Ik ervaar het als een groot geluk om mensen te mogen begeleiden naar volledige verlichting

Geschreven door Joke ElZiam Nootebos

Gouden engelen licht, multidimensionaal.jpgIk ken nu al een aantal mensen die in de staat van zelfrealisatie of verlichting zijn gekomen en in één enkele daalt nu ook Godrealisatie in. Ik vind het werkelijk prachtig om dit van zo nabij te mogen coachen en meemaken. Het is een wonder van de Tijdsgeest dat het ego zo transparant kan zijn en onthechting daarvan bij zoveel levensthema’s mogelijk is!

De volledige verlichting van de Pillars of Light
Zelfrealisatie, de verlichting van hart en mind, kent vele wegen en leraren om dat te bereiken. Voor Godrealisatie en volledige verlichting (door de wereld van innerlijk kind, materie, geld, relaties, seks, onveiligheid), en Godrealisatie kun je het beste terecht bij het Elohim Centre. Bij volledige verlichting en Godrealisatie zullen ook de mannelijke en vrouwelijke eenheid, de eenheid van multidimensionaal bewustzijn/Gaven en het aardse praktische, zowel als de eenheid met de natuur, zijn plek krijgen. Dit is de Weg van de Pillars of Light die in één van hun levens afgerond zal worden.

Mijn levenswerk en de Elohim Krachtplaats
Het bewustzijn van deze mensen samen brengt uiteindelijk de wereld naar éénheid en vrede. Mijn levenswerk is hieraan bij te dragen. Daarin telt geen privétijd. Een grote, en niet altijd makkelijke Taak, ook al staat de hele Bovenwereld en Gaia me bij en krijg ik veel hulp van lieve mensen. Mijn Taak vervul ik d.m.v. workshops, persoonlijke coaching en de Krachtplaats ontwikkeling. Ik bied voor bezoekers verblijfsmogelijkheden en helende tuinen aan op de Elohim Krachtplaats omdat daarin dit alles geankerd ligt voor eenieder. Iedere bezoeker opent ongemerkt steeds een stapje verder in de eigen ontwikkeling en bedoeling van het leven. Sommigen nemen dat heel bewust waar en anderen wat minder.

De gevorderde Pillars of Light
Een aantal Pillars of Light die een tweejarige opleiding hebben gevolgd bij mij, hebben gevoeld dat de tijdsgeest hen riep om deze hele Weg naar Overgave te verdiepen. Zij konden niet anders. Nog steeds komen zij geregeld voor sessies en voor het herhalen van workshops. Samen zoeken we dan naar herhalingsworkshops  waarbij voor hen de energie overdracht naar verlichting en verdere zuivering, het sterkst kan werken.


In 2013 en 2014 liet de tijdsgeest mij iets bijzonders zien
Namelijk een groot verschil  wat betreft de mensen die af en toe eens een workshop herhalen voor hun weg naar verlichting, en af en toe eens en zelfrealisatie coaching sessie nemen,  versus diegenen die 1 keer per 4-6 weken komen voor een workshop of sessie en daarnaast ook wekelijks één E-learning of online transmissie volgen. Bij die laatste groep zie ik een enorme versnelling naar verlichting en dat is nieuw!  In 1-2 jaar tijd wordt verlichting en soms ook Godrealisatie, een feit!

Hoe zien de verlichting sessies bij Joke eruit
Voort diegenen die klaar zijn voor deze Weg geef ik verlichtingssessies. Ik read dan waar nog needings, haakjes en ego-identificaties zichtbaar zijn in de verschillende chakra’s en vertaal dat naar de dagelijkse levenssituaties, gedrag, houding en omgangsvormen. Deze onbewuste patronen zichtbaar maken is soms behoorlijk confronterend. Daarom zijn deze sessies alleen mogelijk voor de gevorderden op het pad van zelfrealisatie. Mensen die niet reactief maar bewust genoeg zijn om te voelen of het klopt en van de ego-werking ook echt afwillen. Mensen die dat mee naar huis nemen als huiswerk om op te letten. In volgende sessies kan daarna een mengvorm plaatsvinden van healing op meerdere wortels van patronen. Zoals dieperliggende onveiligheid, trauma’s, in tekorten geloven, ouder-kind-overdracht.  Tijdens de sessie ontvangt de cliënt steeds de energieoverdracht vanuit mijn verlichte staat. Daarnaast bevordert ook het readings- en coachingsgesprek , de indaling van verlichting in diverse chakra’s.

Staat van Bevrijding en Overgave
Bij een geregelde (4-6wk) terugkeer voor een sessie of workshop, zal, alvorens de oude gewoonte, thuis en op het werk, weer teveel is opgepakt, de volgende verdieping dan alweer “doorzakken”. Juist doordat de tussenstops kort zijn, valt de cliënt/student ergens doorheen en komt in een steeds ruimere staat van Bevrijding en Overgave, zonder al de ik-ruis.
Het is voor mij als een wonder en groot geluk dit van zo nabij te mogen mee te maken!

In Liefde,
 Joke ElZiam Nootebos

 

Vragen en tips

1) Wil je de egoloze weg naar verlichting en Godrealisatie bewandelen en inzicht en healing krijgen bij je volgende stappen? Boek dan een Reconnection healing met Gaia, je Oorsprong en het Christusbewustzijn/Eenheidshart. T: +31 (0) 597 541 539 E: info@elohim-centre.org

2) Bezoek de Elohim Krachtplaats, de zelfrealisatie tuinen en het Lemurisch bos waar je de codes op kunt halen voor deze multidimensionale ontwikkelingsweg naar Overgave en Godrealisatie.

3) Luister de E-learning opnames voor thuis en volg regelmatig de online groepshealingen die je helpen om in de energie van je ware Zelf te blijven.

4) Als je de bio tincturen set van de krachttuinen in je huis neergezet, til je je huis (prakijk) op voorbij de ik-ruis en helpt het je naar Godrealisatie en Overgave. Je kunt de tincturen intuïtief ook innemen. De tincturen zijn ook los verkrijgbaar, niet alleen als set.

 


Auteursrechten
De auteursrechten op deze tekst zijn voorbehouden.

Volg ons op:

 Facebook  Youtube  Twitter  Linkedin