Wat doe je als bomen gekapt moeten worden?

Geschreven door Joke ElZiam Nootebos

bosmetmooilichtspel.jpgBeste natuurvrienden,
Wat fijn jouw liefde voor de levende wezens van de bomen!
Je bent daarom belangrijk voor het Geheel!
En ja op privé terrein kunnen we gemakkelijker bomen eren en sparen dan er om ons heen gebeurt.

Wat als er bij ons in de tuin of elders toch bomen weg moeten, wat kun je dan doen?

Zelf zijn we vanuit het Elohim Centre jarenlang met groepen of persoonlijk erop uit getrokken om het wezen van nog te kappen en reeds gekapte bomen, te helen en bedanken.
In de loop der jaren kwam er geleidelijk aan inzicht dat we niet al het natuurleed kunnen voorkomen en verzachten, maar ook op andere wijze kunnen helpen. Door het eigen voorbeeld te leven en de kennis over de bezieldheid door te geven aan anderen. Ook aan collega's, familie, klanten en vrienden die ons aanvankelijk voor gek zullen verklaren. Als zij het echter de komende jaren nog vaker horen of lezen, begint bewustzijn ... Dat vraagt opstaan voor wie we Zijn!

Je kunt 2 dingen doen als er in je omgeving bomen om moeten, luisteren naar wat je voelt in je buik daarover zegt:

1) In het geweer komen, de publiciteit zoeken en handtekeningenacties beginnen ook al weet je dat je verliest. Je zaait bewustzijn zodat de bomen niet voor niets sterven.
2) Of zelf naar de bomen gaan (in gedachten) , ze vergeving vragen voor de niet-erkenning van hun wezen door onbewuste mensen, hun uitleggen dat ze omgezaagd gaan worden. Ze bedanken voor hun jarenlange schoonheid en functie en ze vragen hun energie over te dragen op de andere bomen.

Verantwoordelijkheid voor ongelukken of wegenverbreding

Daarnaast mogen we ook altijd begrip voelen voor diegenen die zich verantwoordelijk voelen aangaande het voorkomen van ongelukken, zelfs al weten ze niets over het wezen van de bomen en alles dat leeft. In het afgelopen half jaar hebben we gezien hoe gemakkelijk sommige bomen kunnen omwaaien en leidinggevenden op gemeentehuizen kunnen zich oprecht verantwoordelijk weten, dat is de andere kant van het verhaal.
Als bomen uitgelegd worden waarvoor ze weg moeten en de tijd krijgen hun energie over te dragen en hun sappen terug te trekken dan is er nog wel verdriet, vooral onder de oude bomen, maar veel minder langdurig trauma in het collectief van bomen en geen menselijk karma. Jij kunt dat op je nemen omdat jij de wezens van de bomen kent en lief hebt. Je doet dat mede namens je onbewuste zusters en broeders die ze kappen moeten.

Veel succes,
Joke ElZiam Nootebos


Auteursrechten
De auteursrechten op deze tekst zijn voorbehouden.

Volg ons op:

 Facebook  Youtube  Twitter  Linkedin