Ontwakende pillars of Light en symptomen

Geschreven door Joke ElZiam Nootebos

5 Dimensionaal Ontwaken of als Pillar of Light Ontwaken?Verlichting2.jpg

Een Ontwaakt, 5 dimensionaal Mens kan nog steeds uit de eenheid van het hart vallen. Hij/zij kan duaal worden als het gaat over geld, materie, seks, relaties, ambitie en (on)macht. De thema’s van de onderste chakras. Alleen is er bij Ontwaken geen sprake meer van identificatie daarmee terwijl het ego wel meespeelt. Deze Ontwaakte (of verlichte) vorm brengt daarom niet de nieuwe wij-maatschappij. Dat zal door de Ontwaakte 144000 Pillars of Light gebeuren die het collectief bewustzijn, door individuele zuivering en ontwikkeling, nog verder zullen transformeren.

Wasstraat

Een 9-13 dimensionale (Pillar of Light) Mens is diepgaander gelouterd en gezuiverd, ook wat deze thema’s van de onderste chakra’s betreft. (Daarnaast zijn er ook heldere gaven, helend-,  invoelend en aanvoelend vermogen beschikbaar.) Die “wasstraat” van persoonlijke en collectieve, diepgaande zuiveringen ontstaat doordat de hoger dimensionale ziele- lichtlichamen in het fysieke lichaam worden geïnstalleerd zoals dat tijdens transmissies en workshops bij het Elohim Centre gebeurt. Net als bij een geweldige healing laten dan schaduwstukken los. Zowel individueel als collectief (wereldwijd). Dit gebeurt door zielegroepen zuivering (galactisch en DNA) en vooroudergroepen (genen en karmisch weefsel) zuivering.

Na het worden van de Pillar of Light
Naast deze Pillar of Light activeringen is daarna bewustwording, begeleiding zowel als energieoverdracht nodig voor de brandpuntverschuiving naar het ware Zelf en Ontwaken.

De Beroepsopleiding Healer Reader Coach "Volledig potentieel, zelfrealisatie"

 


De betekenis van Elohim voor de wereldziel wordt steeds duidelijker

trollenbos ingang2 kl.jpg Gevoelige en bewuste Pillars of Light en Kristalmensen volgen veelal een (vak)opleiding bij het ElohimCentre. Bewust of onbewust van het feit dat de Elohim Krachtplaats de  lessen, sessies en bezoekerstuinen , de initiaties die nodig zijn voor deze Pillar of Light Weg van Ontwaken, ankeren.

De 13 dimensionale Pillar of Light brandpuntverschuiving naar volledig Ontwaken

Voor het laatste deel van de Pillar of Light brandpuntverschuiving naar volledig Ontwaken helpt langdurig  aanwezig zijn op de Elohim Krachtplaats en in het veld van Joke en haar team zijn, het meeste.

Praktijkgericht leren omgaan met het openstaande fijngevoelige lichaam

Het praktijkgericht leren omgaan met het openstaande fijngevoelige lichaam is zeer waardevol. Omgaan met het kristallijnen zelf,  het buikgevoel, onveiligheid, teveel overnemen uit de omgeving, het leren aanvoelen en communiceren met planten, kristallen en spirits is niet iets wat overal zomaar beoefend kan worden in de dagelijkse praktijk. Naast de meewerk mogelijkheid bij Elohim zijn hiervoor ook E-healingen beschikbaar.

Hoe ga je op de hogere frequenties om met geld, onveiligheid, relaties, je lichaam en levensdoel?

Bij het Elohim Centre leert de Pillar of Light non-duaal te communiceren over datgene wat subtiel waargenomen wordt. Ook aan onuitgesproken gedachten, houdingen, stemmingen en sferen. Het oefenen en bewustmaken hiervan brengt veiligheid voor de hogere lichtlichamen en gebeurt tijdens een langere periode van samenwerken (stage, participeren , omgaan met elkaar) bij het Elohim Centre.

Het kan een belangrijke bijdrage zijn om het hogere Licht te aarden in de onderste chakras

In een niet voldoende lichte en bewuste omgeving zal je hoogste Licht-Wezen  zich verschuilen achter je persoonlijkheid(masker), waardoor de samenleving niet zal veranderen. Hoe ga je op de hogere frequenties om met geld, onveiligheid, je relatie(s), je lichaam en levensdoel?


