Volgt jouw ontwikkelingsniveau de meesters van het Witte Licht?

Lichtmeester Kuthumi

Een team van liefdevolle geascendeerde lichtmeesters staat voor je klaar om je de weg te wijzen naar Eénheid. Lichtmeester Kuthumi die je voert naar verlichting vanuit de gewone dagelijkse werkelijkheid en je in contact kan brengen met je Goddelijke Vonk. Via zijn bewustzijn zul je vanuit Eénheid en Liefde, je bewustzijn voorbij het solaire Plan van je persoonlijkheid en ziel ontwikkelen naar galactisch en universeel of Goddelijk bewustzijn (je Goddelijke Vonk daalt in je denken, doen en voelen). Kuthumi is de eerste zaaddrager van het Christusbewustzijn. Jij bent er ook één. Hij helpt het Christusbewustzijn in jou en wereldregeringen te brengen. Kuthumi is ook verbonden aan de Melchizadek-orde.

aartsengelen.jpg

Een Messiasfamilielid worden

Wanneer je het licht van Eénheid en Liefde op Aarde begint te brengen, mede door te leven vanuit je ziel, hoger zelf en je Christus-Hart, zul je automatisch een Messiasfamilielid worden. Als je je verder blijft openen, zul je bewust samenwerken met de reeds geascendeerde lichtmeesters van de witte broeder- en zusterschappen vanuit het Christus Licht (witte Straal). Ook zij zijn, omdat ze de witte Straal van het Christus/Boeddha-bewustzijn en Liefde volgen, leden van de Messiasfamilie en steunen je daarom met hun netwerk krachten.

Magiër en Pillar of Light

Wanneer je je tevens ontwikkelt in de hogere dimensionale sferen, kun je een groot magiër en Pillar of Light worden, maar zolang je niet de egoloze weg van hogere Liefde, Eenheid en verlichting volgt, zul je geen Godrealisatie bereiken (volledige indaling Goddelijke Vonk). Alleen beschik je dan wel over meer hart, bewustzijn, paranormale en subtiel voelende of helende vermogens en help je anderen daarmee.

Aartsengel Michael

Aartsengel Michael is een lichtmeester die vele leden van de Hoger zelf -Messiasfamilie helpt aan kracht, bescherming, inspiratie en moed om je zieleweg en zelfrealisatiepad vanuit het hart te gaan. Hij is betrokken bij vele van je plannen. Hij zet je aan tot actie en inspireert je. Daarvoor kun je hem altijd roepen!

Aartengel Metatron

Aartsengel Metatron is een grote medeschepper en werkt rechtstreeks onder de Goddelijke orde. Hij werkt op multidimensionaal en universeel niveau aan het optillen van de mensheid en helpt ook jou en je medemensen om hogere liefdestrillingen en meer bewustzijn te verspreiden. Hij is ook diegene die aanzet tot workshops als Kosmisch Vuur, waarbij vele mensen geactiveerd zullen worden in hun lichtlichamen voor hun uitlijning met hun eigen Goddelijke blauwdruk. Hij werkt voor het grote Masterplan van de hele Melkweg, de ascension van de Aarde en het collectief bewustzijn. Je kunt hem ook zelf vragen om je Lichtwerk te bekrachtigen. Hij verbindt zich daarvoor met vele andere geascendeerde lichtmeesters en teams in de sferen en met jou als meester op Aarde. Ook werkt hij met heilige geometrie via het Lu-Sirius-counsel. Zijn krachten zijn groots! Je groei versnelt.

Jezus/Sanandass

Jezus/Sananda draagt het Christusbewustzijn- en Messiasfamiliezaad tot in de hoogste dimensie. Hij helpt je universele Liefde, zelfrealisatie tot een volledige verlichting in alle dimensies en chakra’s te brengen. Het Licht van je ware Zelf komt in jouw gewone mens-zijn-leven zogauw je bereid bent steeds naar de hoogste Bron en zuiverheid in jezelf te luisteren. Je gaat leven volgens een grotere Waarheid. Jezus/Sananda helpt je tevens de poort voorbij je ascension door te gaan, naar de hoger universele niveau’s van Godrealisatie. Samen werk je dan voor het nieuw Jeruzalem, het nieuwetijds Eenheidsbewustzijn van de Mens en Aarde. Hij geeft je steeds nieuwe aanzetten voorwaarts, alsmede veel informatie. Vele teams en Masters werken via zijn hulp en bewustzijn en sluiten zich vanuit de sferen aan bij jouw ware Zelf-dienstbaarheid.

