Kun je als Pillar of Light nog relatieverlangens hebben of reactief zijn?Pillar.jpgEen Ontwaakt, 5 dimensionaal  mens kan nog regelmatig tijdens lastige situaties uit de eenheid van hart,  ziel en het ware Zelf vallen. Nog afgescheiden reageren of duaal worden als het gaat over geld, materie, seks, relaties en (on)machtssituaties.


Een Ontwaakt, 9-13 dimensionaal Mens is ook meer  gelouterd en gezuiverd op dit gebied
Gevoelige en bewuste mensen (Pillars of Light of Kristalmensen) die bedoeld zijn voor deze 9-13 dimensionale ontwikkelingsweg van Ontwaken, volgen veelal workshops of een beroepsopleiding bij het Elohim Centre. De Elohim Krachtplaats en Ik, dragen tijdens verblijf en lessen de 13 dimensionale ontwikkeling op je over en ankeren dat zoveel mogelijk in je lichaam zodat je volledig potentieel en ware Zelf Ontwaken.


Eerst de persoonlijkheid, de buik en basis zuiveren van de ik-ego-kern en haar hechtingen

Met deze belichaamde lichtlichamen en hogere vaardigheden, ben je bedoeld dienstbaar te zijn aan universele Eenheid en Liefde middels je Scheppingskracht, gedrag en daden. Uiteindelijk werk je vanuit je verlichte, dienstbare, liefdevolle staat op deze manier mee aan het evolutieplan en de nieuwe samenleving zonder tussenkomst van je egomind en zelfoppasser. Daarvoor moet eerst de persoonlijkheid, de buik en basis, nog meer bevrijd worden van hechtingen, reactief gedrag en de ego-ik-kern. Immers bij de meeste Pillars of Light worden bewustzijn en heldere Gaven veelal nog gebruikt vanuit de ik-kern, voor de eigen levenssituatie, eigen praktijk en (subtiele) ego-persoonlijkheid.

Sommige Pillars zijn nu klaar om voorbij aan de ik-oppasser te gaan
Zij doorzien, onthechten, doen sessies bij de Elohim Master-Healer-Reader-Coaches  en worden dan nog meer gezuiverd om daarna inzetbaar te worden voor de eigen kosmische Taak/Handelingen (in de eigen omgeving) en daarmee voor het grotere Geheel. Voor de Droom van allen. Voor verlichte relaties, verlichte seksualiteit en een verlichte samenleving. Hij/Zij zal uiteindelijk leven vanuit Al-Eenheid met het volledig potentieel en  ware Zelf als belichaamde Goddelijke Vonk. (zie E-learning Godrealisatie)

Ieder van ons heeft gewerkt en gedaan voor anderen vanuit het ikje
Jaar in jaar uit. Dat is voor onze ziel dodelijk vermoeiend geweest maar die vermoeidheid beginnen we nu pas te voelen nu ons oude ik uit elkaar valt. Teleurstelling,  zelfbescherming en het ik-harnas met de zelfoppasser zijn ontstaan door onze aangepaste ik-vorm na de babytijd.

 Het  ware Zelf-bewustzijn en het innerlijk Vuur, zullen ontwaken
 Als niets meer automatisch gedaan wordt of blijft oppassen op zichzelf, ontstaat Vrijheid van handelen en laat jarenlange vermoeidheid en beschadiging bij elke ware Zelf actie, meer los.


Wil je ook sessies om je persoonlijkheid te bevrijden van de ego restanten?

Stralende handjes.
Maak een afspraak voor een doorbraak arrangement of bel even voor meer overleg
T: 0597 541539

 


 

Wil je je verder ontwikkelen bij Elohim? workshopA-03.png


Beroepsopleiding Healer Reader Coach "Volledig potentieel, zelfrealisatie"

 

 


 

Vragen en tips

1) Wil je de egoloze weg naar verlichting en Godrealisatie bewandelen en inzicht en healing krijgen bij je volgende stappen? Boek dan een Reconnection healing met Gaia, je Oorsprong en het Christusbewustzijn/Eenheidshart. T: +31 (0) 597 541 539 E: info@elohim-centre.org

2) Bezoek de Elohim Krachtplaats, de zelfrealisatie tuinen en het Lemurisch bos waar je de codes op kunt halen voor deze multidimensionale ontwikkelingsweg naar Overgave en Godrealisatie.

3) Luister de E-learning opnames voor thuis en volg regelmatig de online groepshealingen die je helpen om in de energie van je ware Zelf te blijven.

4) Als je de bio tincturen set van de krachttuinen in je huis neergezet, til je je huis (prakijk) op voorbij de ik-ruis en helpt het je naar Godrealisatie en Overgave. Je kunt de tincturen intuïtief ook innemen. De tincturen zijn ook los verkrijgbaar, niet alleen als set.


Auteursrechten
De auteursrechten op deze tekst zijn voorbehouden.

Volg ons op:

 Facebook  Youtube  Twitter  Linkedin