Een groeiecamping-03.JPGnde stroom van geïnteresseerden voor de werkgemeenschap

We zien een groeiende stroom van geïnteresseerden voor een Elohim verblijf en vakantie, de satsangs, meewerk participatie of stage.We zien verschillende redenen om te komen meewerken:veelmensen eten in serre 2 2013

  • Voor de bovenstaande laatste brandverschuiving naar het Ware Zelf
  • Bij Elohim is meer openheid, duidelijkheid en zuiverheid, ook in gesprekken, waardoor het hogere Licht en de kwetsbare innerlijke schoonheid veilig leert zijn, communicatiehandvaten krijgt en kan aarden
  • Rust vinden en willen bijdragen aan het grotere Geheel

Misverstaonkruid wieden klein.jpgnden bij het willen komen meewerken:

De laatste tijd krijgen we steeds meer verzoeken om te komen werken en wonen op de Elohim Krachtplaats als vrijwilliger, waarbij er van uit wordt gegaan dat ook het eigen therapeutschap ten gelden kan worden gemaakt onder Elohim klanten. Dat kan niet. Je komt meewerken voor het lopende Elohim werk dat gedaan moet worden in de tuinen en gebouwen. Wel hebben wij vacatures

Er is momenteel veel onkruid in de tuinen waardoor we nog voor 1-iemand plek hebben

Dit ondanks dat we al met heel wat lieve passende vrijwilligers en mensen samen werken. Naast het wieden worden er ook andere klusjes aan je gevraagd.

 


boeddha bergkristal -01-900x600.jpg Ontwaken in het ware Zelf c.q. Verlichting

Ontwaken wil zeggen dat je permanent ervaart dat je niet het “kleine ik of de Pillar of Light-ik” bent maar de eenheid met alles. Het is een transparante, transpersoonlijke staat waaraan het lichaam, innerlijk kind, de persoonlijkheid en Pillar of Light, dienstbaar zijn. Dit Ontwaken in het ware Zelf vindt niet plaats omdat je “ik-gevoel” het ware Zelf-Licht ervaart. Als je brandpunt is verschoven naar een Ontwaakte staat kijk je vandaaruit naar het functioneren vanuit je ik-gevoel en persoonlijkheid, niet andersom.

Ontwaken in het ware zelf is niet hetzelfde als een Pillar of Light of Meester zijn

De Ontwaakte staat kent als gevolg: Stilte, Vrede, Boeddha-natuur, Vreugde, Geluk, Licht, Waarheid, Universele Liefde, Zachtheid, Mededogen en Eenvoud.  Bij de Pillars of Light is het de bedoeling dat ook de onderste chakra’s deze staat volledig doorstralen. Dit betekent dat ook het innerlijk kind, geld en lichaam dienstbaar worden aan de nieuwe wij-wereld van eenheid en welzijn. Die eenheid omvat ook de natuur en sterrenvolkeren. 

Ontwaakte 9-13 dimensionale Mensen (Pillars of Light) Pillar of Light.jpg

Ontwaakte 9-13 dimensionale Mensen (Pillars of Light) dragen een bijdrage aan het evolutieplan bij zich. Dat weten zij allen diep van binnen. Zij zijn bedoeld voor de nieuwe relaties en organisaties. Vaak zijn of worden het leiders of pioniers.
Dit lukt alleen als doorzien wordt dat het subtiele Pillar of Light ego in de weg kan staan; arrogantie, persoonlijke overtuiging, onveiligheid of ambitie. Maar ook het egobevestigend therapeut, schrijver of leraar zijn, of de tweelingstraal relatie, zijn bekende ego-struikelblokken. Het gaat erom nederig en een "niemand" te kunnen zijn waarbij de persoonlijke mening, wens en wil in Overgave zijn aan dat van de Bron en innerlijke Divine.

 


onbegrip.jpgHuidige ascension symptomen van geestelijk tot fysiek

Onze  pijnappelklier en aura worden overladen met (chaotische) lichtinfusies.
Ons hormonaal stelsel kan reageren met duizeligheid, misselijkheid, depressie,  slaapstoornissen, angsten, geheugenverlies. We voelen ons misschien verloren, anders en alleen, het gevoel van -wie ben ik-, -geen richting-  en orientatieverlies.  Keel, borst, griep en andere fysieke problemen laten zich steeds meer zien. Aarding, oefening, adviezen en stabiliteit in het omgaan met steeds hogere dimensies zijn broodnodig.

De grote Verschuiving veroorzaakt immense collectieve chaos in psyche, gevoel, gedrag en lichaam

We reageren ook op dit collectieve wereldwijde onrust-veld, niet alleen op onze eigen interne processen. Ook beïnvloeden de gedachten en stemmingen van onze omgeving ons meer dan ooit omdat we steeds meer open gaan. Toch denken we bij alle ascension symtomen dat het aan ons ligt... maken we het persoonlijk. Op dit moment is het voor velen dan ook zwaar. We beginnen ook nog maar net met het hoger dimensionaal Ontwaken als Pillar of Light en we voelen ons nog te onzeker om nu al Medeschepper voor de nieuwe maatschappij te zijn. Toch is dat wat bedoeld is d.m.v.  onze magische scheppingskracht en ware natuur.


Wat kan je ondersteunen bij ontwaking symptomen?

De Elohim Ware Zelf-Nieuwe Aarde netwerk kristallen kunnen je helpen, net als kamperen, logeren of meewerkend participeren bij het Elohim Centre. Denk ook aan de tinctuurmix "transformatie en verlichting"


Auteursrechten
De auteursrechten op deze tekst zijn voorbehouden.

Volg ons op:

 Facebook  Youtube  Twitter  Linkedin