Werken vanuit passie of voor geld? Gooi je parels niet voor de “zwijnen”, gebruik ze wel!

Geschreven door Joke ElZiam Nootebos

Steeds meer stagiaires, sollicitanten en participanten vragen om te werken bij het Elohim Centre. Ook elders is er een wens naar een andere, meer open en betrokken manier van werken. Velen voelen nu sterker de oproep om bij te dragen aan de nieuwe maatschappij. Eerst wist je dat wel, maar nu voel je het ook en dat laatste stuwt ieder naar veranderingen. Daarom ontstaat er nu ook meer belangstelling voor het werken voor de nieuwe aarde bij Elohim waar open, gevoelige en bewuste mensen zich aan hetzelfde doel verbinden.

Nog nooit heb ik me als visionair en bedrijfsleider zo prettig en fijn gevoeld,
Het voelt heerlijk met een aantal mensen samen te werken vanuit passie, flow, gevoeligheid en de dynamiek van een gezamenlijke doel. Tenminste als het niet alleen vanuit het ikje gebeurt, maar vanuit ieders hele wezen en wij-gevoel. De sfeer voelt nog fijner als er niet alleen aandacht is voor het eigen werk en privé gevoel. Productief samenwerken in de vernieuwende flow maakt minder moe, integendeel, er ontstaan volop ideeën en inspiratie waarvan men weer energie krijgt. Ingetogenheid, ingehoudenheid, onderstromen veranderen in echtheid en directheid nu alles minder persoonlijk wordt gemaakt. Ingehouden oordelen, ingehouden irritatie en aangepastheid maken plaats voor de lichtheid van een nieuw kristallijnen veld, waarin er veel meer direct geuit wordt om direct daarna weer los te laten en weer verder te gaan aan de gezamenlijke doelstelling en visie, zonder dat het hart hoeft dicht te gaan en het innerlijk kind gaat mopperen en stapelen. Als alles minder persoonlijk wordt gemaakt en genomen, ontstaat vanzelf, in gezin en in organisaties, het lichtvoetige blije kristallijnen nieuwetijds veld! Het Elohim Centre is slechts een voorloper en maakt zichtbaar wat er over enige jaren overal zichtbaar zal worden als bewustzijn en gevoeligheid zullen zijn toegenomen.

Zelfs langdurig schoonmaken maakt dan blij
Het maakt minder uit welk werk we doen, want al die levensvreugde en het grotere doel, het willen bijdragen voor Moeder Aarde, werken heel aanstekelijk. Oudetijds werkhoudingen en afgescheiden functioneren voor de job, het geld of om iemand te zijn, lossen langzaam op. In onszelf en in het collectief bewustzijn. Is dat niet geweldig om mee te mogen maken?! Daarvoor wil ik iedereen bedanken die zich de afgelopen tijd met het Elohim Centre heeft verbonden of al verbonden is in deze bewuste flow en keuze! Jullie bijdrage aan het kristallijnen bewustzijn is veel groter dan je denkt! Ik zie ook Moeder Aarde en de grote Deva’s aansluiten bij het gezamenlijk werk, aan een nieuwe houding en maatschappij!

Laten we met zijn allen aan dit collectieve, nieuwe wereldbewustzijn en inzicht, meedoen!
samen, vrede.jpgIn het klein of groot. Binnen je gezin of op je werk kun je zelf beginnen maar ook als vrijwilliger! Er kan een liefde ontstaan om te willen bijdragen met jouw betrokkenheid, openheid en vaardigheden aan het welzijn van je groep thuis, in een organisatie en de maatschappij. Tenminste als blijkt dat zij het waarderen en daarover zul je vrijblijvend en open moeten communiceren en anders zul je je best kunnen doen om je vaardigheden aan te bieden in een omgeving die er wel wat mee kan. Gooi je parels niet voor de “zwijnen”. Waar men open, zachtaardig, gevoelig en bewust (aan het worden is), waar men jou kan gebruiken, daar ga jij Stromen. Dat dient jouw geluk meer dan thuis zitten en het wel geloven en al dan niet te mopperen over je inkomen, kinderen, partner, niet kloppend werk of collega’s. Geloof niet in slachtofferschap en tekorten. Geloof in jeZelf en dat er iemand op jouw vaardigheden en bewustzijn zit te wachten. Creëer het d.m.v. je voorstellingsvermogen elke keer als je gaat slapen en alvorens je opstaat. Ga erop uit, wacht niet af, steek er je hart en energie in! Bied je hartgeschenken en talenten aan, aan hen die het kunnen ontvangen, ook al is het als vrijwilliger want anders raak je leeg en mat!

