Verschil Ware zelf of multidimensionale ware Zelf

Geschreven door Joke ElZiam Nootebos

oneindige spiraal.jpg [1]Een Ontwaakt, 5 dimensionaal Mens kan uit de eenheid van het hart, de ziel en het ware Zelf vallen als het ego geprikkeld wordt door geld-, materie-, seks-, relaties- en (on)machtgevoelens. Een Ontwaakt, 13 dimensionaal Mens is vaak diepergaand gelouterd en gezuiverd en belichaamd grotere Gaven. Hij/zij is sterk energetisch opgeladen. Veel Pillars of Light, zijn op weg meerdere dimensies of zielelichamen te integreren. Ontwaken is echter wat anders. Dit is het ik waarom je leven draait, oplossen. Weten en voelen dat je het eeuwig Zelf bent als deel van de Al-Eenheid. Je functioneert dan vanuit de zijnsstaat en het wijgevoel. Ontwaken is wakker worden uit de droom maar nog binnenin de droom functioneren. Permanent Ontwaakt zijn is permanent uit de droom zijn gestapt.

Pillars of Light of Kristalmensen

Gevoelige en bewuste mensen (Pillars of Light of Kristalmensen) die bedoeld zijn voor deze hele 13 dimensionale ontwikkelingsweg (of een deel daarvan) komen vaak bij het Elohim Centre terecht (waarvan de Krachtplaats de codes voor deze Weg ankert.)

Zijn 144 zelven (zieledelen of zielelichtlichamen) zijn bedoeld dienstbaar te zijn aan universele Eenheid, Liefde en maatschappelijke bijdrage. Bedoeld om bij te dragen aan het wij-gevoel als deel van het planetaire evolutieplan.

Het lagere en persoonlijke zelf zowel als de zieledelen worden steeds diepergaander gezuiverd om inzetbaar te kunnen zijn voor het grotere geheel binnen het dagelijks functioneren. Verantwoordelijkheid, gevoeligheid en heldere Gaven nemen toe. Levenslessen en zuiveringen vinden net zolang plaats totdat hij/zij belangeloos leeft. Meestal zien we een diepergaand zuiveringsproces (o.a. van familie-voorouder-zielegroepen, Gen-DNA)  bij iemand die bedoeld is vanuit meer dan 5 dimensies te functioneren. Bedoeld is zich verder te blijven ontvouwen op de Inwijdingsweg. het tegenkomen en zuiveren van blokkades gaat net zolang door totdat het ware Zelf en de innerlijke meester zijn/haar plaats en missie in de maatschappij (en relatie) heeft ingenomen op ego-onthechte, Ontwaakte wijze.

Het multidimensionale Zelf is in staat tot heldere Gaven

Denk aan: heldervoelendheid, genezende Gaven, hogere integriteit (ook als het je niet zo goed uitkomt), helderweten, innerlijk horen, communicatie met de natuurrijken en Bovenwereld, een groot aanvoelend vermogen, ultieme goedheid, geïnspireerd spreken en een helder en verruimd bewustzijn dat voorloopt op het massabewustzijn. Deze Pillars of Light en integere Kristalmensen hebben verruimt inzicht, overzicht, gaven, energiewerk en gevoeligheid meegekregen, niet om er verhalen over te houden, maar  om het egoloos in te zetten in het dagelijks leven. Een vertaalslag naar de gewone omgeving is dan nodig, net als boven het maaiveld gaan uitkomen en de ego-angst voorbij groeien niet meer bij de groep te horen.

Wie anders kan de omgeving verder optillen en bewuster maken? Verdergaande zuivering, de Weg afmaken en het verder loslaten van angsten en klein zelfgedrag, zijn nodig naast dienstbaarheid, overgave en Ontwaken.

Ontwaken in het ware Zelf is Verlichting

Ontwaken wil zeggen dat je ervaart dat je niet het “ik” (super-ik of kleine zelf-ik) bent maar de eenheid met alles. Dit Ontwaken in het ware Zelf vindt niet plaats doordat “ik” het ware Zelf ervaart. Maar het gebeurt andersom. Het ware Zelf ben Jij en dat kijkt naar je ego-ik gedrag.  Het is een brandpuntverschuiving. Die verschuiving kan gebeuren als je leeft vanuit hart en ziel op 5 dimensionale wijze maar kan dus ook op hoger dimensionale wijze plaatsvinden. Het maakt niet uit of je een Pillar of light bent of niet. Als je permanent bent Ontwaakt is er geen twijfel meer mogelijk, dan WEET je dat.

Ontwaakte 9-13 dimensionale Mensen (Pillars of Light)

Ontwaakte 9-13 dimensionale Mensen ( Pillars of Light ) dragen een bijdrage aan het evolutieplan bij zich. Zij zijn bedoeld voor de nieuwe relaties en organisaties. Velen staan daarin nu op, ook al voelt de volledige Inwijdingsweg nog niet "klaar". Sommigen zijn of worden leiders of pioniers als de egosaboteurs zijn overwonnen. Je voelt vaak diep van binnen of je bedoeld bent in dit Leven alles af te ronden en aan te gaan.

Ondersteuning

Het Elohim Centre geeft workshops, opleidingen, e-cursussen, persoonlijke consulten op dit gebied.
De Elohim webshop biedt ondersteunende kristallen, zelfrealisatietincturen, kruidentincturen en andere producten die geactiveerd zijn met en voor, deze 13 dimensionale ontwikkelingsweg en ultieme gezondheid.
Bij de Elohim Krachtplaats, camping, B&B en helende tuinen zijn alle krachten voor deze Inwijdingsweg geankerd in Joke als "kanaal", het terrein en de gebouwen. 


tip.jpgOpstaan in je kracht, manifesteren vanuit je buik, Levende Liefde Zijn

Klik hier voor meer informatie


Contact en route


Auteursrechten
De auteursrechten op deze tekst zijn voorbehouden.

Volg ons op:

 Facebook  Youtube  Twitter  Linkedin