Samenwerken, co-creeren. Pillars of Light gepushed om verder te gaan

Geschreven door Joke ElZiam Nootebos

 

Nieuwe aarde.jpgCo-creeren is voor mij “samenwerken vanuit het onafhankelijke, egoloze, vrije ware Zelf voor een gezamenlijk grotere doel”.  Samenwerken betekent voor mij “elkaar helpen” wat op zich helemaal prima is maar niets te maken heeft met de missie van Pillars of Light. Immers Pillars of Light zijn bedoeld om vanuit alle lagen in eenheid te functioneren om daarmee een bijdrage te leveren aan maatschappelijke veranderingen en het evolutieplan.

De uitdaging en druk van de Kosmos die op de Pillars of Light wordt uitgeoefend

Bij samenwerking kan vaak de top van het grotere werk waarvoor je samen bent nooit permanent gedragen worden omdat de (niet-gezuiverde) afhankelijkheid of ego-ik-comfortzone, vroeg of laat macht-onmacht, oordeel of wrijving, naar boven zal brengen. En dan vallen de leunende, afhankelijke en elkaar terugduwende zuilen weer om en kan het grotere Plan niet langer gedragen worden!

Als Pillar of Light moet je eerst op jezelf kunnen staan en kunnen doorgaan vanuit de grote hartstocht

En praktisch/zakelijk zowel als "hoog", ondernemend vanuit je Zijnsstaat, mannelijk en vrouwelijk kunnen zijn en je persoonlijkheid in dienst hebben van je ware Zelf. Dat is momenteel eerst de uitdaging en druk die de Kosmos ovebrengt op de Pillars of Light. 


Vriendschap, familie en relatie(s) houden je ikje gevuld en veilig 

Deze vriendschappen zullen je juist kunnen weerhouden van je Weg. Het ego-ikje geeft die comfortzone niet zomaar op, ondanks als je diep van binnen weet dat je aan hen en je ikje, blijft hangen. Vaak wordt er ook gezocht naar samenwerking vanuit dezelfde afhankelijke (spirituele) vriendschap(pen). Een dergelijke leun-samenwerking is dan een ontkrachting van de eigen verdere weg, namelijk het worden van het volledig potentieel en multidimensionale ware Zelf. Het ware Zelf is immers onafhankelijk en vrij en staat en steunt op zichZelf als een zuil van Licht. Het leunt niet tegen elkaar.

Co-creëren zonder dat het inzakt

Het vinden van je Pillar of Light levensbestemming en vervulling gebeurt zo gauw het ik-loze ware Zelf niet alleen in het hoofd en hart gerealiseerd is maar in alle chakras (denken, doen, gedrag),  voelbaar wordt. Dit gebeurt nadat je Drive, vuurkracht en onthechtingsproces van je oude ik-leven, doorzetten. Deze volledige Weg is de groei die éérst nodig is voordat je als Pillar of Light kunt co-creëren zonder dat het inzakt.

Veel Pillars of Light voelen zich steeds vaker hopeloos doordat ze vastzitten Wij-gevoel.jpg

Het is om te co-creeren voor de nieuwe maatschappij, dat vele Pillars of Light een drive in zich voelen stuwen die steeds meer wordt aangezwengeld door Bronkrachten. Een drive om “iets te gaan doen”. Iets anders dan het leven om jezelf te laten draaien. Het is door het blijven hangen in de comfortzone van (spirituele) vriendschap en relatie(s) dat zo vele Lichtwerkers en Pillars of Light zich vaak hopeloos voelen omdat “hét gewoon niet komt”. Misschien ondanks het helpen van mensen of het boek dat je schrijft.


Als het uitzichtloze gevoel dieper in je ziel snijdt

Zo gauw het uitzichtloze gevoel dieper in je ziel snijdt en dagelijkse afleiding niet meer werkt, ontstaat de bereidheid de ego-ik-loze Weg verder af te maken. Van “alleen” naar “Al-Een” te bewegen voorbij alle angsten en innerlijk verzet. De noodzaak elkaars steun te zoeken of willen zijn, elkaars handen vast te houden, wordt dan ook losgelaten. Als je zover bent dat je je kunt onthechten van het nodig hebben van de vriendschap(pen), lost ook projectie en oordeel op en verwerkt de Pillar of Light de meeste gevoelens en vragen vooral in zichzelf/de Bron, zonder ze eerst te willen afstemmen met elkaar. Pas dan komt er ruimte voor iets anders, een nieuwe Weg ...

Dag en nacht gevuld worden met de Bron en je Droom

Werkelijk co-creëren (of verlichte relaties) met anderen ontstaat als je dag en nacht gevuld wordt met de Drive in je. Als je eigen leven niet meer voor gaat. Als al je chakra’s en gewone zelf hiervan doordrongen zijn. Dan “loop” en doe je vanuit Inspiratie” zonder dat anderen je hoeven te inspireren of aanzetten. Of dat je energie en goede zin instorten. Dan ben je met wat je kunt betekenen voor anderen dag en nacht bezig en laat je er niets en niemand tussen komen omdat het iets groters omvat dan jezelf.

