Collectieve velden in de wereld gaan ook gepaard met individuele “aardbevingen”

Geschreven door Joke ElZiam Nootebos

yellow-5219524_1920.jpgWe worden door de Bron en onze hogere ziel uitgedaagd om ons duizenden jaren oude slachtofferschap en daderschap te beëindigen en onszelf te transformeren van dualiteit naar eenheid. Op wereldschaal en individueel verschijnt dezelfde uitdaging. Ze klopt aan onze ik-deuren om te transformeren naar het opengaan van wij-deuren. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Immers in de loop van onze geschiedenis hebben we zoveel slachtoffer- en daderrollen met elkaar uitgespeeld, als mens of als volk, dat het niet altijd makkelijk is niet te strijden of te rebelleren maar vanuit het ware zelf naar een overkoepelende oplossing te zoeken.

Opgeslagen emoties laten nu los

Oude of diepere lagen van spanning, onverwerkte emoties, overlevingsangsten, agressie en pijn komen nu vrij. Oude zekerheden, de ik-oppasser of zelfbeschermer die niet de wij-deur kennen, worden niet langer ondersteund door de Bovenwereld omdat de dualistische wereld die afgescheidenheid in stand houdt, ten einde loopt.

Nieuwe inzet en verantwoordelijkheid voor een  gemeenschappelijk doel

Overtuigingen over elkaar, onveiligheid en wantrouwen zitten ons nog behoorlijk in de weg. Ze houden ergernissen en conflicten in stand houden. Een basis van samengaan voor het gemeenschappelijk belang is nu nodig in onderlinge liefdesrelaties, tussen werkgever en werknemer, en in de landenpolitiek. Het kleine zelf en eigen (lands)belang dienen plaats te maken voor een nieuwe inzet en verantwoordelijkheid voor een  gemeenschappelijk doel.

Het doel van werk- en liefdesrelaties en landen

Het doel van relaties en landen is elkaar te helpen steeds meer vanuit ieders hoogste, oorspronkelijke Essentie samen te leven en samen te werken.

Op dit moment zitten we in een overgangsfase die voelt als een Atlantische aardbeving

Uit eigen ervaring kennen wij hier in de Elohim organisatie ook de pieken tussen de dynamisch drijvende kracht en flow die er is als we als team vanuit eenheid met alle lagen in onszelf in eenheid met de organisatie werken en hoe zwaar de sfeer wordt als dat door één of meerdere teamleden niet meer kan worden gedragen om welke reden dan ook.

Heldere levenskeuzes maken

Voorbij twijfelen, status quo, onderstromen en nog eens een probeerkans zijn er heldere levenskeuzes nodig om te luisteren naar de hoogste Bron van eenheid in verbinding zodat onze persoonlijke oordelen en emoties verlichte relaties en samenwerking overstijgen. Maken we die keuze niet dan genereert dat automatisch een ontspoorde mannelijkheid en vrouwelijkheid van meer angst, emotie, agressie, strijd, ziekte, weglopen, minder welzijn en gemak. Zo ontstaan ook de oorlogen, collectieve ziektes, het natuurgeweld en terroristische aanvallen.

Laat je niet meesleuren met de collectieve wolken van afgescheiden zelfen

Gelukkig zijn er steeds meer mensen en groepen die grote stappen richting een verlichte maatschappij zetten. Zij pakken de verantwoordelijkheid daarvoor. Door hen zal de wereld er totaal anders gaan uitzien. De weg van geweld vraagt het vinden van elkaar door overkoepelend bewustzijn. Maar als nodig vraagt het ook om tijdig grenzen te stellen aan afgescheiden denkers en aan gedrag dat nog niet in vrede kan zijn met de grotere eenheid of het gezamenlijke werk of belang.

Dit alles is nieuw voor de mensheid

Heb dus compassie met jezelf en elkaar als het nog niet gelijk lukt, maar houdt focus op verdere groei, samenwerking en voorspoed. Niet op de onmacht. Blijf in je Licht staan, vraag je misschien af wat zou Jezus of de Boeddha nu doen, als je midden in een conflict zit en laat je niet meesleuren met de collectieve wolken van afgescheiden zelfen, welke momenteel de aarde overheersen.

Soms moet de strijd eerst uitgevochten worden?

Soms moet de strijd eerst uitgevochten worden om iets bewust te maken. Maar neem ondertussen de rol als medeschepper van een verlichte samenleving op en zorg dat je je hogere ziel, liefde, waarheid en bewustzijn toelaat in je dagelijks leven en omgang en anderen meeneemt in het nieuwe Licht. En ben je soms toch nog agressief of voel je je slachtoffer aanvaard dat dan, oordeel jezelf niet maar richt je weer op de interne en externe eenheid.

Een hoog niveau van samenleven

We zullen nieuwe kwaliteiten, verbindingswegen en vaardigheden ontwikkelen door het toestaan van  de indaling van onze hogere niveaus van bewustzijn in onze aardse persoonlijkheid. We dienen de angst te overwinnen om anders dan anderen te zijn of ons hoofd met zijn controle over ons leven, te verliezen. Als we onze hoger dimensies toestaan komen we voor werkelijke Overgave te staan waarbij we bang zijn om zweverig te worden, onze controle en de oude zekerheden te verliezen en er niet meer bij te horen.

Onze behoefte aan bevestiging en gelijk krijgen door onze vrienden dient te worden losgelaten om autonoom te zijn zodat we onze missie naar meer Eenheid kunnen volgen. Dat voelt niet altijd gemakkelijk of aangenaam. Vele zaken en herhalingslussen uit het verleden, of uit vorige levens, komen dan weer aan de oppervlakte. Interne en externe keuzes die zijn uitgesteld, dienen we nu vanuit onze scheppersrol in plaats van vanuit onze mind, aan te pakken om vrede op alle lagen in onszelf te krijgen en uiteindelijk met de omgeving.

Er is momenteel heel veel steun vanuit de Bovenwereld

Er is momenteel heel veel steun vanuit de Bovenwereld om de nieuwe wereld met een nieuw Zelf en verlichte relaties op te bouwen. De Bovenwereldsteun verlangt echter van ons een hoger dimensionaal en overkoepelend niveau van samenleven en samenwerken dan tot nog toe het geval was. Tijd voor veranderingen dus. Ga je met de Stroom mee of tegen de Stroom in door zelfbehoud, dat is de vraag die de wereld al dan niet naar Eenheid zal voeren?!


Wat kun je doen?

Diamond_earth_grid.jpgVerlichtings- en inwijdingsworkshop

Binnen kort is er een zeer krachtige verlichtings- en inwijdingsworkshop: Grootse Egyptische en Druïdische Inwijdingen voor je missie en verlichte staat.

Evolutionaire wereldshift

Merlin - Gaia - Christ Evolutionaire groepshealingen voor je relatie- + basischakra en de nieuwe Aarde!


Boek een sessie (live of tel)
bij een van onze master healer-reader-coaches.

Contact en route

T: +31 (0) 597 541 539
E: info@elohim-centre.org

Klik hier voor openingstijden, route en vakanties


Auteursrechten
De auteursrechten op deze tekst zijn voorbehouden.

Volg ons op:

 Facebook  Youtube  Twitter  Linkedin