De drang naar het ware Zelf wordt sterker

Geschreven door Joke ElZiam Nootebos

Ieder voelt het nu. Het duwt in ons.  We weten dat het hetzelfde is als liefde, geluk en scheppingskracht. Wat willen we nog meer; we gaan ervoor!
Maar ons ware Zelf zoeken we vanuit ons levensverhaal, kortom ons ikje wil het ware Zelf worden, maar dat kan niet. Het gaat erom ons ik-verhaal, onze ik-ervaring, mening, enzovoorts, slechts op de achtergrond haar werk te laten doen maar ondertussen te ervaren wie Je Bent als ultieme Liefde, Goedheid, Dankbaarheid, Oervertrouwen, Kracht, Eenheid, enz. Kortom het vraagt om een brandpuntverschuiving van je ik-dagbewustzijn naar een beleven en functioneren vanuit je Goddelijk Wezen of ware Zelf.

Het verschil  leren kennen tussen de ik-persoon en het ware Zelf
Dat vraagt om eerst het verschil te leren kennen tussen de ik-persoon en het ware Zelf in jezelf. Wie in jou handelt voor je lichaam, geld, macht, seks,  emoties, meningen, innerlijk kind, het kristallijnen zelf en de Pillar of Light? Is dat je ik of ware Zelf? 
Lees meer


Als je langzamerhand zult gaan doorzien  welke gedachten, stemmingen en gedrag niet van je ware Zelf zijn dan kun je er voor kiezen ze minder aandacht en voeding te geven. Als ze langzaam uitgehongerd worden omdat ze minder voeding van je krijgen, dan wordt de stabiele schittering van je ware Zelf en Eenheid, zichtbaar. Je doorziet dan steeds vaker je egostructuren en die van anderen. Wanneer die staat door oefening permanent gaat worden dan heb  je contact met wie Jij bent in de eeuwigheid,  voorbij dit leven. Je krijgt dan contact met Al-eenheid en raakt daarmee geïdentificeerd. Je Ontwaken verdiept zich en je ervaart het leven en het ikje, vanuit de andere kant, het ware Zelf of de Goddelijke Essentie (eigenschappen). 

Op de Elohim Krachtplaats is de blueprint aanwezig om dit gemakkelijker te realiseren
 De Krachtplaats biedt vele mogelijkheden zoals het bezoeken van de helende Tuinen waar de blueprints aanwezig zijn voor het realiseren van je ware Zelf. Denk aan verblijfsmogelijkheden,  individuele consulten en vooral de workshops en (beroeps) opleidingen die dit onderricht en beleven, als een rode draad veelvuldig en intens, meenemen. Het vraagt daarnaast ook om het beoefenen ervan in het dagelijks leven.

 

Mailwisseling met Joke over je ware Zelf weg
Voor het dagelijks leven heb ik, samen met de Bovenwereld, E-satsangs en helende E-transmissies (channelings)  ontwikkeld. Ze hebben al  aan heel wat  mensen, geweldige, positieve brandpuntverschuivingen gebracht!  De feed back die ik geregeld, over zo’n  thuis beluisterde helende transmissie, krijg, is heel fijn. Vaak kan ik dan in mijn persoonlijk mailantwoord  nog extra tips en aanvullende info geven.

Ook kunnen er gratis per telefoon vragen worden gesteld aan het Elohim team tot max. 5 minuten. Langer kan ook, maar dan betaalt.

Contact en route

T: +31 (0) 597 541 539
E: info@elohim-centre.org

Klik hier voor openingstijden, route en vakanties

Wil je ook coach (satsanggever) of healer worden voor het ware Zelf, klik dan hier

Gratis preview audio/video


 

Vragen en tips

1) Wil je de egoloze weg naar verlichting en Godrealisatie bewandelen en inzicht en healing krijgen bij je volgende stappen? Boek dan een Reconnection healing met Gaia, je Oorsprong en het Christusbewustzijn/Eenheidshart. T: +31 (0) 597 541 539 E: info@elohim-centre.org

2) Bezoek de Elohim Krachtplaats, de zelfrealisatie tuinen en het Lemurisch bos waar je de codes op kunt halen voor deze multidimensionale ontwikkelingsweg naar Overgave en Godrealisatie.

3) Luister de E-learning opnames voor thuis en volg regelmatig de online groepshealingen die je helpen om in de energie van je ware Zelf te blijven.

4) Als je de bio tincturen set van de krachttuinen in je huis neergezet, til je je huis (prakijk) op voorbij de ik-ruis en helpt het je naar Godrealisatie en Overgave. Je kunt de tincturen intuïtief ook innemen. De tincturen zijn ook los verkrijgbaar, niet alleen als set.

 


Auteursrechten
De auteursrechten op deze tekst zijn voorbehouden.

Volg ons op:

 Facebook  Youtube  Twitter  Linkedin