worden gebracht. Net als meer eenheid met elkaar en de natuur.

Dromen en levenstaken komen tot werkelijkheid

Een creatieve flow komt tot ons. De oorspronkelijke eerste 2 Elementen (water en vuur) zullen op de hoogste wijze in de mens samenkomen en uitdrukking willen vinden. Dichters, schilders, natuurmensen, kunstenaars, filmmakers en schrijvers zullen inspiratie vanuit hun hoger potentieel ontvangen. Dromen en levenstaken komen tot werkelijkheid voor eenieder die de oude wil, mind en comfortzone achter zich kan laten. Nu, of bij de volgende kosmische duw, want er volgen er dit jaar nog meer.

Magische 6D scheppingkracht zal een nieuwe realiteit creëren!

Het Rijk van Shamballa, het 7D Rijk van de Lichtmeesters in de sferen, zal zich op Aarde voortzetten in de wereld van materie en in ons belichaamd Meesterschap. Zij/wij, kunnen alles creëren wat we verlangen omdat we niet langer zullen geloven in onmogelijkheden of zullen denken vanuit afgescheidenheid. Onze aandacht leert zich blijvend te richten op wat we voor ogen willen houden (vuurkracht). Via de 6D poort krijgen we toegang tot alle hogere, galactische dimensies, krachten, gaven en steun, die we de komende jaren, één voor één, zullen leren belichamen.

2e chakraMannelijke en vrouwelijke verenging, onze sacrale buikpoort en geslachtsorganen

Onze 8ste dimensie brengt de vereniging van het mannelijke en vrouwelijke en de 9de dimensie brengt deze tot eenheid in ons 2de chakra, innerlijk kind en de seksuele organen. Het pure, gouden en Diamanten Licht zal onze sacrale buik-Poort, welke eonen lang dicht is gebleven, openen. Goddelijke Hart-Co-creatie, verlichte relaties, seksualiteit en samenwerkingsverbanden, zullen mogelijk worden. De hoogste bedoeling kan op Aarde worden gebracht! Wil je jouw sacrale buikpoort openen, bekijk dan deze workshop.

Indalend Licht met de Diamanten Codes

Het indalend Licht met de Diamanten Codes is bedoeld voor de Meesters en Avatars die de Goddelijke Intelligentie, i.p.v. de stem van het ik, zonder angst gehoorzamen. Zij zijn tevens hele gewone mensen met allerlei “foutjes”, die leven vanuit een grotere overgave, bezieling en passie. Zij zijn de kinderen van de Wet van Een, de Stralenden. Ze hebben de opdracht om medeschepper te zijn voor de Nieuwe Aarde en voor haar volgende generaties Paradijskinderen die in eenheid met de natuur zullen leven. Als deze tekst jou raakt hoor jij daar waarschijnlijk ook bij.

Grote vernietigende en helende Vermogens

We zullen deze enorme 6+7D Zonnekrachten (Drakenkrachten) leren beheersen en daarmee beschikken over grote vernietigeoranje draaak.jpgnde en helende Vermogens. Het is de bedoeling deze schoenen nu aan te trekken en onszelf niet langer te zien als een ikje dat alleen is. We zijn Eeuwige Zielen en Goddelijke Meesters met een aards lichaam. We herinneren ons steeds beter onze Oorsprong en Creatiekracht waardoor we in staat worden gesteld het Leven te vieren vanuit de vreugde van verlichting en creatieve, bezielde wij-passie.

Het grote werk doen ondanks de tegenkrachten

Een steeds grotere groep Paradijskinderen die multidimensionaal Meester worden, zal vanuit aanvoelend en daadkrachtig vermogen, in afstemming met Moeder Natuur en de geestelijke Wezens van planten, zonnen en engelen, in liefde en toewijding het Grote Werk doen ondanks de tegenkrachten. De tegenkrachten zullen ons afhankelijk willen houden van fossiele brandstoffen, techniek zonder liefde, het oude geld- en machtsysteem, het onzekere denken en onze comfortzone. 

Sacrale huizen, tuinen en organisaties

Toewijding en Liefde, denken en daden vanuit hart en buik, een voortdurend besef van ons eeuwige Zelf en zijn/haar Kracht, te zijn, brengen ons, onze mensen en werken, onder de hoede en steun van grote Goddelijke en Devische Krachten. In de hogere sfeer rondom de Aarde wachten grote Wezens van Liefde en Christuskracht op de mogelijkheid van indaling in de Rijken op Aarde via de 6-9 dimensionale Aardemeesters. Samen zullen we de Aarde, de plekken waar we werken en wonen in eenheid met de grote Goddelijke Krachten en subtiele wezens van de Natuur, tot sacrale plekken maken. Die plekken zullen in de huizen, tuinen en organisaties van toegewijde Aardemeesters ontstaan en zich verbinden tot een enorm netwerk over de Aarde. Het Elohim Centre is daar het middelpunt van. De tegenkrachten zijn bang voor ons (gezamenlijk) Werk en zullen saboteren/inhaken op ons ongeloof, onvermogen, in te korten denken, te weinig zelfvertrouwen hebben of niet genoeg vertrouwen hebben op het Licht, e.d.. Wees angstloos en weet dat het Goddelijk Licht altijd wint/sterker is! Voel je verbonden!

Diamond_earth_grid.jpgHet multidimensionale (kristallijnen) Christ netwerk om de Aarde en jouw huis als Lichtpunt daarin

Ieder die het Elohim Centre en de Krachtplaats bezoekt of vanaf een afstand mee-resoneert, ondersteunt dit nieuwe Aardse en het multidimensionale (kristallijnen) Christ netwerk. Tijdens een bezoek aan de helende zelfrealisatie-tuinen, tijdens Elohim master sessies, verblijf of workshops, worden jouw Diamanten Codes verder geactiveerd. Helderziend is dat duidelijk waar te nemen en voor bezoekers ook voelbaar als meer opengaan, meer inzicht en bezieling. De Codes versnellen de eigen kosmische en aardse bestemming en ideeën, het indalen van de Goddelijke Essentie en het versnellen van samenwerkingsmogelijkheden met elkaar, Shamballah en de natuurspirits. De Diamanten Codes maken van jou, je huis en werkplek een Lichtvortex, een belangrijk lichtpunt, in het grote kristallijnen eenheids netwerk om de Aarde.


Belangrijke workshops om je multidimensionale zelf en lichtlichamen in te doen dalen zijn:

1) Kosmisch Vuur
2) 6-9D, Volledige creatiekracht, seks, liefde en verlichting, sacrale buikpoort
3) 9-12 D, Levende Liefde Zijn, manifesteren van je buik

Belangrijke Zelfrealisatie bio tincturen

Pillar of Light - Sekinah
Elfentuin - innerlijk kind
Hartchakra - dienstbaarheid


Contact en route

T: +31 (0) 597 541 539
E: info@elohim-centre.org

Klik hier voor openingstijden, route en vakanties


Auteursrechten
De auteursrechten op deze tekst zijn voorbehouden.

Volg ons op:

 Facebook  Youtube  Twitter  Linkedin