Nog 50 tot 250 jaar voor een totaal andere samenleving verschijnt

Geschreven door Joke ElZiam Nootebos

Kracht, aarde, waterval.jpgEén tot anderhalve generatie zitten we nog in de tussentijd

Eerst komen nog heviger; boosheid, macht-onmacht, tekorten, onvrede, seks-alcohol-drugs-verslaving, ziekte en projecties in de mens en  natuurchaos, naar boven.  Maar tussendoor functioneren we al meer dan ooit vanuit onze essentie. Het is belangrijk ons nu niet te identificeren met ons ik verhaal en er geen identificatie van te maken.

Als mensheid zakken we nu door het dieptepunt van ons 1ste en 2de chakra

Bij momenten kunnen we gevoelens van stress, boosheid, onveiligheid, angst en onzekerheid veel minder onderdrukken. We uiten ons heftiger en directer dan ooit omdat de ik-mind-controle en het oude tijds gevoels- en gedrags lichaam omhoog komen. Het vraagt van ons een volkomen anders omgaan met hoofdwegen, zijwegen en de voor onze ware essentie en niet voor ons ego-ik, (on)belangrijke mensen en werkzaamheden. Wie en wat vallen daarom van ons bord tijdens dit stervingsproces van ons als oude aarde mens? Wat is onze keuze en waarom, waarvoor kiezen we? 

De oude Aarde sterft ook mede door de laatste verloren generatie jongeren tussen de 20 en 40 jaar

Jongeren uit verwrongen gezinnen. De verwengeneratie maar ook nieuwetijds jongeren horen daarbij. Er zijn jongeren in wie wel licht, gevoeligheid en hoger bewustzijn aanwezig is, maar die hun vaardigheden niet (kunnen of willen) inzetten voor de samenleving. Hen ontbreekt de zin, het hart, de aarding van gevoeligheid en de inspiratie om maatschappelijk, daadkrachtig bij te dragen.

Therapeuten met afhankelijke cliënten en de nieuwe tijd

De nieuwe tijd steunt je niet langer als je je afhankelijk maakt van anderen en systemen. Het gaat nu om je eigen verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen proces, toekomst, leefsituatie en de dienstbaarheid aan elkaar. Hulp en liefde kun je krijgen en vragen, maar niet zonder zelfwerkzaamheid en Geven. Eigen belang of afhankelijk blijven, wordt een doodlopende weg. Ook therapeuten met afhankelijke cliënten zullen dit merken.

Hier in het Elohim Centre heb ik het afgelopen half jaar een prachtige verschuiving gezien in de workshopdeelnemers e.a. gasten. Ik constateer bij de meesten meer innerlijke vrijheid, durven spreken, meer zelfrechtgevoel, minder "kleven" en meer op zichzelf staan. Daarnaast is er ook minder richting en meer verwarring in het leven dan ooit tevoren bij menigeen.

Een eigen Master Healer Reader Coach praktijk starten of verdiepen

met een doelgroep die beter bij je past? Jezelf ontwikkelen; lees meer


Auteursrechten
De auteursrechten op deze tekst zijn voorbehouden.

Volg ons op:

 Facebook  Youtube  Twitter  Linkedin