Laat het werken vanuit passie met gelijkgestemden je doel zijn en geld en positie het gevolg
Zelf heb ik geen geld genoeg om iedere vrijwilliger die van werkelijke betekenis voor Elohim kan zijn, en aanklopt, direct een salaris te betalen. Wel kunnen zulke inspirerende, bewuste, productieve vrijwilligers, sollicitanten en stagiaires, nieuwe inkomsten creëren voor het centrum met hun nieuwe ideeën, ondernemerschap en vaardigheden. Daarmee kan uiteindelijk een eigen betaalde baan mogelijk worden en wordt er soms aan de Elohim stagiaires/participanten die deel willen uitmaken voor de woon-werk-gemeenschap, de visie en het doel van het Elohim Centre, gevraagd te blijven voor een baan. Dan is die baan en positie een organisch gegroeid gevolg en geen doel op zich geweest. Het werken vanuit passie met gelijkgestemden, voor de nieuwe aarde, was het doel. Zo werkt nieuwetijds creëren. Meerdere mensen hebben zo al een baan aangeboden gekregen bij het Elohim Centre, waarvan er al enkele gebruik hebben gemaakt.

Nieuwe Lichtvortexen voor Moeder Aarde
In onmogelijkheden denken verandert naar het denken in mogelijkheden, waarbij een gezamenlijke leiding en creatiekracht een bijzondere band en werkvreugde schept. Bewuste, integere medewerkers en stagiaires / participanten komen niet langer af op een warm nest, positie, persoonlijke therapie of geld. Ze komen voor de kans het gezamenlijke hart te laten stromen voor de natuur, elkaar en het belang van de Aarde en in de komende 5 jaar gaat dat elders ook steeds meer ontstaan. Elke stagiaire of medewerk(st)er werkt met de mogelijkheden die bij hem of haar passen, maar die ook binnen de visie en dynamische, kristallijnen sfeer van het Elohim Centre past. Alles mag in deze tijdgeest in balans zijn en elkaars belangen en dat van een groter geheel kennen en dienen.

5588-Dolfijnen matrix mooi.jpgJe hoogste doel
Dit nieuwe werken en samenkomen opent ook nieuwe Lichtvortexen voor Moeder Aarde, voor mondiale en interstellaire eenheid en het dolfijnen bewustzijn haakt daarop in. De Lichtvortex brengt naast al het goeds ook collectieve duisternis en niet meer helder, analytisch of gefocust kunnen denken, (tijdelijk) omhoog. Naast de werkvreugde is er soms ook van alles aan de hand, maar het prettige is, steeds meer van deze nieuwe Mensen maken dat niet persoonlijk en nemen de velden voor wat ze zijn. het gaat erom onszelf en het collectief te helen en lichter maken!

 

In je eigen omgeving iets opzetten en gaan samenwerken vanuit passie?
Samen werken vanuit je hele wezen en missie creëert een krachtplaats die enorm veel bijdraagt aan mondiaal, multidimensionaal eenheidsbewustzijn!


Of werk je mee aan de nieuwe Aarde via Elohim?
We kunnen nog enkele stagiaires en ervaren vrijwilligers voor PR, (sociale) marketing, ICT of klussenmannen gebruiken die bekend zijn met Elohim, de dynamiek, haar klantenbehoeften en visie en die passen bij het team


Contact en route

T: +31 (0) 597 541 539
E: info@elohim-centre.org

Klik hier voor openingstijden, route en vakanties


Auteursrechten
De auteursrechten op deze tekst zijn voorbehouden.

Volg ons op:

 Facebook  Youtube  Twitter  Linkedin