Topopleiding en aansluiting bij het Elohim Eenheidsnetwerk voor de nieuwe Aarde

Een 1 jarige individuele topopleiding volgen na een Elohim opleiding?

bewustzijnsgroei, ontwikkeling.jpgEen individuele Elohim top opleiding waarin je wordt begeleid door één of enkele persoonlijke Elohim leraren die gespecialiseerd zijn in de Inwijdingsweg naar Overgave, ik-loosheid, Godrealisatie en de nieuwe Aarde. Je grote Hart, eenheidsbewustzijn en Ontwaakt hoederschap ontvouwen zich daarmee ook in je buik en basis zodat je het kunt inzetten als verlicht meesterschap, leraarschap, leiderschap en Menszijn. Godrealisatie, in je hogere én in je onderste chakra's, zal zich ontvouwen.

De individuele Elohim topopleiding bestaat uit:

 • 7 Elohim workshops met satsangs die je samen met je persoonlijke Elohim leraar kiest
 • 10 persoonlijke coachings-, healing en Inwijdingssessies met je eigen Godrealisatie leraren

Vereiste vooropleiding:

Certificaat

Het volledig gevolgd hebben van de Elohim topopleiding geeft recht op een eindcertificaat.

Doelgroep Elohim topopleiding

De individuele topopleiding is bedoeld voor ieder die, na het ontwikkelen van het functioneren vanuit de multidimensionale ziel i.p.v. de mind, een bron van Waarheid, hoger Inzicht, co-creatie en Liefde wil zijn voor haar/zijn omgeving en (samen met anderen) op ik-loze, ingewijde wijze wil bijdragen aan de nieuwe Aarde.

Het subtiele ego van de spirtiuele leider, leraar, therapeut of mens

De eenheid van het mannelijke en vrouwelijke, en dat van het onzekere of onveilige innerlijke meisje of jongetje versus je meesterschap, is hiervoor noodzakelijk. Na bewustzijnsgroei, kosmisch meesterschap en een open hart, begint de Inwijdingsweg naar ik-loosheid, dienstbaarheid aan de nieuwe ware Zelf samenleving en Godrealisatie. Restanten van afgescheidenheid en een spirituele egokern lossen verder op waardoor, naast hart en mind ook de zonnevlecht en buik verlicht en Godgerealiseerd kunnen worden en de grote missie vanuit ware Essentie kan ontstaan. Overkoepelende eenheids-ervaringen, inzichten en Overgave vanuit Bronvertrouwen worden mogelijk. Net als eeuwig GELUK. 
De Elohim topopleiding en je Goddelijke Essentie-coachings, en daarnaast soms ook een praktiserende stage als vrijwillige participant, geven een enorme verrijking aan je LEVEN.

Opbouwende feed back over het subtiele spirituele ego-ik

Het helpt je zeer als je over je subtiele ego oordeelloze, opbouwende feedback kunt krijgen zodat je in al je chakra's, houding, gevoel en gedrag, je multidimensionale ware Zelf en het eenheidsliefdesveld, leert belichamen. Juist door je dagelijks mee te maken tijdens vrijwillige participatie kan het verschil tussen ik-functioneren of vanuit je Essentie, sneller belicht worden. je leert je Goddelijke Vonk of universele Christuskracht en je levenstaak belichamen en om te gaan met je kwetsbaarheid.

De Inwijdingsweg en individuele Elohim top opleiding

Pas na het diepergaand en praktijkgericht volgen van je Inwijdingsweg en de Elohim topopleiding, kunnen Overgave, egoloze Christ-Liefde en het dienstbaar zijn aan de groepsziel en het universele Eenheidsliefdesveld, in zicht komen. Je wordt vervolgens aards en universeel gesteund door je team en het universum vanwege je ontwikkelend eenheidsbewustzijn en dat wordt duidelijk voelbaar. Alles komt in een blije positieve Flow!

Non duale zorgzame, nieuwe maatschappij

Alleen door aardse én hogere eenheid en samenwerking (persoonlijke en universele Christuskracht of eenheidsliefde) ontstaat de non duale zorgzame, nieuwe omgang en maatschappij. Het hogere Eenheidsliefdesveld groeit en versterkt samen met de Bovenwereld en de Natuurspirits iedereen die dienstbaar is aan de egoloze, non duale en zorgzame nieuwe samenleving. Alle Rijken en dimensies doen dan mee. Het maakt niet uit waar je woont; het veld bekrachtigt jou, je omgang en Werk zolang jij het overkoepelende eenheidsliefdesveld belangeloos dient. Elohim leraren helpen je dit te herinneren en trainen. Ieder die trilt op deze eenheids frequentie versterkt het veld en doet het wereldwijd groeien! Tijdens participeren bij het Elohim Centre kun je tevens leren over nieuwe tijdsbedrijfsvoering vanuit de aardse en hogere eenheid en dienstbaarheid.


eenheid, verbondenheid, paardebloemzaad.jpg

Nieuwe maatschappij helpen opzetten, co-creatie

Het netwerken vanuit het overkoepelend eenheidsbewustzijns- en liefdesveld zal een nieuwe Licht-maatschappij vormen. Nederland en België zullen daarin de voorlopers zijn. De Elohim Krachtplaats ankert voor deze ontwikkeling en de nieuwe aarde, het kristallijnen eenheidsliefdesveld als een acupuntuurnaald in het wereldgrid systeem!

