Ellen zegt over de Elohim Master Healer Reader Coach opleiding:


De Master Healer Reader Coach opleiding, workshops, transmissies en online channelingen hebben voor mijn gevoel wezenlijk veel bijgedragen aan mijn ontwikkeling. 

Belangrijke thema’s voor mij die aan bod gekomen zijn tijdens mijn ontwikkeling zijn: de multi-dimensionaliteit van ons wezen, onze weg naar het worden van een ‘Pillar of Light', (opschoning en verlichting van al onze chakra’s, en daarmee het gaan leven vanuit mijn Essentie, heelheid en verbinding met de Bron, en met de innerlijke Geliefde). 

Ik heb het gevoel dat vooral alle transmissies sterk bijgedragen hebben aan het werkelijk kunnen voelen van Eenheid met de Bron. Dat heeft in mij een rust gebracht, en ook een groot vertrouwen.

workshopedelstenenA-01 klein.jpgOok voelt het dat er een fundamentele heling heeft plaatsgevonden op gevoelens van gemis en tekort
Niet dat dat nooit meer aangeraakt wordt, maar ik heb in zoveel transmissies eenheid en vervulling puur in mijzelf mogen ervaren, dat ook die ervaring zich in mijn cellen is gaan nestelen, en steeds meer door al het andere heen bereikbaar blijft.  

Het duidelijker kunnen voelen van de eenheid in mijzelf maakt dat ik me vrijer voel, en meer op eigen benen. Meer in staat om mijn hart open te houden en een diepgaande intimiteit met een ander aan te gaan, zonder de ander te claimen. Er is minder angst voor pijn of gemis omdat ik innerlijk in contact blijf met mijn eigen heelheid en vervulling. 

Het voelbaar meer kunnen leven vanuit mijn Essentie, mijn innerlijke rust, heelheid en vertrouwen die de Elohim workshops en transmissies in mij versterkt hebben, voelt niet alleen weldadig in mijn eigen persoonlijk leven, maar geven me ook een nieuw plan voor mijn praktijk. Het biedt me een nieuwe grond om vanuit te werken met cliënten, en de mogelijkheid om hen vanuit mijn eigen doorleefde ervaring een nieuw en ruimer perspectief aan te reiken.

Voor meer info over de Master Healer Reader Coach opleiding klik hier

 Vragen en tips

1) Wil je de egoloze weg naar verlichting en Godrealisatie bewandelen en inzicht en healing krijgen bij je volgende stappen? Boek dan een Reconnection healing met Gaia, je Oorsprong en het Christusbewustzijn/Eenheidshart. T: +31 (0) 597 541 539 E: info@elohim-centre.org

2) Bezoek de Elohim Krachtplaats, de zelfrealisatie tuinen en het Lemurisch bos waar je de codes op kunt halen voor deze multidimensionale ontwikkelingsweg naar Overgave en Godrealisatie.

3) Luister de E-learning opnames voor thuis en volg regelmatig de online groepshealingen die je helpen om in de energie van je ware Zelf te blijven.

4) Als je de bio tincturen set van de krachttuinen in je huis neergezet, til je je huis (prakijk) op voorbij de ik-ruis en helpt het je naar Godrealisatie en Overgave. Je kunt de tincturen intuïtief ook innemen. De tincturen zijn ook los verkrijgbaar, niet alleen als set.Auteursrechten
De auteursrechten op deze tekst zijn voorbehouden.

Volg ons op:

 Facebook  Youtube  Twitter  Linkedin