Nieuwetijdskinderen en de oude aarde mens

Samengaan.jpgDe kloof met de oude aarde mens
Momenteel is er nog  een kloof tussen de oude aarde mens en het nieuwetijdskind. De oude aarde mens is nog te veel gehecht aan bepaalde ideeën en vaste zekerheden en het nieuwetijdskind vindt nog te weinig aansluiting hierbij. Voor nieuwetijdskinderen kan dit veel verwarring geven over wie ze zijn. Hun wezen en bestemming.  Ze komen met een bepaald doel, weten dit nog ergens in hun ziel maar hun nieuwetijds geeste, ziel en bedoeling worden niet genoeg herkend. Niet door hunzelf en niet door de omgeving. Er wordt van ze verlangt mee te gaan met hoe het nu eenmaal is, met de oude waarden en normen. Ze worden aangesproken op de persoonlijkheid, en juist dit geeft blokkades in de verbinding met hun ziel en essentie die van nature al meer op de voorgrond is.   


Bewuste nieuwe mens

Sommige nieuwetijdskinderen en volwassenen passen zich aan, anderen kunnen dit niet en gaan in verzet. Welke weg ze ook kiezen, ze sluiten zich in eerste instantie af van een deel in zichzelf om toch mee te kunnen bewegen met de oude aarde. Omdat ze van nature al een veel bewustere mens zijn ervaren ze wel hoe dit allemaal wringt in henzelf en blokkades brengt. Waar de oude aarde mens het gevoelsleven en bepaalde indrukken nog kan onderdrukken, kan een nieuwetijdskind of volwassene dit nauwelijks en heeft het geen referentiekaders om te functioneren vanuit de essentie en ziel. Hun systeem werkt anders, dit voelen ze aan en de ouder of omgeving kan vaak geen uitleg geven hoe zij hun indrukken kunnen verwerken of om kunnen gaan met hun gevoelig wezen.

Vanuit eigen ervaring
Als nieuwetijdskind heb ik dit zelf ook ervaren. Het niet kunnen verwerken van indrukken had bij mij in de kindertijd zelfs fysieke gevolgen zoals continu blaas- en keelontsteking. Mijn emotionele lichaam sloeg alle informatie op en kon het niet uitdrukken of loslaten. Nog steeds moet ik er op letten zaken juist wel te delen en uit te spreken. Maar gelukkig gaat me dat nu wel goed af, waardoor ik meer aansluiting en steun voel van de omgeving.

Communicatie
Voor ouders is het van belang te communiceren met hun kinderen maar ook met elkaar zodat kinderen ervaren dat alles gezegd en besproken mag worden zonder interne of externe onderdrukking. Wat de oude aarde mens nog aan ingehoudenheid met zich mee draagt zoals onderlinge verwachtingen, behoeften en irritaties, die worden uitgesproken is het, het nieuwetijdskind die dit allemaal oppikt. In hun latere leven kunnen zij ook weer stagnaties tegenkomen in hun chakra’s en daardoor niet goed bij eigen behoeftes komen om hun doel te realiseren in de wereld en open te communiceren.

Afgescheiden persoonlijkheid
Ondanks dat het nieuwetijdskind al meer bewust is kent ook het nieuwetijdskind nog een afgescheiden persoonlijkheid. Door hun hoger bewustzijn, het voelen en weten dat er meer is zal een nieuwetijdskind zich wel sneller willen ontwikkelen. De drang is te groot om bewust te worden, het hoort immers ook bij hun weg en bijdrage aan de evolutie. Om via die weg ook eigen kwaliteiten en hoger bewustzijn te belichamen.

Aansluiting
Op het moment dat het nieuwetijdskind er klaar voor is mag deze, net als de oude aarde mens leren het hoofd en persoonlijk zelf met alle overtuigingen los te laten, om te vertrouwen op hun ware zijn. Bij die zelfrealisatieweg hebben ze iemand nodig die hen aanvoelt, begrijpt en erkenning kan geven in het subtielere voelen en weten en hogere licht wat ze met zich meedragen. Bij een oude aardemens dat hun trilling niet kent , zullen ze zich niet volledig kunnen openen. Nieuwetijdskinderen voelen dit direct aan en reageren er automatisch op.

Specialisatie Elohim Centre
Op het Elohim Centre zijn de healers en readers gespecialiseerd in het herkennen en bevestigen van hoger bewustzijn en het voelen van de ziel, zij kunnen hierbij helpen.

Healing en coaching
Middels healing en coaching kunnen jij of je kind  je vaak binnen enkele sessies stagnerende patronen loslaten en een doorbraak ervaren. Dit heeft een groot effect op welzijn, aansluiting, karakter en gedachten. De blokkades zoals ingehoudenheid, onveiligheid en remmingen kunnen healing krijgen. Ook heb ik als Elohim healer-coach goede resultaten gezien bij het coachen op de communicatie, het veilig voelen en het aansluiten met de omgeving. Je kunt hierdoor veranderingen voelen in het directer spreken en voor jezelf gaan staan. Dit gebeurt doordat oude overtuigingen en thema’s die jou eerst belemmerden voelbaar worden losgelaten. Je wordt je bewust van je meegebrachte talenten als hoger bewustzijn en invoelen-aanvoelend vermogen en integreert het in je leven.  Via reading en coachen worden 9 talenten en kwaliteiten van de ziel en essentie, versterkt of wakker.

 


 

Wil jij ook hulp?
Door mijn eigen weg als nieuwetijdskind ken ik de moeilijkheden en uitdagingen maar al te goed. Ieder mens krijgt zijn/haar eigen inwijdingen op het Pad. Enkel om daarmee jezelf steeds meer te belichamen en hoger bewustzijn te integreren. Echter weet ik uit ervaring dat het fijn is als een ander met je mee kijkt. Puur omdat je via die weg sneller tot bewustzijn komt.

Hoe kom jij het tegen?
Merk je dat je niet toe komt of kunt realiseren wat je graag wilt, dat je anders bent, of dat je steeds weer dezelfde ongemakkelijke situaties ervaart waarin jij de aansluiting niet voelt? Het lastig is jezelf uit te drukken, enkel omdat jou dit nog niet is geleerd. Je graag je hoger bewustzijn wilt integreren?

Consult & contact
Boek dan een consult om via die weg sneller te komen bij wie je werkelijk Bent. Te ervaren dat afgescheidenheid enkel een illusie is en het mogelijk is alles van wie jij bent en wat je op aarde komt brengen, in je heelheid te belichamen. Voor meer informatie of voor het maken van een afspraak Email:
info@elohim-centre.org of bel naar +31 (0) 597 54 1539

 

Lieve groet, Marlisa Hof Elohim Master Healer-Coach

 


Auteursrechten
De auteursrechten op deze tekst zijn voorbehouden.

Volg ons op:

 Facebook  Youtube  Twitter  Linkedin