Wie zijn de Elohim Master Healer-Reader-Coaches

De Elohim Master Healer-Reader-Coaches belichamen multidimensionale zelfrealisatie en non-dualiteit. Zij hebben hiervoor een jarenlange interne opleiding gehad, en zijn daardoor in staat op vele lagen van diepgang tegelijk te werken. Dat maakt dat ze zoveel bereiken met de sessies.

Therapeuten, healers, coaches, spirituele leraren en leidinggevenden die hulpvragen hebben kloppen regelmatig bij de Elohim praktijk aan voor de kernachtige kracht en diepgang aan advies, healing en begeleiding. 

Sommigen van de healers werken op afstand zowel als live en spreken ook Engels.


Marlisa Hof

Marlisa 2017-klein.jpgIn mijn healing-reading sessies voor jou stem ik me af op alle hoge en aardse dimensies van je persoonlijkheid, ziel en Goddelijke essentie. Je wordt geopend en verbonden met je hoger Bewustzijn, zieledelen, oorspronkelijkheid en diep geankerd in je basis- en tweede chakra. Ik ga direct naar de kern en je ontvangt praktische en heldere informatie voor jouw ontwikkelingsweg en vragen. Trauma’s, onzekerheid, onveiligheid en karmisch weefsel laten tijdens mijn sessies voelbaar los uit je, cellen, DNA en genen. Als je zover bent gaat dit zelfs tot aan je Oorsprong. Integratie tussen het mannelijke en vrouwelijke en je vele incarnatielijnen vindt plaats, waardoor je meer heelheid, balans en eenheid in je lichaam, gevoel en psyche gaat ervaren.

Ik coach ook bij je ontwakingsproces, de schoonheid van je kristallijnen ware Zelf en intuïtieve gevoeligheid.  Ik begeleid tevens hooggevoelige volwassenen en kinderen die niet kunnen aansluiten bij het oude aarde systeem. Ook geef ik ouders tips hoe ze hun (nieuwetijds) kind kunnen ondersteunen.
Ik hoor terug van cliënten dat mijn sessies to the point zijn en krachtige resultaten opleveren.

Reading and healing in English is available on request.


Willeke Ananda Jansen

Willeke 2017-klein.jpg [1]Als professionele satsanggever en docente kan ik je begeleiden bij "Ontwaken, Verlichting en de Inwijdingsweg naar Godrealisatie".

In de workshops en essentiehealing sessies word je verbonden met je multidimensionale zielendelen en de diepe, warme éénheidsverbinding met de Gouden Moeder Aarde, de Oermoeder en de Bron.

Vele Lichtwezens, Elohims, Engelen, Aartsengelen, Divine Beings, Merlin, Pan e.a. Natuurspirits openen je heelheid, zachtheid, een eenheidsliefdesveld, creatiekracht en je hart met liefde en respect voor jezelf. Goddelijke Scheppingskrachten activeren je cellen en DNA met de hulp van Hemelse en Aardse Drakenkrachten, de 4 Windrichtingen, de 5 Elementen, de Natuurspirits en de Wezens van Kristallen. In deze Pure Energie word je bevrijd van oude beklemmende verbindingen, karmische banden en knopen en innerlijk kind patronen. Herhalingslussen, relationele en fysieke problemen, negatieve astrale beïnvloedingen en programmaknoppen, zowel als die van je zielengroep, worden, waar mogelijk, tot aan hun oorsprong getransmuteerd en met Eenheids-Liefdeslicht opgevuld. Dit brengt een grote Doorbraak, activeert je levensrichting, Ontwakingsproces en de Gouden Reconnectie met je Ware Oorsprong en het leven vanuit je buikgevoel.

Reading and healing in English is available on request.


Yvonne Pelerine Pancras12050-Yvonne 2019.jpg

Als healer-reader stem ik mij af op jouw essentie om bewustzijn en inzichten mee te geven. Ik help je herinneren wie je Bent in al je kwaliteiten en Gaven. Zachtheid, speelsheid en wijsheid stroomt als vanzelf door mij heen waarmee al jouw gevoelslagen veiligheid en bedding krijgen. Je gaat meer open en komt met vreugde in het leven te staan. Het leven wordt een spel en je leert te dansen met wat zich aandient. Heb je vragen over je ontwikkeling, stagnaties en zelfrealisatie? Dan kun je heel goed bij mij terecht. Graag help ik je de stroom in je leven weer te vinden en dat je je beseft wie je Bent!

Reading and healing in English is available on request.


René de Quastenit

René 2019.jpg

Als Elohim Healer Reader Coach en satsanggever werk ik samen met jou en de Bron aan het oplossen van thema’s waarvan de oplossing niet duidelijk is. Dit kan gaan om je gezin, relatie, geld, werk of levensdoel die je op (on)bewuste wijze laten zien waar je weg naar zelfrealisatie ligt. Innerlijke dieperliggende oorzaken en het gevolg op fysiek gebied worden tijdens de sessies getransformeerd naar een hoger plan, naar zelfrealisatie en een zorgeloze en conflictloze zelf.

Je ontdekt dat je niets fout doet en begint te zien waarom je onbewust deze vastzittende fysieke, emotionele, relationele of financiële situatie hebt aangetrokken en hoe je het oplost. Je ontwaakt in je goddelijke zelf en in die liefde en kracht die je bent.

Tijdens een sessie stromen zachte liefdessferen en kennis door mij heen om je healing, bewustzijn en inzichten te geven. Innerlijke oorzaken en fysieke klachten worden tijdens een sessie getransformeerd. Dit maakt dat je je Geestelijk en fysiek gezonder, helderder en bekrachtigd gaat voelen.

Door de sessie krijg je inzicht op onbewuste patronen en leer je je spiegels herkennen. Je wordt krachtiger in je houding, gaat voor jezelf staan en leert hoe je vanuit Goddelijke Kracht en je ware Zelf op praktische, non duale wijze kunt functioneren.

Coaching in English is available on request.