Wat leer je tijdens de individuele Elohim topopleiding:

 • Je leert en traint om vanuit je multidimensionale en egoloze ware Zelf op alle lagen te functioneren en dit mee te nemen in je werk (en omgang).
 • Je leert hoe je je kunt aansluiten op het blije universele veld van Eenheidsliefde en je ervaart hoe het eenheidsliefdesveld, de universele Christuskracht, je beschermt, versterkt en de basis legt voor creatief werken en je missie.
 • Je zult bewust ervaren dat, wanneer je onbewust meer ik-gericht i.p.v. wij-gericht wordt, het universele veld je vanzelf minder optilt en versterkt. Je zwaarder, niet gezien en meer op je zelf voelen betekent dat openheid en vertrouwen, zowel als afstemming nodig zijn, op jouw mensen en de Bron. Zo leer je dat je zelf een keuze kunt maken voor het ontvangen van hogere inzichten en good feelings. Dit grote eenheidsliefdesveld bevindt zich in de Geestelijke wereld zowel als in de aardse omgeving van mensen die met elkaar vanuit de dynamiek van het grote Zelf functioneren en voor het grotere geheel zorgdragen.
 • Je gaat je verbinden met jouw hoogste aardeteam en je hogere bewustzijns- en liefdesniveau’s. Je doet dit in Eenheid met de Bovenwereld en Moeder Aarde.
 • Je brandpunt verschuift voorbij je ego-ik naar je ziel, Goddelijke Essentie en hoogste bedoeling. Als vanzelf ontstaat alles wat je nodig hebt!
 • Je leert het onderscheid tussen je persoonlijk hart en de universele Liefde, Christuskracht of groepziel.
 • Je beoefent de individuele Christuskracht oftewel belangeloze dienstbaarheid, waarna je je kunt open stellen voor het verdere belichamen van transpersoonlijke universele Christuskracht oftewel het eenheidsliefdesveld, Godrealisatie en de Inwijdingsweg. Je persoonlijkheid wordt tijdens deze Elohim topopleiding steeds meer één met het Eenheidsliefdesveld dat de nieuwe aarde zal vormen en mensen doet functioneren vanuit non duale heelheid en het hoederschap vanuit de Goddelijke Essentie.

De individuele Elohim topopleiding bestaat uit:

Elohim workshops met satsangs, persoonlijke Essentie coachingsessies, audio-opnames, E-books en online cursussen. Daarnaast kun je kiezen voor structurele participatie met coaching (mits mogelijk en aangenomen na sollicitatie) in het aardse en hogere eenheidsbewustzijns- en Liefdesveld van de Elohim groepsziel, ashram en Krachtplaats. Tijdens het participeren kun je oefenen, coaching krijgen en groeien met gelijkgestemden maar ook met mensen van allerlei bewustzijnsniveau's.

Wat neem je mee naar huis bij deze Elohim topopleiding?

 • Belichaamde Universele Liefde
 • Je onbewuste wordt bewust en geheeld
 • Transformatie van subtiel (spiritueel ) ego
 • Je eenheidsbewustzijn en je ervaringen in de woonwerkgemeenschap zullen ongekende schatten zijn die je mee naar huis neemt
 • Je leert hoe je als leider, healer, leraar en Mens inzichten en coaching geeft op verschillende bewustzijnsniveau's
 • Ook leer je het angstloze en belangeloze van je ziel en je ware Zelf beoefenen
 • Afgescheiden zelfbehoud van je basischakra doet je niet meer alleen op jezelf staan maar maakt plaats voor warme Christuskracht, universele Liefde en verbonden dienstbaarheid
 • Je kristallijnen zelf, innerlijk kind, buikgevoel, relatie- en basischakra verruimen en verlichten en worden meegenomen in alles wat je doet en Wie je Bent!
 • Je verkrijgt ervaringen, opgedane inzichten, communicatietools en kennis over multimensionale nieuwetijds wij-relaties, organisaties en non duaal, oordeelloos eenheidsgedrag
 • Je sensitiviteit, heldere Gaven, meer zieledelen en hogere lichtlichamen integreren in je aarding, gezondheid, gevoeligheid en dagelijks functioneren
 • Je zult de levensbestemming van je ziel en Goddelijke essentie activeren welke anders voelt dan dat van je persoonlijk ikje en mind.

Wil je weten of een Elohim topopleiding geschikt voor je is, boek dan een live of afstand  coaching-reading consult en vraag hierom.


Contact en route

T: +31 (0) 597 541 539
E: info@elohim-centre.org

Klik hier voor openingstijden, route en vakanties