Kosmische Vreugde en Geluk

Kosmische Vreugde en Geluk zijn gerelateerd aan deze Drive en groeiweg van de Pillars of Light. Net als een werkelijk vervullend leven en oerveiligheid. Ook al is er onzekerheid of angst voor stap A en weet je niet waar je uitkomt, moet je hem eerst alleen zetten en is er geen enkele garantie, de Drive en het murf zijn van het ego-ikje, je comfortzone en het gevoel vast te zitten, moeten zo groot zijn dat je niet kunt uitstellen. Dat je niet anders kunt dan een stap zetten in het onbekende waarvan je diep van binnen voelt dat het klopt.  Het is dit onbekende en het niet weten waar het heen leidt, dat juist bedoeld is. Het betekent Leven vanuit  Overgave en dag en nacht beschikbaar zijn zonder het ik-weten en begrijpen of de (spirituele) ego-ik-doelen!


De Christuskracht wordt werkzaam en ondersteunend aan je/jullie Werk


Verlichting.jpg

En als je dan kunt samenwerken met nog zo'n verlichte Pillar dan is er sprake van co-creatie. Je helpt elkaar maar ook, en vooral voor, die gezamelijke grote Droom of taak, vanuit een permanente hartstocht of Drive waar je beiden niets tussen laat komen. Daarbij  sta je op eigen Bron-benen en de ander ook! De Christuskracht wordt dan werkzaam en ondersteunend aan het werk. In  deze voorspoed Flow is eén en één veel meer dan twee en doen vaak ook Moeder Aarde en de natuurspirits (ongezien) mee ...


Ben je bereid je ego-identificatie-restanten te onderzoeken en ze echt los te laten

De Weg vraagt in het laatste stadium om het innerlijk loslaten van het nodig hebben van je (spirituele) groep of je geliefde. (werk, wensen, uitgaansleven, enz.). De ander die je begrijpt en waar je je ei kwijt kunt. Kun je alle gevoelens, pijn en behoeftes in jeZelf verwerken want eerst moet het kopje leeg voordat het opnieuw gevuld kan worden met iets mooiers en groters dan je spirituele persoontje en haar relatie.

In het lege kopje ontstaan de relatie met de Bron, co-crëeren en verlichte relaties

Durf je te leunen tegen dat iets groters is dan je vriend(in), iets dat je draagt door het Leven, te leunen tegen de universele Liefde die overal is? (Je weet wel dat het universum op je past maar als je helemaal alleen bent en stappen moet zetten, vertrouw je dan ook nog daarop? Als alles tegenzit voel je je dan nog oerveilig in de handen van de Bron (in jouw Buik) en zet je dan nog stappen?) 
Ben je bereid dit te onderzoeken? Durf je je over te geven (voorbij je ik-oppasser en comfortzone)?

Je ego-ikje wil NOOIT veranderen of een comfortzone opgeven, dat is eigen aan het ikje

Als de grote kosmische Drive je echter nog verder stuwt in de richting van zelfrealisatie, Godrealisatie, verlichting, de Pillar of Light ik-loze liefdesweg naar je basischakra en evolutie-stappenplan, dan gaat je ego-ik brommen en komt het in verzet tegen de Drive in jou. Je denken en ik-oppasser maken allerlei verklaringen die jezelf gaat geloven… Wijsvingers, oordelen, innerlijke onvrede, verzet tegen iedereen die dit diepere weten van jeZelf (on)bewust aanraakt kunnen mede omhoog komen…

1122Wil je weten wat je ego-ik identificaties zijn en wat je weerhoud?

Maak dan een afspraak voor een sessie bij Elohim reader-coach Marlisa (en vervolgens bij mij na overleg met haar). Zelf geef ik alleen live sessies voor de Pillars of Light die bereid zijn hun comfortzone en uitstelgedrag daadwerkelijk los te laten om de hele Weg te willen gaan.

Voor info en een afspraak via ons kantoor

'

Contact en route

T: +31 (0) 597 541 539
E: info@elohim-centre.org

Klik hier voor openingstijden, route en vakanties


Verlichting schema.jpg

Pillar of Light opleiding en spirituele coach

Zie meer bij de Beroepsopleiding Healer Reader Coach "Volledig potentieel, zelfrealisatie"


Bio Kruidentinctuur of bio zelfrealisatietinctuur

Bio kruiden tinctuur of bio zelfrealisatie tinctuur om je weg te bekrachtigen en jezelf te openen en ontwikkelen


Pillar of Light healing-reading-coachings sessie

Contact en route

T: +31 (0) 597 541 539
E: info@elohim-centre.org

Klik hier voor openingstijden, route en vakanties


Auteursrechten
De auteursrechten op deze tekst zijn voorbehouden.

Volg ons op:

 Facebook  Youtube  Twitter  Linkedin