Binnen het Elohim team meer last en verwarring

Geschreven door Joke ElZiam Nootebos

5588-Dolfijnen matrix mooi.jpgDe Universele Lemurische Eenheidsenergie is zich sinds 2 maanden al aan het opbouwen op de Elohim Krachtplaats. Ook tijdens workshops en transmissies komt de energie en het thema "van ik naar wij en een verbonden eenheid", al naar voren als voorbereiding op de mei Wesak, Beltane en de grote Aardehealing van de dag erna.

 

Het kost meer inspanning en concentratie om goed gefocust te blijven
Het individuele denken, voelen en handelen verandert naar gezamenlijk denken, voelen en handelen.
Het kost meer inspanning en concentratie om goed gefocust te blijven bij het individuele computer werk (linkerhersenhelft-werk) dan eerder. Het samenwerken in de tuinen (rechterhersenhelft-werk) gebeurt meer vanuit wij-gevoel en de flow. Binnen het eigen werk blijft ieder net zo sterk het groepsveld voelen en ermee verbonden. Het (onbewust) inhaken op het overkoepelende gezamenlijke rechterhersenhelftveld brengt een eenheidsflow, dynamiek en blijdschap. Eigen functioneren, op afgescheiden wijze, vanuit het ik-gevoel, lijkt plaats te willen maken voor eenheidsfunctioneren.

Hersenen raken verward
Wat het ene teamlid denkt doet of zegt de ander al. Een gevoel van functioneren als een Lemurische groepseenheid is bezig binnen het Elohim team en centrum te ankeren. Hersens raken door elkaar. Het voelt nog een beetje mistig en niet helder. De ene dag erger dan de andere. Is deze gedachte nu van mij of van het gezamenlijke veld dat er hangt? Het is prachtig die dynamiek en gerichtheid op eenheid en het wij-belang, maar is ook lastig tegelijk.

Zelfbescherming, concentratie en focus lijden er onder
Ik ben benieuwd hoe het zal zijn als in de toekomst de linkerhersenhelft ook meegaat in het functioneren vanuit een gezamenlijk veld!

Pioniers, Pillars of Light en Aardehealers
In de loop der jaren hebben we bij het Elohim Centre gemerkt dat we voorlopen op wat er enkele jaren later in de hele maatschappij zal gebeuren. Als de binnenkomende nieuwe energie voor de mens en aarde, eenmaal gestabiliseerd en door het collectief bewustzijn heen geankerd is d.m.v. de Elohim Krachtplaats, pioniers, voorlopers en Aardehealers, zal het voor de achterban minder bijwerkingen hebben.  Pillars of Light, voorlopers, zijn hiermee niet beter dan de mainstream, ze zijn immers de zittenblijvers van heel lang geleden. Net als er nu mensen niet meer mee zullen kunnen met de huidige veranderingen. De Pillars of Light, Aardehoeders en voorlopers hebben kosmische en maatschappelijke verantwoordelijkheden meegekregen. Hun Divine Wezen en ziel weet dat en kan een oproep voelen om bij te dragen tijdens de Wesak, Beltane en de Aardehealingsdag in mei, zelfs al heeft de persoonlijkheid duizend goede reden om niet te gaan. We hopen op de steun van jou en je Divine!


Auteursrechten
De auteursrechten op deze tekst zijn voorbehouden.

Volg ons op:

 Facebook  Youtube  Twitter  Linkedin