Hoe krijg je het werk van je Hart en Missie?

Om het werk en de mensen van je Hart en levensbestemming te vinden zijn zelfrealisatie en autonomie nodig. 


Levensweg.jpgDe weg die daarvoor afgelegd wordt is als volgt:

 1)      De wereld aangaan vanuit je hart en buik, niet alleen vanuit je denken en inzicht

Aangepast gedrag, weggeefstand, helpers-syndroom, maskers of rollen leren doorzien.

2)      Je kwetsbaarheid en gevoeligheid leren kennen en tonen

Je buikgevoel ontwikkelen voorbij te grote kwetsbaarheid, stemmingen of je focus en kracht verliezen.

3)      Diepergaand invoelen en aanvoelen van de ander(en) en jezelf

Sferen voelen, gedachten van anderen aanvoelen en op je gevoel leren vertrouwen en anticiperen. Bewust hebben wat is duaal of oordelend denken en doen en wat komt vanuit het hart, het ware zelf, wij-gevoel en meesterschap. Over het persoonlijke ego, het ongeziene en ondergrondse, leren spreken.

4)      Onderscheid leren kennen tussen je Essentie (Ware Zelf-Natuur) en de (duale) ego-ik-persoonlijkheid

Daarnaast ook het onderscheid zien tussen eigen- en wijbelang/gewoontepatonen qua denken, gevoel en gedrag. Dit kunnen onderscheiden in jezelf zowel als van je omgeving. Hierop anticiperen. Gehoor leren geven aan je Zelf (als essentie) i.p.v. de emotie, innerlijk verzet en persoonlijkheid. Oordeelloos vanuit kracht en hart kunnen bespreken wat niet klopt omdat het afgescheiden en persoonlijk (belang) is.

5)      Het belichamen van je essentie, rust, gevoeligheid en wij-gevoel

Als je je Divine essentie en ware natuur bent, i.p.v. het te kennen, maakt dat je ook bewust van het geschenk van jouw inzet en energie tijdens je werk en omgang. Het  waardegevoel over de gave en hoeveelheid per dag van je levensenergie laat je niet langer werken voor uiterlijke zekerheden, "gaten vullen" of ambitie, maar doet je beseffen wat de maatschappelijke betekenis is van het bedrijf waarvoor je werkt en waaraan je jouw vaardigheden en energie elke dag opnieuw, geeft. Het werk moet kloppen met hoe de nieuwe Jij tegen het leven aankijkt vanuit je belichaamd Hart en Bewustzijn. Het moet kloppen met  wie jij in bewustzijn, essentie, de diepgang van voelen, inzet en integriteit, bent geworden. Je kiest bewuster dan ooit waar je hart blij van wordt en aan wie en wat je je kostbare energie geeft. Je beseft dat waaraan jij je energie geeft groeit. Heb vrede met de situatie van nu vanwege de leerlessen.

6)      Je trekt pas na punt 1 tot 5 ontwikkeld te hebben, je levensbestemmingswerk (en omgeving) aan

Je komt dan terecht op een plek waar heel je gevoeligheid, non-dualiteit, integriteit, bewustzijn en je praktische vaardigheden gezien, gespiegeld en gewaardeerd worden. Je beseft pas na het ontwikkelen van punt 1 t/m 5 en na het verder loslaten van je ik-kern, welk geschenk het is om in de juiste omgeving voor jou te zijn. Een omgeving die je volledig kan zien en spiegelen in al je schoonheid en niet ingaat op je drama of kleine zelf! Waar je gelukkig, jeZelf en je levenstaak kunt zijn zonder weggeefstand, slachtofferschap of hulpverlenerssyndroom. Zolang punt 1 t/m 5 geen permanente staat zijn ( ook in lastige situaties) zul je wel voelen dat ander werk de bedoeling is maar het juiste werk niet kunnen realiseren. Wel  de eerste tussenstap. Eerst is verdere realisatie, je ware essentie tot in je basis nodig, om je levenswerk te vinden.

7)      Je leert de schat te zien van een wij-organisatie welke aansluit bij je huidige zelf

Een plek waar mensen zijn die zich innerlijk ontwikkelen en deze ontwikkeling, ook in hun praktische vaardigheden aan elkaar door kunnen geven, is zeer waardevol. Of je begint je eigen dienstbaar bedrijf en trekt, door wie jij bent geworden na punt 1 t/m 5, gelijkgestemden aan en creëert zo je eigen omgeving en werkterrein. Als Mens geworden mens ervaar je geluk door de mogelijkheid om heel je hart en bewustzijn in je nieuwe werk- (omgeving) te kunnen inbrengen. Je ervaart hoe je alles wat je hebt geleerd daar kwijt kunt en hoe dat naar jou terugstroomt als dankbaarheid en Levensvervulling! 


De Nieuwe Aarde

Diamond_earth_grid.jpg

Bovenstaande punten 3-7 
brengen de nieuwe Aarde, de nieuwe mens en het nieuwe werken waar we zo naar verlangen en diep van binnen kennen

Een werkomgeving met meerdere gerealiseerden mensen

dat is nog nauwelijks vindbaar in de doorsnee maatschappij en het is daarom lastig om punt 3 t/m 5 praktisch thuis en op je werk te oefenen en ontwikkelen. Het is lastig als je gevoeligheid en bewustzijn  geen gehoor of resonantie vinden. Toch zullen in de nabije toekomst de meeste bewuste mensen niet alleen meer een "baan" hebben, maar veelal kiezen voor het werk, de omgeving van hun hart en bestemming. Nu al is dat aan de gang. 
Bij het Elohim Centre is dat al enige jaren zo en werkt een deel van het team er vanuit hun hart en missie en niet op de eerste plaats voor het geld of het fijne bedje van de mensen en Krachtplaats-energie, al is dat natuurlijk ook mooi meegenomen.

Om ook anderen die mogelijkheid te geven,

heeft, sinds 2010, het Elohim Centre "meewerkend participeren, stage en ervaringsplekken" in het leven geroepen. Hiermee gaat het Elohim Centre als bewustzijns- en beroepsopleiding school verder dan het helpen realiseren van je geest, hart en ware natuur. Het brengt het ook in materie.  In het Elohim Centre gaat het om je ware wezen te leren uitdrukken/behouden tijdens werk(druk) en samenwerking.

spiraal-01-doorzichtig-naam.png

Tijdens 3 t/m 5 dagen per week “meewerkend participeren, werkervaring of stage opdoen” gedurende minimaal 3 maanden, krijg je oefenmogelijkheden om je bewustzijn en gevoeligheid te openen en verdiepen. Je leert te vertrouwen op je intuïtie en dicht bij jeZelf te blijven terwijl je juist steeds opener leert worden en vanuit wij-belang leert denken. Ook leer je te communiceren over en anticiperen op onhoorbare gedachten, velden en onzichtbare sferen. Je  ontwikkelingsstappen versnellen door deze praktijk ervaring enorm. Bovendien krijg je de kans om door je werkzaamheden bij de Elohim Gemeenschap/organisatie, en daarmee aan de nieuwe Tijds samenleving.

Meewerkend participeren en reageren op de vacature als levensbestemming is alleen mogelijk als je zover bent dat je geen gestapelde emoties en gedachten laat rondhangen in de team- en organisatie-sfeer en je leeft vanuit het bewustzijn en de gevoeligheid van je ziel. Zie punt 1 t/m 3-4


Auteursrechten
De auteursrechten op deze tekst zijn voorbehouden.

Volg ons op:

 Facebook  Youtube  Twitter  Linkedin