Lord Maitreya

Lord Maitreya is de grote meester der omwentelingen. Hij verkeerd in een onsterfelijk lichaam en werkt d.m.v. de planetaire Logos o.a. van de Aarde, voor het doorkomen van het zevende Gouden Tijdperk. Bij elk gouden Tijdperk was hij ook de grote transformator. Hij brengt de twaalf Kosmische Stralen binnen en het overkoepelend universele Liefdesveld. Deze Stralen activeren ook je elektronische zielelichtlichamen voor je ascensionproces, zoals dat ook versneld gebeurt in de Elohim workshop Kosmisch Vuur.

Melchizadek

Je bent een lid van de Melchizadeks als je je ontwikkelt tot in de hogere dimensies en de twaalf Stralen in je zijn geïntegreerd. Ze worden geïnstalleerd in je “vurige wagen” of te wel “Merkivah”. Dit is de dubbele piramidevorm om je heen waarin alle energie opgeslagen ligt voor het worden van je Oorspronkelijke ware Zelf en je kosmische Taak op Aarde. Zodra je dertiende elektronische lichtlichaam van Godrealisatie actief gaat worden ben je een Meester op Aarde zowel als in de sferen en lid van de Melchizadeks, die, net als jij, samenwerken voor de evolutie van Melkweg en Aarde aangaande liefde en eenheid.

Diamond_earth_grid.jpgHet kristallijnen grid

Het zijn ook de menselijke Melchizadeks en Messiasteamleden die het kristallijnen grid op Aarde ankeren. Dit is de blauwdruk van het nieuwe Gouden Tijdperk in het aardse systeem.
Melchizadeks en Messiasleden nemen automatisch zware energie van de Aarde en hun woon-werk-omgeving op en transformeren dit door hun eigen multidimensionale en universele licht. Zo worden de Aarde en de mensen om hun heen lichter. Wanneer zij hier echter bewust kennis van hebben, kunnen ze ook bewust nieuwe lichtvortexen (aarde-kosmos-lichtspiralen) plaatsen voor de nieuwe tijd, nieuwe leylijnen aanleggen, het watersysteem verlichten (is gevoelsysteem van Moeder Aarde), kortom de eigen omgeving en de Aarde in de trilling brengen van Eénheid en open maken voor meer natuur (wezens).

Lichtspiralen plaatsen voor het samengaan van  mens, natuur, planeet en hogere sferen

Op de paradijselijke plekken waar deze mensen vertoeven zal steeds meer licht komen en zal ook Moeder Aarde zich openen en krachtplaatsen creëren. Wanneer meerdere Melchizadek-teamleden tezamen werken zal dit een enorme invloed hebben op de directe omgeving zowel als in het collectief bewustzijn van wereldbevolking en natuur. Deze bundeling van nieuw licht via de geestelijke aura van de Aarde zal overal versnelling brengen. Dit betekent letterlijk dat er dan snel ook elders meerdere lichtgroepjes, hartmensen tezamen zullen komen, in bedrijven, in centra’s,  tot het licht uiteindelijk het omslagpunt bereikt en de hele Aarde omvat. Dit zal de tijd zijn voor een oproep aan de massa om ook te ascenderen naar Eénheid en een bijdrage aan de nieuwe maatschappij.

In je Meesterschap gaan staan wil zeggen zelf een verlichte, ware Zelf  Meester op Aarde te zijn

Meesterschap vanuit je ware Zelf zal door velen bereikt worden in de komende jaren (tot aan 2017).
Wanneer je steeds door innerlijke groeiverschuivingen gaat, verandering voelt in je leven, je verbonden voelt met de nieuwe tijd en meer vanuit liefde leeft, heb je grote kans dat ook jij daarbij hoort. Je verlichtingtijdstip is reeds lang tevoren bepaald. Je zult je vanzelf aangetrokken voelen tot een omgeving en mensen die dit proces en je Taak bij je op gang helpen brengen en je helpen je lichtlichamen, een grotere verantwoordelijkheid en zelfrealisatie tot in je basis te activeren. Je wordt geleid en zult een innerlijke drang volgen waar hemels en aards, ik en wij, mannelijk en vrouwelijk op zijn plek zullen vallen.

Waar sta je op je Weg?

Je zult eerst je leven vanuit het Christusbewustzijn en vanuit een grotere integriteit, verdiepen. Je ziel en ware Zelf zullen zich steeds meer in je gedrag uitdrukken, ook tijdens een conflict of probleem. Zo word je een Messiasteamlid. Als dit grotendeels bereikt is, zul je je automatisch openen voorbij de solaire-persoonlijkheids-niveaus in de galactische dimensies van je hogere ziele-lichtlichamen en grotere subtiliteit. Een ontwikkeling van persoonlijk zelf naar zielezelf. Je lichtlichamen en hun gaven uit andere dimensies zijn niet alleen in die dimensies aan het werk, maar maken nu tevens deel uit van wie je bent op Aarde. Je straalt meer licht en bewustzijn uit en functioneert meer vanuit je buik en Zijnsstaat dan vanuit je mind en emoties. je bent veel minder reactief. Je zieletaak zal dan waarschijnlijk aangegaan of klaar zijn en de universele of kosmische Taak begint te stuwen net als de verlichte staat van je ware Zelf.

lichtlichaam.jpgJe Adam-Eva Kadmon-lichaam

Verschillende van je lichtlichamen zijn aldus reeds actief en vormen je Adam-Eva Kadmon-lichaam. Dit lichaam is de perfecte afstemming van het fysiek-etherische lichtlichaam op het midden en hoger galactisch, 6-9 D, niveau. En op de 12 elektronische Stralen die je Ik-Ben-lichaam en Godrealisatie, tot in je basischakra, zullen gaan binnenhalen. Je raakt opgevuld met de Bron en hebt je lichtvrienden niet langer nodig om er je diepste zieleleven of besluiten mee te delen. Ook lost eigenliefde en zelfwaardering op die gelinkt is aan de hulpgever in jou. Je wordt steeds meer je engelen-essentie, rust en stilte. Er wil een nieuwe verantwoordelijkheid en Taak ontstaan die beter resoneert met je Goddelijke Zelf. 

Jouw Goddelijke Vonk en de identificatie met je eeuwig Zelf

Je Goddelijke Vonk bevindt zich nog voorbij de poort van de hoger galactische hemelen, de dimensies van de Pillar of Light. Je bereikt dan de poort tot het universum waar de volledige perfectie van de vader en moeder God, de Al-Eenheid zich bevindt evenals jouw identificatie met en gevoel van, "eeuwig Zelf". Tijdens de Elohim workshop Kosmisch Vuur of door het Leven zelf, zul je door alle dimensies heen geactiveerd worden tot voorbij de universele poort, waarna de komende maanden en jaren, de  activatie tot uitdrukking gaat komen in je gedrag. Je bent als een liefdevolle Goddelijke Moeder of Vader voor je medemens zonder een enkel eigenbelang!

Kristallen schedels en de Wesak kristal voor het kristallijnen, verlichte netwerk

Deze geprogrammeerde kristallen activeren je kristallijnen lichtlichaam, je 13e elektronische lichtlichaam, die je IK BEN-lichaam en het Albewustzijn, volledige verlichting, geboren uit de 12 Kosmische Stralen en lichtlichamen, binnenbrengt.

Een nieuwe verlichte samenleving en wereldorde, vallend onder de wet van Eén(heid)

Een verlichte samenleving ankert op het kristallijnen netwerk. Dit betekent voor de verlichte, hoger dimensionale Pillars of Light en Melchizadeks, ook samenwerking en Eenheid met de natuur, haar spirits en de Bovenwereld. Zij nemen al deze Rijken waar.

Voor de 4-6 D  hoger zelf, Messias teamleden betekent dit samenwerken vanuit hart en ziel maar zonder volledige verlichting of volledige eenheid met de natuur- en andere Rijken. Beide niveau’s van samenleven en samenwerken zullen elkaar ondersteunen en het massabewustzijn optillen in deze nieuwe tijd.

Het duale ik-tijdperk van levenslange overtuigingen en oude patronen gaat ten onder

Vele Messia- (hoger zelf) en Melchizadek (ware Zelf) teamleden voelen daarom nu een drive om nieuwetijds gemeenschappen te stichten op een voor hun trilling geschikte plek. Echter, veel oude levenspatronen, angsten en onzekerheden remmen dat nog. (Wil je daarover meer weten? Bel voor een persoonlijk tel. of live consult

Contact en route

T: +31 (0) 597 541 539
E: info@elohim-centre.org

Klik hier voor openingstijden, route en vakanties

De Elohim krachtplaats, helende tuinen en werkgemeenschap zijn een Moeder Aarde plek

Het Elohim Centre is een gemeenschapsplek die de ontwikkeling dient van multidimensionale, individuele en planetaire verlichting. Een plek voor de samenwerking van de Melchizadeks en Pillars of Light. Een kristallijnen centrum en krachtplaats waar mensen samenkomen, die elkaar helpen het ego-ik achter zich te laten om bezield te Leven in Eenheid met de natuur, elkaar en de eigen ware Natuur.


Wat helpt ...

1) Lees meer over de ondersteuning van de Lichtmeester- en engelen essences:

Kuthumi
Christus (olie, tinctuur, energiekogel)
Michael (parfum en tinctuur)
Melchizadek

2) Ook zelfrealisatie tincturen van de Elohim Krachtplaats en een verblijf zijn aan te bevelen
Lees hier meer info over zelfrealisatie tincturen en de verblijfsmogelijkheden.

3) Lees meer over de geometrische Merkivah of het Wesak kristal

4) E-learning-healing Kristallijnen Zelf


Auteursrechten
De auteursrechten op deze tekst zijn voorbehouden.

Volg ons op:

 Facebook  Youtube  Twitter  Linkedin